Tarotlinjen Schema

Vecka: 34

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Rebecka
08:00
10:00

Lila
08:00
13:00

Sot
09:00
13:00

Cecilia
10:00
13:00

Cecilia
19:00
22:00

Lotta
10:00
13:00

Elisabeth
12:00
15:00

Elisabeth
16:00
19:00

Aldarana
13:00
16:00

Aldarana
21:00
22:00

Helena
13:00
16:00

Karin
13:00
16:00

Monica Å
15:00
16:00

Liza
15:00
19:00

Indy
16:00
19:00

Indy
19:00
22:00

Lola Ravenstar
16:00
19:00

Eva
16:00
22:00

Peter
17:00
18:00

Peter
20:00
22:00

Peter
22:00
23:00

Anna
18:00
19:00

Marya
19:00
21:00

Elicabeth
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Jemabi
19:00
22:00

Manda
21:00
00:00

Åke
22:00
00:00

Carina
22:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Åke
22:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
13:00
16:00
Aldarana
21:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Anna
18:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Carina
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Cecilia
10:00
13:00
Cecilia
19:00
22:00

Mån

Mån
Elicabeth
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Mån

Mån
Elisabeth
12:00
15:00
Elisabeth
16:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Eva
16:00
22:00

Mån

 • Eva
  16:00 - 22:00
Mån
Mån
Mån
Helena
13:00
16:00

Mån

Mån
Indy
16:00
19:00
Indy
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Jemabi
19:00
22:00

Mån

Mån
Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Karin
13:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Lila
08:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Liza
15:00
19:00

Mån

Mån
Lola Ravenstar
16:00
19:00

Mån

Mån
Lotta
10:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Manda
21:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Marya
19:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Monica Å
15:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Peter
17:00
18:00
Peter
20:00
22:00
Peter
22:00
23:00

Mån

Mån
Rebecka
08:00
10:00

Mån

Mån
Mån
Sot
09:00
13:00

Mån

 • Sot
  09:00 - 13:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Tis
Peter
08:00
09:00

Peter
16:00
18:00

Elisabeth
08:00
10:00

Lila
09:00
10:00

Lila
13:00
16:00

Sot
09:00
13:00

Tindra
10:00
12:00

Cecilia
10:00
13:00

Cecilia
17:00
19:00

Sara Charlotte
10:00
13:00

Vera
10:00
13:00

Falköga
11:00
14:00

Monika
12:00
13:00

Monika
18:00
19:00

Monika
19:00
21:00

Liv
13:00
15:00

Liv
15:00
17:00

Eva
13:00
16:00

Karin
14:00
16:00

Lisa S
14:00
17:00

Indy
16:00
18:00

Marya
16:00
22:00

Helena
Tarot,änglahealing m Angelic Reiki , Shamballa & Merkabah
17:00
19:00

Spero
17:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Isa-Bel
19:00
20:00
Medial vägledning

Grete
19:00
21:00

Mia
19:00
22:00

Anna
20:00
22:00

Jemabi
21:00
22:00

Manda
21:00
22:00
Carina
22:00
00:00

Eva
22:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Rebecka
22:00
23:00
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Anna
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Carina
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Cecilia
10:00
13:00
Cecilia
17:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Elisabeth
08:00
10:00

Tis

Tis
Tis
Eva
13:00
16:00
Eva
22:00
00:00

Tis

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  22:00 - 00:00
Tis
Falköga
11:00
14:00

Tis

Tis
Grete
19:00
21:00

Tis

Tis
Helena
Tarot,änglahealing m Angelic Reiki , Shamballa & Merkabah
17:00
19:00

Tis

Tis
Indy
16:00
18:00

Tis

Tis
Isa-Bel
19:00
20:00
Medial vägledning

Tis

Tis
Jemabi
21:00
22:00

Tis

Tis
Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Karin
14:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Lila
09:00
10:00
Lila
13:00
16:00

Tis

Tis
Lisa S
14:00
17:00

Tis

Tis
Liv
13:00
15:00
Liv
15:00
17:00

Tis

 • Liv
  13:00 - 15:00
 • Liv
  15:00 - 17:00
Tis
Liza
18:00
22:00

Tis

Tis
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Manda
21:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Marya
16:00
22:00

