Tarotlinjen Schema

Vecka: 26

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Sanne
00:00
00:00
Rebecka
08:00
10:00

Wargmåne
08:00
10:00

Lila
08:00
13:00

Mira Hilaria
09:00
11:00

Eugenia
11:00
12:00

Indy
11:00
13:00

Anna
11:15
12:15
Marya
13:00
15:00

Marya
19:00
21:00

Aldarana
13:00
16:00

Helena
13:00
16:00

Karin
13:00
16:00

Monica Å
13:00
16:00

Anna
13:30
14:30

Rebecka
15:00
18:00

Liza
15:00
19:00

Indy
16:00
22:00

Peter
17:00
18:00

Peter
20:00
22:00

Peter
22:00
23:00

Monika
17:00
19:00

Marie
18:00
20:00

Marie
21:00
23:00

Liv
18:00
00:00

Åsa M
19:00
21:00

Cecilia
19:00
22:00

Eva
19:00
22:00

Jemabi
19:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Carlos
22:00
00:00

Mira Hilaria
22:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
13:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Anna
11:15
12:15
Anna
13:30
14:30

Mån

Mån
Mån
Mån
Åsa M
19:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Carlos
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Cecilia
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Eugenia
11:00
12:00

Mån

Mån
Eva
19:00
22:00

Mån

 • Eva
  19:00 - 22:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Helena
13:00
16:00

Mån

Mån
Indy
11:00
13:00
Indy
16:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Jemabi
19:00
22:00

Mån

Mån
Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Karin
13:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Lila
08:00
13:00

Mån

Mån
Liv
18:00
00:00

Mån

 • Liv
  18:00 - 00:00
Mån
Liza
15:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Manda
21:00
23:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00
Marie
21:00
23:00

Mån

Mån
Marya
13:00
15:00
Marya
19:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Mira Hilaria
09:00
11:00
Mira Hilaria
22:00
00:00

Mån

Mån
Monica Å
13:00
16:00

Mån

Mån
Monika
17:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Peter
17:00
18:00
Peter
20:00
22:00
Peter
22:00
23:00

Mån

Mån
Rebecka
08:00
10:00
Rebecka
15:00
18:00

Mån

Mån
Sanne
00:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Wargmåne
08:00
10:00

Mån

Tis
Peter
08:00
09:00

Tina
08:00
09:00

Elisabeth
08:00
10:00

Mira Hilaria
08:00
10:00

Lila
09:00
10:00

Indy
09:00
11:00

Sot
09:00
13:00

Tindra
10:00
12:00

Cecilia
10:00
13:00

Sara Charlotte
10:00
13:00

Monika
12:00
13:00
Anna
13:00
14:00

Annelie
13:00
15:00

Eva
13:00
16:00

Eva
22:00
00:00

Karin
13:00
16:00

Lila
13:00
16:00

Jemabi
14:00
17:00

Jemabi
21:00
22:00

Tina
15:00
17:00

Indy
16:00
18:00

Peter
16:00
18:00

Peter
22:00
00:00

Marya
16:00
22:00

Cecilia
17:00
19:00

Helena
17:00
19:00

Monika
17:00
19:00

Monika
19:00
20:00

Monika
20:00
21:00

Liv
18:00
00:00

Sanne
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Grete
19:00
21:00

Isa-Bel
19:00
22:00
Medial vägledning

Manda
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Anna
13:00
14:00

Tis

Tis
Annelie
13:00
15:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Cecilia
10:00
13:00
Cecilia
17:00
19:00

Tis

Tis
Elisabeth
08:00
10:00

Tis

Tis
Tis
Eva
13:00
16:00
Eva
22:00
00:00

Tis

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  22:00 - 00:00
Tis
Tis
Tis
Grete
19:00
21:00

Tis

Tis
Helena
17:00
19:00

Tis

Tis
Indy
09:00
11:00
Indy
16:00
18:00

Tis

Tis
Isa-Bel
19:00
22:00
Medial vägledning

Tis

Tis
Jemabi
14:00
17:00
Jemabi
21:00
22:00

Tis

Tis
Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Karin
13:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Lila
09:00
10:00
Lila
13:00
16:00

Tis

Tis
Liv
18:00
00:00

Tis

 • Liv
  18:00 - 00:00
Tis
Liza
18:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Manda
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Marya
16:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Mira Hilaria
08:00
10:00

