Tarotlinjen Schema

Vecka: 49

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Johanna
08:00
10:00

Johanna
17:00
20:00

Johanna
22:00
00:00

Sara Charlotte
08:00
12:00

Sara Charlotte
14:00
16:00

Lila
08:00
13:00

Lila
16:00
17:00

Wargmåne
08:15
10:15

Wargmåne
15:00
17:00

Aldarana
10:00
12:00

Aldarana
14:00
16:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Peter
10:00
12:00

Peter
16:00
19:00

Peter
20:00
22:00

Ewa
10:00
13:00

Ewa
19:00
21:00

Liz
12:00
14:00

Vitulv
12:00
14:00

Rebecka
12:00
15:00

Rebecka
22:00
00:00

Lotta
13:00
15:00

Lotta
16:00
17:00

Mia
13:00
15:00

Mia
19:00
22:00

Marya
13:00
16:00

Marya
13:00
16:00

Marya
17:00
19:00

Marya
20:00
22:00

Anna Vild
14:00
16:00

Anna Vild
22:00
23:00

Maria
16:00
19:00

Monika
17:00
19:00

Lola Ravenstar
17:00
20:00

Karin
18:00
20:00

Marie
18:00
20:00

Karl
19:00
21:00

Lady Casha
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Catja
20:00
22:00

Sarah
20:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Liv
22:00
00:00

Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
10:00
12:00
Aldarana
14:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Anna Vild
14:00
16:00
Anna Vild
22:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Catja
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Elicabeth
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Ewa
10:00
13:00
Ewa
19:00
21:00

Mån

 • Ewa
  10:00 - 13:00
 • Ewa
  19:00 - 21:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Johanna
08:00
10:00
Johanna
17:00
20:00
Johanna
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Karin
18:00
20:00

Mån

Mån
Karl
19:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Lady Casha
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Lila
08:00
13:00
Lila
16:00
17:00

Mån

Mån
Liv
22:00
00:00

Mån

 • Liv
  22:00 - 00:00
Mån
Liz
12:00
14:00

Mån

 • Liz
  12:00 - 14:00
Mån
Mån
Lola Ravenstar
17:00
20:00

Mån

Mån
Lotta
13:00
15:00
Lotta
16:00
17:00

Mån

Mån
Mån
Manda
21:00
23:00

Mån

Mån
Maria
16:00
19:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00

Mån

Mån
Marya
13:00
16:00

Marya
13:00
16:00
Marya
17:00
19:00
Marya
20:00
22:00

Mån

Mån
Mia
13:00
15:00
Mia
19:00
22:00

Mån

 • Mia
  13:00 - 15:00
 • Mia
  19:00 - 22:00
Mån
Mira Hilaria
10:00
12:00

Mån

Mån
Mån
Monika
17:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Peter
10:00
12:00
Peter
16:00
19:00
Peter
20:00
22:00

Mån

Mån
Rebecka
12:00
15:00
Rebecka
22:00
00:00

Mån

Mån
Sara Charlotte
08:00
12:00
Sara Charlotte
14:00
16:00

Mån

Mån
Sarah
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Vitulv
12:00
14:00

Mån

Mån
Wargmåne
08:15
10:15
Wargmåne
15:00
17:00

Mån

Tis
Sara Charlotte
08:00
09:00

Anna Vild
08:00
10:00

Anna Vild
16:00
19:00

Annelie
08:00
10:00

Annelie
13:00
14:00

Rebecka
08:00
10:00

Wargmåne
08:15
10:15

Wargmåne
15:00
17:00

Lila
09:00
10:00

Lila
12:00
13:00

Lila
15:00
18:00

Ewa
09:00
13:00

Johanna
10:00
11:00

Johanna
15:00
17:00

Johanna
18:00
20:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Mira Hilaria
22:00
00:00

Peter
10:00
13:00

Peter
13:00
16:00

Peter
17:00
19:00

Peter
21:00
23:00

Peter
23:00
00:00

Mia
10:00
14:00

Falköga
11:00
14:00

Lotta
11:00
15:00

Marya
13:00
15:00

Marya
16:00
19:00

Marya
20:00
22:00

Liz
14:00
15:00

Vitulv
14:00
15:00

Vitulv
17:00
19:00

Åsa M
14:00
16:00

Cecilia
14:00
17:00

Lola Ravenstar
15:00
16:00

Kicki C
16:00
18:00

Helena
17:00
19:00

Maria
17:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Tindra
19:00
20:00

Grete
19:00
21:00

Annette
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Alexandra
20:00
22:00

Eugenia
20:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Liv
22:00
00:00

Lady Casha
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Alexandra
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Anna Vild
08:00
10:00
Anna Vild
16:00
19:00

Tis

Tis
Annelie
08:00
10:00
Annelie
13:00
14:00

Tis

Tis
Annette
19:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Åsa M
14:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Cecilia
14:00
17:00