Tis

Tis
Mia
19:00
22:00

Tis

 • Mia
  19:00 - 22:00
Tis
Tis
Monika
12:00
13:00
Monika
18:00
19:00
Monika
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Peter
08:00
09:00
Peter
16:00
18:00
Peter
22:00
00:00

Tis

Tis
Rebecka
22:00
23:00

Tis

Tis
Sara Charlotte
10:00
13:00

Tis

Tis
Sot
09:00
13:00

Tis

 • Sot
  09:00 - 13:00
Tis
Spero
17:00
20:00

Tis

Tis
Tindra
10:00
12:00

Tis

Tis
Tis
Vera
10:00
13:00

Tis

Tis
Tis
Ons
Indy
Tarot, änglakort, medial vägledning 17.00 18.00
00:00
00:00
Anna
08:00
10:00

Anna
12:00
16:00

Lotta
08:00
12:00

Lila
09:00
13:00

Tindra
10:00
11:00

Tindra
21:00
23:00

Jemabi
10:00
12:00

Monika
10:00
12:00

Monika
16:00
18:00

Monika
18:00
19:00

Monika
Extra
19:00
20:00

Catja
12:00
14:00

Liza
12:00
15:00

Liza
18:00
22:00

Peter
12:00
16:00

Peter
16:00
17:00

Peter
22:00
00:00

Eva
13:00
16:00

Liv
14:00
16:00

Liv
18:00
19:00

Liv
19:00
22:00

Cecilia
15:00
17:00

Rebecka
16:00
17:00

Elisabeth
16:00
18:00

Aldarana
16:00
19:00

Grete
16:00
19:00

Helena
Tarot , änglahealing m Angelic Reiki ,Shamballa & Merkabah
17:00
19:00

Karin
19:00
20:00

Eugenia
19:00
21:00

Indy
19:00
22:00

Isa-Bel
LEDIG onsdag 23/8
19:00
22:00
Medial vägledning

Mia
19:00
22:00

Lady Casha
20:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Aldarana
16:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Anna
08:00
10:00
Anna
12:00
16:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Catja
12:00
14:00

Ons

Ons
Cecilia
15:00
17:00

Ons

Ons
Ons
Elisabeth
16:00
18:00

Ons

Ons
Eugenia
19:00
21:00

Ons

Ons
Eva
13:00
16:00

Ons

 • Eva
  13:00 - 16:00
Ons
Ons
Grete
16:00
19:00

Ons

Ons
Helena
Tarot , änglahealing m Angelic Reiki ,Shamballa & Merkabah
17:00
19:00

Ons

Ons
Indy
Tarot, änglakort, medial vägledning 17.00 18.00
00:00
00:00
Indy
19:00
22:00

Ons

Ons
Isa-Bel
LEDIG onsdag 23/8
19:00
22:00
Medial vägledning

Ons

Ons
Jemabi
10:00
12:00

Ons

Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Karin
19:00
20:00

Ons

Ons
Ons
Lady Casha
20:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Lila
09:00
13:00

Ons

Ons
Ons
Liv
14:00
16:00
Liv
18:00
19:00
Liv
19:00
22:00

Ons

 • Liv
  14:00 - 16:00
 • Liv
  18:00 - 19:00
 • Liv
  19:00 - 22:00
Ons
Liza
12:00
15:00
Liza
18:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Lotta
08:00
12:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Mia
19:00
22:00

Ons

 • Mia
  19:00 - 22:00
Ons
Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
16:00
18:00
Monika
18:00
19:00
Monika
Extra
19:00
20:00

Ons

Ons
Ons
Peter
12:00
16:00
Peter
16:00
17:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Rebecka
16:00
17:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
21:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Tors
Peter
08:00
09:00

Peter
12:00
13:00

Peter
13:00
15:00

Lotta
08:00
10:00

Lotta
15:00
18:00

Grete
08:00
11:00

Grete
17:00
19:00

Lila
09:00
13:00

Elisabeth
10:00
12:00

Anna
10:00
13:00

Anna
22:00
00:00

Cecilia
11:00
13:00

Cecilia
16:00
18:00

Liv
11:00
14:00

Falköga
12:00
15:00

Marya
13:00
19:00

Lola Ravenstar
14:00
17:00

Indy
16:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Ayanna
18:00
19:00

Rebecka
18:00
20:00

Rebecka
19:00
20:00

Elicabeth
19:00
22:00

Isa-Bel
19:00
22:00
Medial vägledning

Eugenia
19:00
22:00

Monika
19:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Carina
EXTRA
20:00
22:00