Tis

Tis
Tis
Monika
12:00
13:00
Monika
17:00
19:00
Monika
19:00
20:00
Monika
20:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Peter
08:00
09:00
Peter
16:00
18:00
Peter
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Sanne
18:00
20:00

Tis

Tis
Sara Charlotte
10:00
13:00

Tis

Tis
Tis
Sot
09:00
13:00

Tis

 • Sot
  09:00 - 13:00
Tis
Tis
Tina
08:00
09:00
Tina
15:00
17:00

Tis

Tis
Tindra
10:00
12:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Ons
Wargmåne
08:00
10:00

Lotta
08:00
12:00

Lila
09:00
13:00

Lila
16:00
18:00

Tindra
10:00
11:00

Jemabi
10:00
12:00

Jemabi
18:00
19:00

Monika
10:00
12:00

Monika
16:00
19:00

Catja
12:00
14:00

Peter
12:00
16:00

Peter
16:00
17:00

Annelie
13:00
15:00

Eva
13:00
16:00

Aldarana
14:00
16:00

Aldarana
17:00
19:00

Cecilia
15:00
17:00

Indy
15:00
18:00

Indy
19:00
22:00

Marie
16:00
18:00

Marie
19:00
22:00

Helena
17:00
19:00

Liv
18:00
00:00

Monica Å
18:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Eugenia
19:00
21:00

Karin
19:00
22:00

Sarah
19:00
22:00
Josie
22:00
00:00

Monica Å
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Aldarana
14:00
16:00
Aldarana
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Annelie
13:00
15:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Catja
12:00
14:00

Ons

Ons
Cecilia
15:00
17:00

Ons

Ons
Ons
Eugenia
19:00
21:00

Ons

Ons
Eva
13:00
16:00

Ons

 • Eva
  13:00 - 16:00
Ons
Ons
Ons
Ons
Helena
17:00
19:00

Ons

Ons
Indy
15:00
18:00
Indy
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Jemabi
10:00
12:00
Jemabi
18:00
19:00

Ons

Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Karin
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Lila
09:00
13:00
Lila
16:00
18:00

Ons

Ons
Liv
18:00
00:00

Ons

 • Liv
  18:00 - 00:00
Ons
Liza
18:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Lotta
08:00
12:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Marie
16:00
18:00
Marie
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Monica Å
18:00
19:00
Monica Å
22:00
00:00

Ons

Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
16:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Peter
12:00
16:00
Peter
16:00
17:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Sarah
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00

Ons

Ons
Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Wargmåne
08:00
10:00

Ons

Tors
Peter
08:00
09:00

Peter
12:00
13:00

Lotta
08:00
10:00

Indy
09:00
11:00

Lila
09:00
13:00

Elisabeth
10:00
12:00

Aldarana
10:00
13:00

Cecilia
11:00
13:00
Annelie
13:00
15:00

Peter
13:00
15:00

Peter
15:00
16:00

Peter
22:00
00:00

Sot
13:00
16:00

Marya
13:00
19:00

Wargmåne
14:00
16:00

Lila
15:00
16:00

Lotta
15:00
19:00

Anna
15:15
16:00

Anna
19:00
20:00

Cecilia
16:00
18:00

Marie
16:00
18:00

Marie
19:00
23:00

Indy
16:00
19:00

Sarah
17:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Monika
18:00
20:00

Monika
20:00
22:00

Liv
18:00
00:00

Eugenia
19:00
22:00

Ewa
19:00
22:00

Sara Charlotte
19:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Jemabi
22:00
00:00

Tors

Tors
Aldarana
10:00
13:00

Tors

Tors
Tors
Anna
15:15
16:00
Anna
19:00
20:00

Tors

Tors
Annelie
13:00
15:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Cecilia
11:00
13:00
Cecilia
16:00
18:00

Tors

Tors
Elisabeth
10:00
12:00

Tors

Tors
Eugenia
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Ewa
19:00
22:00

Tors

 • Ewa
  19:00 - 22:00
Tors
Tors
Tors
Tors
Indy
09:00
11:00
Indy
16:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Jemabi
22:00
00:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Lila
09:00
13:00
Lila
15:00
16:00

Tors

Tors
Liv
18:00
00:00

Tors

 • Liv
  18:00 - 00:00
Tors
Liza
17:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Lotta
08:00
10:00
Lotta
15:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Marie
16:00
18:00
Marie
19:00
23:00