Tis

Tis
Elicabeth
19:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Eugenia
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Ewa
09:00
13:00

Tis

 • Ewa
  09:00 - 13:00
Tis
Falköga
11:00
14:00

Tis

Tis
Grete
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Helena
17:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Johanna
10:00
11:00
Johanna
15:00
17:00
Johanna
18:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Kicki C
16:00
18:00

Tis

Tis
Lady Casha
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Lila
09:00
10:00
Lila
12:00
13:00
Lila
15:00
18:00

Tis

Tis
Liv
22:00
00:00

Tis

 • Liv
  22:00 - 00:00
Tis
Liz
14:00
15:00

Tis

 • Liz
  14:00 - 15:00
Tis
Liza
18:00
22:00

Tis

Tis
Lola Ravenstar
15:00
16:00

Tis

Tis
Lotta
11:00
15:00

Tis

Tis
Tis
Manda
21:00
23:00

Tis

Tis
Maria
17:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Marya
13:00
15:00
Marya
16:00
19:00
Marya
20:00
22:00

Tis

Tis
Mia
10:00
14:00

Tis

 • Mia
  10:00 - 14:00
Tis
Mira Hilaria
10:00
12:00
Mira Hilaria
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Peter
10:00
13:00
Peter
13:00
16:00
Peter
17:00
19:00
Peter
21:00
23:00
Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Rebecka
08:00
10:00

Tis

Tis
Sara Charlotte
08:00
09:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tindra
19:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Vitulv
14:00
15:00
Vitulv
17:00
19:00

Tis

Tis
Wargmåne
08:15
10:15
Wargmåne
15:00
17:00

Tis

Ons
Annelie
08:00
10:00

Annelie
12:00
14:00

Grete
08:00
10:00

Lotta
08:00
15:00

Wargmåne
08:15
10:15

Lila
09:00
13:00

Lila
15:00
16:00

Lila
18:00
19:00

Tindra
10:00
11:00

Anna Vild
10:00
12:00

Anna Vild
16:00
18:00

Monika
10:00
12:00

Monika
17:00
19:00

Monika
19:00
21:00

Kicki
10:00
13:00

Mira Hilaria
10:00
13:00

Cecilia
11:00
13:00

Peter
12:00
14:00

Peter
16:00
18:00

Peter
21:00
22:00

Johanna
13:00
14:00

Johanna
14:00
19:00

Marya
13:00
16:00

Marya
17:00
19:00

Marya
20:00
22:00

Vitulv
14:00
15:00

Mia
14:00
16:00

Mia
19:00
22:00

Liz
15:00
16:00

Liz
17:00
19:00

Helena
15:00
17:00

Lola Ravenstar
15:00
17:00

Lola Ravenstar
19:00
22:00

Eva
16:00
22:00

Maria
17:00
19:00

Eugenia
18:00
19:00

Annika
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Annette
19:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Sarah
19:00
22:00

Sara Charlotte
20:00
21:00
Josie
22:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Tindra
22:00
23:00

Cecilia
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Anna Vild
10:00
12:00
Anna Vild
16:00
18:00

Ons

Ons
Annelie
08:00
10:00
Annelie
12:00
14:00

Ons

Ons
Annette
19:00
22:00

Ons

Ons
Annika
18:00
20:00

Ons

Ons
Åsa M
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Cecilia
11:00
13:00
Cecilia
22:00
00:00

Ons

Ons
Elicabeth
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Eugenia
18:00
19:00

Ons

Ons
Eva
16:00
22:00

Ons

 • Eva
  16:00 - 22:00
Ons
Ons
Ons
Grete
08:00
10:00

Ons

Ons
Ons
Helena
15:00
17:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Johanna
13:00
14:00
Johanna
14:00
19:00

Ons

Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Kicki
10:00
13:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Lila
09:00
13:00
Lila
15:00
16:00
Lila
18:00
19:00

Ons

Ons
Liv
22:00
00:00

Ons

 • Liv
  22:00 - 00:00
Ons
Liz
15:00
16:00
Liz
17:00
19:00

Ons

 • Liz
  15:00 - 16:00
 • Liz
  17:00 - 19:00
Ons
Liza
18:00
22:00

Ons

Ons
Lola Ravenstar
15:00
17:00
Lola Ravenstar
19:00
22:00

Ons

Ons
Lotta
08:00
15:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Maria
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Marya
13:00
16:00
Marya
17:00
19:00
Marya
20:00
22:00

Ons

Ons
Mia
14:00
16:00
Mia
19:00
22:00

Ons

 • Mia
  14:00 - 16:00
 • Mia
  19:00 - 22:00
Ons
Mira Hilaria
10:00
13:00

Ons

Ons
Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
17:00
19:00
Monika
19:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Peter
12:00
14:00
Peter
16:00
18:00
Peter
21:00
22:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Sara Charlotte
20:00
21:00