Åke
22:00
00:00

Jemabi
22:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Åke
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Anna
10:00
13:00
Anna
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Ayanna
18:00
19:00

Tors

Tors
Carina
EXTRA
20:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Cecilia
11:00
13:00
Cecilia
16:00
18:00

Tors

Tors
Elicabeth
19:00
22:00

Tors

Tors
Elisabeth
10:00
12:00

Tors

Tors
Eugenia
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Falköga
12:00
15:00

Tors

Tors
Grete
08:00
11:00
Grete
17:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Indy
16:00
19:00

Tors

Tors
Isa-Bel
19:00
22:00
Medial vägledning

Tors

Tors
Jemabi
22:00
00:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Lila
09:00
13:00

Tors

Tors
Tors
Liv
11:00
14:00

Tors

 • Liv
  11:00 - 14:00
Tors
Liza
17:00
22:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
14:00
17:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
10:00
Lotta
15:00
18:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Marya
13:00
19:00

Tors

Tors
Mia
19:00
00:00

Tors

 • Mia
  19:00 - 00:00
Tors
Tors
Monika
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Peter
08:00
09:00
Peter
12:00
13:00
Peter
13:00
15:00

Tors

Tors
Rebecka
18:00
20:00

Rebecka
19:00
20:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Fre
Åsa
08:00
10:00

Lila
08:00
13:00

Lila
18:00
22:00

Sot
09:00
14:00

Aldarana
10:00
12:00

Aldarana
15:00
17:00

Monika
10:00
13:00

Vera
12:00
15:00

Marya
12:00
18:00

Eva
13:00
19:00

Lotta
13:00
19:00

Elisabeth
14:00
15:00

Liv
15:00
17:00

Liv
18:00
20:00

Liv
21:00
22:00

Indy
17:00
21:00

Liza
17:00
22:00

Lola Ravenstar
18:00
20:00

Carina
19:00
00:00

Lady Casha
20:00
00:00

Ayanna
20:00
23:00

Spero
20:30
22:00

Manda
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Aldarana
10:00
12:00
Aldarana
15:00
17:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Åsa
08:00
10:00

Fre

Fre
Ayanna
20:00
23:00

Fre

Fre
Carina
19:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Elisabeth
14:00
15:00

Fre

Fre
Fre
Eva
13:00
19:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 19:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Indy
17:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Lady Casha
20:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Lila
08:00
13:00
Lila
18:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Liv
15:00
17:00
Liv
18:00
20:00
Liv
21:00
22:00

Fre

 • Liv
  15:00 - 17:00
 • Liv
  18:00 - 20:00
 • Liv
  21:00 - 22:00
Fre
Liza
17:00
22:00

Fre

Fre
Lola Ravenstar
18:00
20:00

Fre

Fre
Lotta
13:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Manda
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Marya
12:00
18:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Monika
10:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Sot
09:00
14:00

Fre

 • Sot
  09:00 - 14:00
Fre
Spero
20:30
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Vera
12:00
15:00

Fre

Fre
Fre
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Lotta
08:00
13:00

Indy
10:00
13:00

Indy
18:00
21:00

Aldarana
11:00
12:00

Liv
11:00
14:00

Liv
14:00
17:00

Liv
19:00
21:00

Liza
12:00
14:00

Liza
18:00
22:00

Marya
12:00
18:00

Eva
13:00
16:00

Eva
19:00
00:00

Josie
13:00
16:00

Carina
14:00
19:00

Lila
16:00
19:00

Spero
16:00
19:00

Ayanna
18:00
20:00

Cecilia
19:00
21:00

Eugenia
19:00
22:00

Tindra
19:00
22:00
Carina
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Manda
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Aldarana
11:00
12:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Ayanna
18:00
20:00