Ons

Ons
Sarah
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
22:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Vitulv
14:00
15:00

Ons

Ons
Wargmåne
08:15
10:15

Ons

Tors
Annika
08:00
10:00

Liz
08:00
10:00

Lotta
08:00
13:00

Lotta
19:00
22:00

Wargmåne
08:15
10:15

Wargmåne
14:00
15:00

Grete
09:00
10:00

Annelie
09:00
11:00

Annelie
13:00
15:00

Ewa
09:00
13:00

Anna
10:00
11:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Eva
10:00
13:00

Monika
10:00
13:00

Monika
17:00
20:00

Monika
21:00
22:00

Johanna
11:00
17:00

Johanna
18:00
19:00

Cecilia
12:00
14:00

Cecilia
22:00
23:00

Lila
12:00
16:00

Lila
18:00
19:00

Peter
13:00
16:00

Peter
16:00
18:00

Peter
19:00
22:00

Peter
23:00
00:00

Anna Vild
15:00
17:00

Anna Vild
19:00
21:00

Maria
15:00
17:00

Marya
16:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Aldarana
16:00
19:00

Vitulv
16:00
19:00

Marie
17:00
18:00

Kicki C
17:00
19:00

Lola Ravenstar
17:00
19:00

Lola Ravenstar
23:00
00:00

Gröna Häxan
18:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Lady Casha
19:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Elicabeth
20:00
22:00

Sara Charlotte
21:00
22:00

Sarah
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Tors

Tors
Aldarana
16:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Anna
10:00
11:00

Tors

Tors
Anna Vild
15:00
17:00
Anna Vild
19:00
21:00

Tors

Tors
Annelie
09:00
11:00
Annelie
13:00
15:00

Tors

Tors
Tors
Annika
08:00
10:00

Tors

Tors
Åsa M
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Cecilia
12:00
14:00
Cecilia
22:00
23:00

Tors

Tors
Elicabeth
20:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Eva
10:00
13:00

Tors

 • Eva
  10:00 - 13:00
Tors
Ewa
09:00
13:00

Tors

 • Ewa
  09:00 - 13:00
Tors
Tors
Grete
09:00
10:00

Tors

Tors
Gröna Häxan
18:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Johanna
11:00
17:00
Johanna
18:00
19:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Kicki C
17:00
19:00

Tors

Tors
Lady Casha
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Lila
12:00
16:00
Lila
18:00
19:00

Tors

Tors
Liv
22:00
00:00

Tors

 • Liv
  22:00 - 00:00
Tors
Liz
08:00
10:00

Tors

 • Liz
  08:00 - 10:00
Tors
Liza
18:00
22:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
17:00
19:00
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
13:00
Lotta
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Maria
15:00
17:00

Tors

Tors
Marie
17:00
18:00

Tors

Tors
Marya
16:00
18:00
Marya
19:00
21:00

Tors

Tors
Mia
19:00
00:00

Tors

 • Mia
  19:00 - 00:00
Tors
Mira Hilaria
10:00
12:00

Tors

Tors
Tors
Monika
10:00
13:00
Monika
17:00
20:00
Monika
21:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Peter
13:00
16:00
Peter
16:00
18:00
Peter
19:00
22:00
Peter
23:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Sara Charlotte
21:00
22:00

Tors

Tors
Sarah
21:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Vitulv
16:00
19:00

Tors

Tors
Wargmåne
08:15
10:15
Wargmåne
14:00
15:00

Tors

Fre
Annelie
08:00
10:00

Annelie
12:00
15:00

Liz
08:00
10:00

Liz
17:00
19:00

Vitulv
08:00
10:00

Wargmåne
08:15
10:15

Lila
10:00
11:00

Lila
13:00
16:00

Lila
18:00
22:00

Anna Vild
10:00
12:00

Anna Vild
16:00
19:00

Sara Charlotte
10:00
12:00

Aldarana
10:00
13:00

Aldarana
16:00
19:00

Veronica
10:00
13:00

Rebecka
10:00
14:00

Falköga
11:00
13:00

Johanna
13:00
14:00

Johanna
14:00
17:00

Johanna
19:00
00:00

Eva
13:00
16:00

Lola Ravenstar
14:00
15:00

Lola Ravenstar
19:00
21:00

Anna
15:00
16:00

Ewa
16:00
19:00

Karin
16:00
19:00

Monika
16:00
19:00

Catja
17:00
19:00

Elicabeth
19:00
21:00

Eugenia
19:00
22:00

Maria
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Liv
20:00
22:00

Alexandra
21:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Aldarana
10:00
13:00
Aldarana
16:00
19:00