Lör

Lör
Carina
14:00
19:00
Carina
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Cecilia
19:00
21:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Eugenia
19:00
22:00

Lör

Lör
Eva
13:00
16:00
Eva
19:00
00:00

Lör

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  19:00 - 00:00
Lör
Lör
Lör
Lör
Indy
10:00
13:00
Indy
18:00
21:00

Lör

Lör
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Lör

Lör
Josie
13:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lila
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Liv
11:00
14:00
Liv
14:00
17:00
Liv
19:00
21:00

Lör

 • Liv
  11:00 - 14:00
 • Liv
  14:00 - 17:00
 • Liv
  19:00 - 21:00
Lör
Liza
12:00
14:00
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lotta
08:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Manda
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Marya
12:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Spero
16:00
19:00

Lör

Lör
Tindra
19:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Sön
Lotta
08:00
13:00

Liv
10:00
11:00

Liv
12:00
13:00

Liv
16:00
19:00

Liv
19:00
21:00

Eugenia
10:00
13:00

Lila
10:00
15:00

Lila
22:00
00:00

Mia
11:00
13:00

Mia
15:00
17:00

Mia
18:00
20:00

Aldarana
13:00
16:00

Josie
13:00
16:00

Indy
13:00
19:00

Eva
13:00
20:00

Monika
16:00
18:00

Monika
19:00
22:00

Carina
16:00
19:00

Carina
20:00
00:00

Liza
17:00
22:00

Åke
19:00
22:00

Åke
22:00
00:00

Anna
19:00
22:00

Rebecka
19:00
22:00

Nina
20:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Manda
21:00
23:00

Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Åke
19:00
22:00
Åke
22:00
00:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Anna
19:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Carina
16:00
19:00
Carina
20:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Eugenia
10:00
13:00

Sön

Sön
Eva
13:00
20:00

Sön

 • Eva
  13:00 - 20:00
Sön
Sön
Sön
Sön
Indy
13:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Josie
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
15:00
Lila
22:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Liv
10:00
11:00
Liv
12:00
13:00
Liv
16:00
19:00
Liv
19:00
21:00

Sön

 • Liv
  10:00 - 11:00
 • Liv
  12:00 - 13:00
 • Liv
  16:00 - 19:00
 • Liv
  19:00 - 21:00
Sön
Liza
17:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Lotta
08:00
13:00

Sön

Sön
Sön
Manda
21:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Mia
11:00
13:00
Mia
15:00
17:00
Mia
18:00
20:00

Sön

 • Mia
  11:00 - 13:00
 • Mia
  15:00 - 17:00
 • Mia
  18:00 - 20:00
Sön
Sön
Monika
16:00
18:00
Monika
19:00
22:00

Sön

Sön
Nina
20:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Rebecka
19:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Sön

Vecka: 35

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Lotta
08:00
10:00

Lotta
13:00
15:00

Lotta
16:00
17:00

Sot
08:00
12:00

Aldarana
09:00
12:00

Aldarana
14:00
16:00

Peter
10:00
12:00

Peter
16:00
19:00

Peter
20:00
22:00

Elisabeth
10:00
13:00

Lila
10:00
13:00

Cecilia
12:00
14:00

Cecilia
20:00
23:00

Marya
13:00
16:00

Marya
17:00
19:00

Helena
15:00
18:00

Liza
15:00
19:00

Marie
16:00
20:00

Marie
22:00
00:00

Karin
18:00
20:00

Lola Ravenstar
18:00
20:00

Lady Casha
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Indy
19:00
22:00

Jemabi
19:00
22:00

Mia
19:00
22:00

Manda
20:00
21:00

Carina
21:00
23:00

Monica Å
22:00
00:00

Monika
22:00
00:00

Rebecka
22:00
00:00
Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Aldarana
09:00
12:00
Aldarana
14:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Carina
21:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Cecilia
12:00
14:00
Cecilia
20:00
23:00

Mån

Mån
Elicabeth
19:00
22:00

Mån

Mån
Elisabeth
10:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Helena
15:00
18:00

Mån

Mån
Indy
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Jemabi
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Karin
18:00
20:00

Mån

Mån
Mån
Lady Casha
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Lila
10:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Liza
15:00
19:00