Fre

Fre
Alexandra
21:00
22:00

Fre

Fre
Anna
15:00
16:00

Fre

Fre
Anna Vild
10:00
12:00
Anna Vild
16:00
19:00

Fre

Fre
Annelie
08:00
10:00
Annelie
12:00
15:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Catja
17:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Elicabeth
19:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Eugenia
19:00
22:00

Fre

Fre
Eva
13:00
16:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 16:00
Fre
Ewa
16:00
19:00

Fre

 • Ewa
  16:00 - 19:00
Fre
Falköga
11:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Johanna
13:00
14:00
Johanna
14:00
17:00
Johanna
19:00
00:00

Fre

Fre
Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Karin
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Lady Casha
19:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Lila
10:00
11:00
Lila
13:00
16:00
Lila
18:00
22:00

Fre

Fre
Liv
20:00
22:00

Fre

 • Liv
  20:00 - 22:00
Fre
Liz
08:00
10:00
Liz
17:00
19:00

Fre

 • Liz
  08:00 - 10:00
 • Liz
  17:00 - 19:00
Fre
Fre
Lola Ravenstar
14:00
15:00
Lola Ravenstar
19:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Manda
21:00
23:00

Fre

Fre
Maria
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Monika
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Rebecka
10:00
14:00

Fre

Fre
Sara Charlotte
10:00
12:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Veronica
10:00
13:00

Fre

Fre
Vitulv
08:00
10:00

Fre

Fre
Wargmåne
08:15
10:15

Fre

Lör
Vitulv
08:00
10:00

Sarah
08:00
11:00

Annika
09:00
11:00

Liz
09:00
12:00

Lila
09:00
15:00

Lila
16:00
18:00

Eugenia
10:00
13:00

Spero
10:00
13:00

Annette
11:00
15:00

Johanna
12:00
16:00

Johanna
18:00
22:00

Åsa M
13:00
17:00

Anna Vild
15:00
17:00

Marie
15:00
18:00

Eva
16:00
19:00

Maria
16:00
19:00

Monika
16:00
19:00

Karl
17:00
20:00

Karl
20:00
22:00

Liza
18:00
22:00

Josie
19:00
00:00

Ewa
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Manda
21:00
23:00

Liv
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Anna Vild
15:00
17:00

Lör

Lör
Lör
Annette
11:00
15:00

Lör

Lör
Annika
09:00
11:00

Lör

Lör
Åsa M
13:00
17:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Eugenia
10:00
13:00

Lör

Lör
Eva
16:00
19:00

Lör

 • Eva
  16:00 - 19:00
Lör
Ewa
19:00
22:00

Lör

 • Ewa
  19:00 - 22:00
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Johanna
12:00
16:00
Johanna
18:00
22:00

Lör

Lör
Josie
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Karl
17:00
20:00
Karl
20:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lady Casha
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lila
09:00
15:00
Lila
16:00
18:00

Lör

Lör
Liv
22:00
00:00

Lör

 • Liv
  22:00 - 00:00
Lör
Liz
09:00
12:00

Lör

 • Liz
  09:00 - 12:00
Lör
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Manda
21:00
23:00

Lör

Lör
Maria
16:00
19:00

Lör

Lör
Marie
15:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Monika
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Sarah
08:00
11:00

Lör

Lör
Spero
10:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Vitulv
08:00
10:00

Lör

Lör
Sön
Johanna
08:00
09:00

Johanna
15:00
17:00

Johanna
17:00
18:00

Anna Vild
08:00
10:00

Eva
08:00
13:00

Åsa M
09:00
11:00

Ewa
09:00
12:00

Eugenia
10:00
13:00

Lila
10:00
17:00

Annette
11:00
15:00

Aldarana
13:00
16:00

Aldarana
18:00
20:00

Karl
13:00
16:00

Karl
16:00
19:00

Liz
14:00
16:00

Sarah
14:00
16:00

Vera
15:00
18:00

Vera
23:00
00:00

Monika
16:00
18:00

Monika
18:00
21:00

Elicabeth
16:00
19:00

Maria
16:00
19:00

Annika
17:00
19:00

Marie
17:00
19:00

Mia
18:00
00:00

Alexandra
18:00
19:00

Peter
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Lotta
19:00
21:00

Sara Charlotte
19:00
21:00

Tindra
19:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Manda
21:00
23:00

Liv
22:00
00:00

Nina
22:00
00:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00
Aldarana
18:00
20:00

Sön

Sön
Alexandra
18:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Anna Vild
08:00
10:00

Sön

Sön
Sön
Annette
11:00
15:00

Sön

Sön
Annika
17:00
19:00

Sön

Sön
Åsa M
09:00
11:00

Sön

Sön
Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Elicabeth
16:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Eugenia
10:00
13:00