Mån

Mån
Lola Ravenstar
18:00
20:00

Mån

Mån
Lotta
08:00
10:00
Lotta
13:00
15:00
Lotta
16:00
17:00

Mån

Mån
Mån
Manda
20:00
21:00

Mån

Mån
Marie
16:00
20:00
Marie
22:00
00:00

Mån

Mån
Marya
13:00
16:00
Marya
17:00
19:00

Mån

Mån
Mia
19:00
22:00

Mån

 • Mia
  19:00 - 22:00
Mån
Monica Å
22:00
00:00

Mån

Mån
Monika
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Peter
10:00
12:00
Peter
16:00
19:00
Peter
20:00
22:00

Mån

Mån
Rebecka
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Sot
08:00
12:00

Mån

 • Sot
  08:00 - 12:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Tis
Sot
08:00
10:00

Vera
08:00
10:00
Karin
10:00
13:00

Liv
10:00
13:00

Peter
10:00
13:00

Peter
13:00
16:00

Peter
17:00
19:00

Peter
21:00
23:00

Peter
23:00
00:00

Falköga
11:00
15:00

Marya
13:00
15:00

Marya
16:00
20:00

Indy
13:00
16:00

Indy
19:00
22:00

Anna
14:00
16:00

Cecilia
14:00
17:00

Lila
15:00
18:00

Jemabi
16:00
19:00

Lotta
16:00
19:00

Spero
17:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Grete
19:00
21:00

Tindra
19:00
21:00

Elicabeth
19:00
22:00

Eva
19:00
22:00

Kicki
19:00
22:00

Eugenia
20:00
22:00

Rebecka
20:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Carina
22:00
00:00

Monica Å
22:00
23:00

Lady Casha
22:00
00:00

Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Anna
14:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Carina
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Cecilia
14:00
17:00

Tis

Tis
Elicabeth
19:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Eugenia
20:00
22:00

Tis

Tis
Eva
19:00
22:00

Tis

 • Eva
  19:00 - 22:00
Tis
Falköga
11:00
15:00

Tis

Tis
Grete
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Indy
13:00
16:00
Indy
19:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Jemabi
16:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Karin
10:00
13:00

Tis

Tis
Kicki
19:00
22:00

Tis

Tis
Lady Casha
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Lila
15:00
18:00

Tis

Tis
Tis
Liv
10:00
13:00

Tis

 • Liv
  10:00 - 13:00
Tis
Liza
18:00
22:00

Tis

Tis
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Lotta
16:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Manda
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Marya
13:00
15:00
Marya
16:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Monica Å
22:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Peter
10:00
13:00
Peter
13:00
16:00
Peter
17:00
19:00
Peter
21:00
23:00
Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Rebecka
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Sot
08:00
10:00

Tis

 • Sot
  08:00 - 10:00
Tis
Spero
17:00
20:00

Tis

Tis
Tindra
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Vera
08:00
10:00

Tis

Tis
Tis
Ons
Indy
extra tarot. änglakort, medial vägledning
00:00
00:00
Lotta
08:00
12:00

Lotta
15:00
16:00

Lila
09:00
13:00

Lila
15:00
16:00

Tindra
10:00
11:00

Monika
10:00
12:00

Monika
18:00
21:00

Marya
10:00
13:00

Marya
13:00
16:00

Cecilia
11:00
13:00

Peter
12:00
14:00

Peter
16:00
18:00

Catja
13:00
15:00

Grete
14:00
16:00

Helena
15:00
17:00

Indy
16:00
18:00

Indy
19:00
22:00

Eva
16:00
22:00

Ayanna
17:00
18:00

Ayanna
21:00
22:00

Anna
17:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Karin
19:00
22:00

Lola Ravenstar
19:00
22:00

Mia
19:00
22:00

Sara Charlotte
20:00
22:00
Jemabi
22:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Monica Å
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Tindra
22:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Anna
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ayanna
17:00
18:00
Ayanna
21:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Catja
13:00
15:00

Ons

Ons
Cecilia
11:00
13:00

Ons

Ons
Elicabeth
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Eva
16:00
22:00