Sön

Sön
Eva
08:00
13:00

Sön

 • Eva
  08:00 - 13:00
Sön
Ewa
09:00
12:00

Sön

 • Ewa
  09:00 - 12:00
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Johanna
08:00
09:00
Johanna
15:00
17:00
Johanna
17:00
18:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Karl
13:00
16:00
Karl
16:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
17:00

Sön

Sön
Liv
22:00
00:00

Sön

 • Liv
  22:00 - 00:00
Sön
Liz
14:00
16:00

Sön

 • Liz
  14:00 - 16:00
Sön
Liza
18:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Lotta
19:00
21:00

Sön

Sön
Sön
Manda
21:00
23:00

Sön

Sön
Maria
16:00
19:00

Sön

Sön
Marie
17:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Mia
18:00
00:00

Sön

 • Mia
  18:00 - 00:00
Sön
Sön
Sön
Monika
16:00
18:00
Monika
18:00
21:00

Sön

Sön
Nina
22:00
00:00

Sön

Sön
Peter
18:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sara Charlotte
19:00
21:00

Sön

Sön
Sarah
14:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Tindra
19:00
22:00

Sön

Sön
Vera
15:00
18:00
Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Sön

Vecka: 50

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Liz
08:00
09:00

Liz
10:00
12:00

Rebecka
08:00
10:00

Rebecka
15:00
18:00

Lila
08:00
13:00

Wargmåne
08:15
10:15

Wargmåne
15:00
17:00

Sara Charlotte
09:00
11:00

Sara Charlotte
17:00
19:00

Johanna
09:00
13:00

Johanna
17:00
19:00

Cecilia
10:00
13:00

Cecilia
19:00
22:00

Lotta
10:00
13:00

Monika
11:00
13:00

Monika
17:00
19:00

Vitulv
11:00
15:00

Annika
12:00
13:00

Mia
12:00
15:00

Aldarana
13:00
16:00

Karin
13:00
16:00

Marya
13:00
17:00

Marya
19:00
21:00

Anna Vild
16:00
18:00

Anna Vild
19:00
22:00

Lola Ravenstar
16:00
20:00

Peter
17:00
18:00

Peter
20:00
22:00

Peter
22:00
23:00

Liv
18:00
00:00

Eugenia
18:00
19:00

Marie
18:00
20:00

Marie
21:00
23:00

Åsa M
19:00
21:00

Eva
19:00
22:00

Karl
19:00
22:00

Maria
21:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Mira Hilaria
22:00
00:00
Johanna
23:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
13:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Anna Vild
16:00
18:00
Anna Vild
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Annika
12:00
13:00

Mån

Mån
Åsa M
19:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Cecilia
10:00
13:00
Cecilia
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Eugenia
18:00
19:00

Mån

Mån
Eva
19:00
22:00

Mån

 • Eva
  19:00 - 22:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Johanna
09:00
13:00
Johanna
17:00
19:00
Johanna
23:00
00:00

Mån

Mån
Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Karin
13:00
16:00

Mån

Mån
Karl
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Lila
08:00
13:00

Mån

Mån
Liv
18:00
00:00

Mån

 • Liv
  18:00 - 00:00
Mån
Liz
08:00
09:00
Liz
10:00
12:00

Mån

 • Liz
  08:00 - 09:00
 • Liz
  10:00 - 12:00
Mån
Mån
Lola Ravenstar
16:00
20:00

Mån

Mån
Lotta
10:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Manda
21:00
23:00

Mån

Mån
Maria
21:00
22:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00
Marie
21:00
23:00

Mån

Mån
Marya
13:00
17:00
Marya
19:00
21:00

Mån

Mån
Mia
12:00
15:00

Mån

 • Mia
  12:00 - 15:00
Mån
Mira Hilaria
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Monika
11:00
13:00
Monika
17:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Peter
17:00
18:00
Peter
20:00
22:00
Peter
22:00
23:00

Mån

Mån
Rebecka
08:00
10:00
Rebecka
15:00
18:00

Mån

Mån
Sara Charlotte
09:00
11:00
Sara Charlotte
17:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Vitulv
11:00
15:00

Mån

Mån
Wargmåne
08:15
10:15
Wargmåne
15:00
17:00

Mån

Tis
Peter
08:00
09:00

Peter
16:00
18:00

Peter
22:00
00:00

Vitulv
08:00
09:00

Vitulv
17:00
20:00

Elisabeth
08:00
10:00

Mira Hilaria
08:00
10:00

Wargmåne
08:15
10:15

Wargmåne
15:00
17:00

Lila
09:00
10:00

Lila
13:00
16:00

Annelie
09:00
11:00

Annelie
13:00
15:00

Isa-Bel
09:00
12:00

Isa-Bel
19:00
22:00

Johanna
10:00
12:00

Kicki
10:00
12:00

Tindra
10:00
12:00

Cecilia
10:00
13:00

Cecilia
17:00
19:00

Sara Charlotte
10:00
13:00

Mia
11:00
14:00

Mia
19:00
22:00

Monika
12:00
13:00

Monika
17:00
19:00

Monika
19:00
21:00

Annika
12:00
14:00

Karin
13:00
15:00

Eva
13:00
16:00

Eva
22:00
00:00

Lotta
13:00
17:00

Anna Vild
14:00
17:00

Anna Vild
18:00
19:00

Anna Vild
21:00
22:00

Kicki C
15:00
17:00

Lola Ravenstar
15:00
17:00

Lola Ravenstar
23:00
00:00

Marya
16:00
22:00

Helena
17:00
19:00

Rebecka
17:00
19:00

Rebecka
22:00
23:00

Liv
18:00
00:00

Liza
18:00
22:00

Grete
19:00
21:00

Annette
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Alexandra
20:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Alexandra
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Anna Vild
14:00
17:00
Anna Vild
18:00
19:00
Anna Vild
21:00
22:00

Tis

Tis
Annelie
09:00
11:00
Annelie
13:00
15:00

Tis

Tis
Annette
19:00
22:00

Tis

Tis
Annika
12:00
14:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Cecilia
10:00
13:00
Cecilia
17:00
19:00

Tis

Tis
Elicabeth
19:00
22:00

Tis

Tis
Elisabeth
08:00
10:00

Tis

Tis
Tis
Eva
13:00
16:00
Eva
22:00
00:00

Tis

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  22:00 - 00:00
Tis
Tis
Tis
Grete
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Helena
17:00
19:00

Tis

Tis
Isa-Bel
09:00
12:00
Isa-Bel
19:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Johanna
10:00
12:00

Tis

Tis
Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Karin
13:00
15:00

Tis

Tis
Tis
Kicki
10:00
12:00

Tis

Tis
Kicki C
15:00
17:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Lila
09:00
10:00
Lila
13:00
16:00

Tis

Tis
Liv
18:00
00:00

Tis

 • Liv
  18:00 - 00:00
Tis
Tis
Liza
18:00
22:00

Tis

Tis
Lola Ravenstar
15:00
17:00
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Lotta
13:00
17:00

Tis

Tis
Tis
Manda
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Marya
16:00
22:00

Tis

Tis
Mia
11:00
14:00
Mia
19:00
22:00

Tis

 • Mia
  11:00 - 14:00
 • Mia
  19:00 - 22:00
Tis
Mira Hilaria
08:00
10:00

Tis

Tis
Tis
Monika
12:00
13:00
Monika
17:00
19:00
Monika
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Peter
08:00
09:00
Peter
16:00
18:00
Peter
22:00
00:00

Tis

Tis
Rebecka
17:00
19:00
Rebecka
22:00
23:00

Tis

Tis
Sara Charlotte
10:00
13:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tindra
10:00
12:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Vitulv
08:00
09:00
Vitulv
17:00
20:00

Tis

Tis
Wargmåne
08:15
10:15
Wargmåne
15:00
17:00

Tis

Ons
Vitulv
08:00
09:00

Vitulv
17:00
19:00

Grete
08:00
10:00

Lotta
08:00
12:00

Lotta
13:00
17:00

Wargmåne
08:15
10:15

Annelie
09:00
11:00

Annelie
13:00
15:00

Lila
09:00
13:00

Lila
16:00
18:00

Tindra
10:00
11:00

Tindra
21:00
23:00

Anna Vild
10:00
12:00

Anna Vild
15:00
17:00

Anna Vild
18:00
20:00

Monika
10:00
12:00

Monika
16:00
19:00

Ewa
10:00
13:00

Mira Hilaria
10:00
14:00

Rebecka
11:00
13:00

Rebecka
17:00
18:00

Annika
12:00
13:00

Annika
17:00
19:00

Johanna
12:00
14:00

Johanna
17:00
19:00

Mia
12:00
14:00

Peter
12:00
16:00

Peter
16:00
17:00

Peter
22:00
00:00

Liz
13:00
15:00

Eva
13:00
16:00

Aldarana
14:00
16:00

Aldarana
17:00
19:00

Maria
14:00
16:00

Cecilia
15:00
17:00

Marie
17:00
18:00

Marie
19:00
22:00

Helena
17:00
19:00

Liv
18:00
00:00

Liza
18:00
22:00

Eugenia
19:00
21:00

Annette
19:00
22:00

Lola Ravenstar
19:00
22:00

Sarah
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Aldarana
14:00
16:00
Aldarana
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Anna Vild
10:00
12:00
Anna Vild
15:00
17:00
Anna Vild
18:00
20:00

Ons

Ons
Annelie
09:00
11:00
Annelie
13:00
15:00

Ons

Ons
Annette
19:00
22:00

Ons

Ons
Annika
12:00
13:00
Annika
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Cecilia
15:00
17:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Eugenia
19:00
21:00