Ons

 • Eva
  16:00 - 22:00
Ons
Ons
Grete
14:00
16:00

Ons

Ons
Helena
15:00
17:00

Ons

Ons
Indy
extra tarot. änglakort, medial vägledning
00:00
00:00
Indy
16:00
18:00
Indy
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Jemabi
22:00
00:00

Ons

Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Karin
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Lila
09:00
13:00
Lila
15:00
16:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Liza
17:00
22:00

Ons

Ons
Lola Ravenstar
19:00
22:00

Ons

Ons
Lotta
08:00
12:00
Lotta
15:00
16:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Marya
10:00
13:00
Marya
13:00
16:00

Ons

Ons
Mia
19:00
22:00

Ons

 • Mia
  19:00 - 22:00
Ons
Monica Å
22:00
00:00

Ons

Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
18:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Peter
12:00
14:00
Peter
16:00
18:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Sara Charlotte
20:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
22:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Tors
Indy
Tarot, änglakort, medial vägledning
00:00
00:00
Grete
08:00
10:00

Grete
15:00
17:00

Grete
18:00
20:00

Lotta
08:00
13:00

Lotta
19:00
22:00

Liv
09:00
12:00

Monika
10:00
12:00

Monika
12:00
13:00

Monika
18:00
22:00

Eva
10:00
13:00

Falköga
12:00
15:00

Falköga
17:00
19:00

Elisabeth
13:00
16:00

Lila
13:00
16:00

Peter
13:00
16:00

Peter
16:00
18:00

Peter
19:00
22:00

Peter
23:00
00:00

Anna
14:00
17:00

Marya
16:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Aldarana
16:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Cecilia
18:00
20:00

Lady Casha
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Sara Charlotte
20:00
23:00

Åke
22:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tors

Tors
Åke
22:00
00:00

Tors

Tors
Aldarana
16:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Anna
14:00
17:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Cecilia
18:00
20:00

Tors

Tors
Elicabeth
19:00
22:00

Tors

Tors
Elisabeth
13:00
16:00

Tors

Tors
Tors
Eva
10:00
13:00

Tors

 • Eva
  10:00 - 13:00
Tors
Falköga
12:00
15:00
Falköga
17:00
19:00

Tors

Tors
Grete
08:00
10:00
Grete
15:00
17:00
Grete
18:00
20:00

Tors

Tors
Tors
Indy
Tarot, änglakort, medial vägledning
00:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Lady Casha
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Lila
13:00
16:00

Tors

Tors
Tors
Liv
09:00
12:00

Tors

 • Liv
  09:00 - 12:00
Tors
Liza
17:00
22:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
13:00
Lotta
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Marya
16:00
18:00
Marya
19:00
21:00

Tors

Tors
Mia
19:00
00:00

Tors

 • Mia
  19:00 - 00:00
Tors
Tors
Monika
10:00
12:00
Monika
12:00
13:00
Monika
18:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Peter
13:00
16:00
Peter
16:00
18:00
Peter
19:00
22:00
Peter
23:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Sara Charlotte
20:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Fre
Indy
extra , tarot, änglakort, medial vägledare
00:00
00:00

Indy
Tarot , änglakort, medial vägledning
00:00
00:00
Åsa
08:00
10:00

Sara Charlotte
09:00
12:00

Vera
09:00
12:00

Aldarana
10:00
13:00

Aldarana
16:00
19:00

Jemabi
10:00
13:00

Veronica
10:00
13:00

Anna
12:00
13:00

Cecilia
12:00
14:00

Eva
13:00
16:00

Lila
13:00
16:00

Lila
18:00
22:00

Indy
14:00
17:00

Indy
19:00
22:00

Spero
16:00
19:00

Spero
20:00
23:00

Liza
17:00
22:00

Carina
19:00
20:00

Marie
19:00
20:00

Elicabeth
19:00
22:00

Eugenia
19:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Lady Casha
20:00
00:00

Åke
22:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Manda
22:00
00:00

Fre

Fre
Åke
22:00
00:00

Fre

Fre
Aldarana
10:00
13:00
Aldarana
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Anna
12:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Åsa
08:00
10:00

Fre

Fre
Fre
Carina
19:00
20:00

Fre

Fre
Fre
Cecilia
12:00
14:00

Fre

Fre
Elicabeth
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Eugenia
19:00
22:00