Ons

Ons
Eva
13:00
16:00

Ons

 • Eva
  13:00 - 16:00
Ons
Ewa
10:00
13:00

Ons

 • Ewa
  10:00 - 13:00
Ons
Ons
Grete
08:00
10:00

Ons

Ons
Ons
Helena
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Johanna
12:00
14:00
Johanna
17:00
19:00

Ons

Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Lady Casha
19:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Lila
09:00
13:00
Lila
16:00
18:00

Ons

Ons
Liv
18:00
00:00

Ons

 • Liv
  18:00 - 00:00
Ons
Liz
13:00
15:00

Ons

 • Liz
  13:00 - 15:00
Ons
Liza
18:00
22:00

Ons

Ons
Lola Ravenstar
19:00
22:00

Ons

Ons
Lotta
08:00
12:00
Lotta
13:00
17:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Maria
14:00
16:00

Ons

Ons
Marie
17:00
18:00
Marie
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Mia
12:00
14:00

Ons

 • Mia
  12:00 - 14:00
Ons
Mira Hilaria
10:00
14:00

Ons

Ons
Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
16:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Peter
12:00
16:00
Peter
16:00
17:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Rebecka
11:00
13:00
Rebecka
17:00
18:00

Ons

Ons
Ons
Sarah
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
21:00
23:00

Ons

Ons
Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Vitulv
08:00
09:00
Vitulv
17:00
19:00

Ons

Ons
Wargmåne
08:15
10:15

Ons

Tors
Peter
08:00
09:00

Peter
12:00
13:00

Peter
13:00
15:00

Peter
15:00
16:00

Peter
22:00
00:00

Lotta
08:00
10:00

Lotta
11:00
14:00

Lotta
15:00
19:00

Wargmåne
08:15
10:15

Wargmåne
15:00
16:00

Liz
09:00
10:00

Lila
09:00
15:00

Annelie
10:00
11:00

Annelie
13:00
15:00

Elisabeth
10:00
12:00

Johanna
10:00
12:00

Johanna
18:00
19:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Aldarana
10:00
13:00

Anna Vild
10:00
13:00

Anna Vild
16:00
18:00

Anna Vild
19:00
21:00

Cecilia
11:00
13:00

Cecilia
16:00
18:00

Falköga
12:00
15:00

Maria
13:00
16:00

Marya
13:00
19:00

Lola Ravenstar
14:00
17:00

Marie
16:00
18:00

Marie
19:00
21:00

Marie
22:00
23:00

Sarah
16:00
19:00

Liv
18:00
00:00

Monika
18:00
19:00

Monika
19:00
22:00

Joanna Kirubai
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Sara Charlotte
19:00
20:00

Sara Charlotte
19:00
20:00

Elicabeth
19:00
22:00

Eugenia
19:00
22:00

Ewa
19:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Alexandra
20:00
22:00

Josie
22:00
00:00

Karl
22:00
00:00

Tors

Tors
Aldarana
10:00
13:00

Tors

Tors
Alexandra
20:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Anna Vild
10:00
13:00
Anna Vild
16:00
18:00
Anna Vild
19:00
21:00

Tors

Tors
Annelie
10:00
11:00
Annelie
13:00
15:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Cecilia
11:00
13:00
Cecilia
16:00
18:00

Tors

Tors
Elicabeth
19:00
22:00

Tors

Tors
Elisabeth
10:00
12:00

Tors

Tors
Eugenia
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Ewa
19:00
22:00

Tors

 • Ewa
  19:00 - 22:00
Tors
Falköga
12:00
15:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Joanna Kirubai
18:00
20:00

Tors

Tors
Johanna
10:00
12:00
Johanna
18:00
19:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Karl
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Lila
09:00
15:00

Tors

Tors
Liv
18:00
00:00

Tors

 • Liv
  18:00 - 00:00
Tors
Liz
09:00
10:00

Tors

 • Liz
  09:00 - 10:00
Tors
Liza
18:00
22:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
14:00
17:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
10:00
Lotta
11:00
14:00
Lotta
15:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Maria
13:00
16:00

Tors

Tors
Marie
16:00
18:00
Marie
19:00
21:00
Marie
22:00
23:00

Tors

Tors
Marya
13:00
19:00

Tors

Tors
Mia
19:00
00:00

Tors

 • Mia
  19:00 - 00:00
Tors
Mira Hilaria
10:00
12:00

Tors

Tors
Tors
Monika
18:00
19:00
Monika
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Peter
08:00
09:00
Peter
12:00
13:00
Peter
13:00
15:00
Peter
15:00
16:00
Peter
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Sara Charlotte
19:00
20:00

Sara Charlotte
19:00
20:00

Tors

Tors
Sarah
16:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Wargmåne
08:15
10:15
Wargmåne
15:00
16:00