Fre

Fre
Eva
13:00
16:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 16:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Indy
extra , tarot, änglakort, medial vägledare
00:00
00:00

Indy
Tarot , änglakort, medial vägledning
00:00
00:00
Indy
14:00
17:00
Indy
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Jemabi
10:00
13:00

Fre

Fre
Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Lady Casha
20:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Lila
13:00
16:00
Lila
18:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Liza
17:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Manda
22:00
00:00

Fre

Fre
Marie
19:00
20:00

Fre

Fre
Fre
Mia
19:00
00:00

Fre

 • Mia
  19:00 - 00:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Sara Charlotte
09:00
12:00

Fre

Fre
Fre
Spero
16:00
19:00
Spero
20:00
23:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Vera
09:00
12:00

Fre

Fre
Veronica
10:00
13:00

Fre

Fre
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Ulrica
08:00
13:00

Spero
10:00
11:30

Eugenia
10:00
13:00

Lila
10:30
15:00

Ayanna
13:00
15:00

Carina
13:00
16:00

Liza
14:00
16:00
Carina
Extra
16:00
17:00

Carina
17:00
19:00

Carina
Extra
19:00
20:00

Anna
16:00
18:00

Eva
16:00
19:00

Lila
16:00
19:00

Monika
16:00
19:00

Rebecka
17:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Indy
19:00
00:00

Josie
19:00
00:00

Elicabeth
19:00
22:00
LEDIG

Helena
Tarot,änglahealing m Angelic Reiki ,Shamballa & Merkabah
19:00
22:00

Lady Casha
20:00
22:00
Peter
22:00
00:00

Rebecka
22:00
00:00

Manda
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Anna
16:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Ayanna
13:00
15:00

Lör

Lör
Carina
13:00
16:00
Carina
Extra
16:00
17:00
Carina
17:00
19:00
Carina
Extra
19:00
20:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Elicabeth
19:00
22:00
LEDIG

Lör

Lör
Lör
Eugenia
10:00
13:00

Lör

Lör
Eva
16:00
19:00

Lör

 • Eva
  16:00 - 19:00
Lör
Lör
Lör
Helena
Tarot,änglahealing m Angelic Reiki ,Shamballa & Merkabah
19:00
22:00

Lör

Lör
Indy
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Lör

Lör
Josie
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lady Casha
20:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lila
10:30
15:00
Lila
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Liza
14:00
16:00
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Manda
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Monika
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Rebecka
17:00
19:00
Rebecka
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Spero
10:00
11:30

Lör

Lör
Lör
Ulrica
08:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Sön
Indy
00:00
00:00
Eva
08:00
11:00

Eva
19:00
22:00

Indy
10:00
13:00

Indy
14:00
17:00

Eugenia
10:00
13:00

Lila
10:00
16:00

Lila
18:00
20:00

Anna
13:00
14:00

Anna
15:00
16:00

Anna
20:00
21:00

Aldarana
13:00
16:00

Nina
13:00
16:00

Monika
16:00
18:00

Monika
19:00
22:00

Elicabeth
16:00
19:00
LEDIG

Liza
17:00
22:00

Peter
18:00
20:00

Mia
18:00
00:00

Åke
19:00
22:00

Åke
22:00
00:00

Tindra
19:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Manda
21:00
23:00

Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Åke
19:00
22:00
Åke
22:00
00:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Anna
13:00
14:00
Anna
15:00
16:00
Anna
20:00
21:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Elicabeth
16:00
19:00
LEDIG

Sön

Sön
Sön
Eugenia
10:00
13:00

Sön

Sön
Eva
08:00
11:00
Eva
19:00
22:00

Sön

 • Eva
  08:00 - 11:00
 • Eva
  19:00 - 22:00
Sön
Sön
Sön
Sön
Indy
00:00
00:00
Indy
10:00
13:00
Indy
14:00
17:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
16:00
Lila
18:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Liza
17:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Manda
21:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Mia
18:00
00:00

Sön

 • Mia
  18:00 - 00:00
Sön
Sön
Monika
16:00
18:00
Monika
19:00
22:00

Sön

Sön
Nina
13:00
16:00

Sön

Sön
Peter
18:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Tindra
19:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Sön