Tors

Fre
Liz
08:00
09:00

Liz
10:00
12:00

Lila
08:00
11:00

Lila
16:00
20:00

Wargmåne
08:15
10:15

Anna Vild
09:00
10:00

Anna Vild
14:00
16:00

Sara Charlotte
09:00
10:00

Sara Charlotte
12:00
13:00

Annelie
09:00
11:00

Annelie
13:00
15:00

Aldarana
10:00
12:00

Aldarana
15:00
18:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Vitulv
11:00
12:00

Vitulv
15:00
18:00

Vitulv
20:00
22:00

Monika
11:00
13:00

Lola Ravenstar
12:00
15:00

Lola Ravenstar
18:00
20:00

Marya
12:00
18:00

Marya
19:00
22:00

Eva
13:00
19:00

Elisabeth
14:00
15:00

Anna
15:00
16:00

Johanna
16:00
17:00

Johanna
18:00
20:00

Johanna
22:00
00:00

Kicki C
16:00
17:00

Kicki C
18:00
19:00

Maria
17:00
19:00

Liv
18:00
22:00

Sarah
19:00
21:00

Åsa M
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Karl
20:00
22:00

Ewa
20:00
23:00

Rebecka
21:00
00:00

Manda
21:00
23:00

Fre

Fre
Aldarana
10:00
12:00
Aldarana
15:00
18:00

Fre

Fre
Fre
Anna
15:00
16:00

Fre

Fre
Anna Vild
09:00
10:00
Anna Vild
14:00
16:00

Fre

Fre
Annelie
09:00
11:00
Annelie
13:00
15:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Åsa M
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Elisabeth
14:00
15:00

Fre

Fre
Fre
Eva
13:00
19:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 19:00
Fre
Ewa
20:00
23:00

Fre

 • Ewa
  20:00 - 23:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Johanna
16:00
17:00
Johanna
18:00
20:00
Johanna
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Karl
20:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Kicki C
16:00
17:00
Kicki C
18:00
19:00

Fre

Fre
Lady Casha
19:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Lila
08:00
11:00
Lila
16:00
20:00

Fre

Fre
Liv
18:00
22:00

Fre

 • Liv
  18:00 - 22:00
Fre
Liz
08:00
09:00
Liz
10:00
12:00

Fre

 • Liz
  08:00 - 09:00
 • Liz
  10:00 - 12:00
Fre
Fre
Lola Ravenstar
12:00
15:00
Lola Ravenstar
18:00
20:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Manda
21:00
23:00

Fre

Fre
Maria
17:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Marya
12:00
18:00
Marya
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Mira Hilaria
10:00
12:00

Fre

Fre
Fre
Monika
11:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Rebecka
21:00
00:00

Fre

Fre
Sara Charlotte
09:00
10:00
Sara Charlotte
12:00
13:00

Fre

Fre
Sarah
19:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Vitulv
11:00
12:00
Vitulv
15:00
18:00
Vitulv
20:00
22:00

Fre

Fre
Wargmåne
08:15
10:15

Fre

Lör
Anna Vild
08:00
11:00

Anna Vild
08:00
11:00

Anna Vild
22:00
00:00

Lotta
08:00
13:00

Lila
09:00
11:00

Lila
12:00
14:00

Lila
16:00
19:00

Johanna
10:00
12:00

Johanna
19:00
21:00

Vera
10:00
12:00

Vera
17:00
20:00

Vera
21:00
00:00

Annette
11:00
16:00

Liv
11:00
22:00

Eva
13:00
16:00

Eva
19:00
00:00

Josie
13:00
16:00

Marya
13:00
19:00

Kicki C
14:00
16:00

Maria
16:00
18:00

Spero
16:00
19:00

Sara Charlotte
17:00
19:00

Sarah
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Cecilia
19:00
22:00

Eugenia
19:00
22:00

Vitulv
20:00
22:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Anna Vild
08:00
11:00

Anna Vild
08:00
11:00
Anna Vild
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Annette
11:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Cecilia
19:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Eugenia
19:00
22:00

Lör

Lör
Eva
13:00
16:00
Eva
19:00
00:00

Lör

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  19:00 - 00:00
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Johanna
10:00
12:00
Johanna
19:00
21:00

Lör

Lör
Josie
13:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Kicki C
14:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lila
09:00
11:00
Lila
12:00
14:00
Lila
16:00
19:00

Lör

Lör
Liv
11:00
22:00

Lör

 • Liv
  11:00 - 22:00
Lör
Lör
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lotta
08:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Maria
16:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Marya
13:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Sara Charlotte
17:00
19:00

Lör

Lör
Sarah
18:00
20:00

Lör

Lör
Spero
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Vera
10:00
12:00
Vera
17:00
20:00
Vera
21:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Vitulv
20:00
22:00

Lör

Lör