Tors

Tors
Marya
13:00
19:00

Tors

Tors
Mia
19:00
00:00

Tors

 • Mia
  19:00 - 00:00
Tors
Tors
Tors
Monika
18:00
20:00
Monika
20:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Peter
08:00
09:00
Peter
12:00
13:00
Peter
13:00
15:00
Peter
15:00
16:00
Peter
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Sara Charlotte
19:00
22:00

Tors

Tors
Sarah
17:00
19:00

Tors

Tors
Sot
13:00
16:00

Tors

 • Sot
  13:00 - 16:00
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Wargmåne
14:00
16:00

Tors

Fre
Sara Charlotte
08:00
10:00

Wargmåne
08:00
10:00

Lila
08:00
13:00

Lila
16:00
22:00

Sot
09:00
14:00

Aldarana
10:00
12:00

Aldarana
15:00
18:00

Monika
11:00
12:30

Marya
12:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Lotta
13:00
16:00

Eva
13:00
19:00

Elisabeth
14:00
15:00

Jemabi
14:00
15:00

Indy
15:00
21:00

Indy
22:00
00:00

Kicki C
16:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Liv
18:00
22:00

Sarah
19:00
21:00

Åsa M
19:00
22:00

Carina
19:00
22:00

Spero
19:00
22:00

Ewa
20:00
23:00

Rebecka
21:00
00:00

Manda
21:00
23:00

Fre

Fre
Aldarana
10:00
12:00
Aldarana
15:00
18:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Åsa M
19:00
22:00

Fre

Fre
Carina
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Elisabeth
14:00
15:00

Fre

Fre
Fre
Eva
13:00
19:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 19:00
Fre
Ewa
20:00
23:00

Fre

 • Ewa
  20:00 - 23:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Indy
15:00
21:00
Indy
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Jemabi
14:00
15:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Kicki C
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Lila
08:00
13:00
Lila
16:00
22:00

Fre

Fre
Liv
18:00
22:00

Fre

 • Liv
  18:00 - 22:00
Fre
Liza
17:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Lotta
13:00
16:00

Fre

Fre
Fre
Manda
21:00
23:00

Fre

Fre
Fre
Marya
12:00
18:00
Marya
19:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Monika
11:00
12:30

Fre

Fre
Fre
Fre
Rebecka
21:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Sara Charlotte
08:00
10:00

Fre

Fre
Sarah
19:00
21:00

Fre

Fre
Sot
09:00
14:00

Fre

 • Sot
  09:00 - 14:00
Fre
Spero
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Wargmåne
08:00
10:00

Fre

Lör
Carlos
08:00
10:00

Carlos
20:00
22:00

Jemabi
08:00
10:00

Lotta
08:00
13:00

Lila
09:00
11:00

Lila
12:00
14:00

Lila
16:00
19:00

Indy
09:00
13:00

Indy
16:00
21:00

Vera
10:00
12:00

Vera
17:00
20:00

Vera
21:00
00:00

Liv
11:00
17:00

Liv
19:00
22:00

Marya
12:00
19:00

Eva
13:00
16:00

Eva
19:00
00:00

Josie
13:00
16:00

Carina
14:00
16:00

Carina
16:00
19:00

Kicki C
14:00
16:00

Spero
16:00
19:00

Sara Charlotte
17:00
18:00

Sarah
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Cecilia
19:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Carina
14:00
16:00
Carina
16:00
19:00

Lör

Lör
Carlos
08:00
10:00
Carlos
20:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Cecilia
19:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Eva
13:00
16:00
Eva
19:00
00:00

Lör

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  19:00 - 00:00
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Indy
09:00
13:00
Indy
16:00
21:00

Lör

Lör
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Lör

Lör
Josie
13:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Kicki C
14:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lila
09:00
11:00
Lila
12:00
14:00
Lila
16:00
19:00

Lör

Lör
Liv
11:00
17:00
Liv
19:00
22:00

Lör

 • Liv
  11:00 - 17:00
 • Liv
  19:00 - 22:00
Lör
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lotta
08:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Manda
21:00
23:00

Lör

Lör
Lör
Marya
12:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Sara Charlotte
17:00
18:00

Lör

Lör
Sarah
18:00
20:00

Lör

Lör
Lör
Spero
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Vera
10:00
12:00
Vera
17:00
20:00
Vera
21:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Sön
Carlos
08:00
10:00

Carlos
22:00
00:00

Lotta
08:00
13:00

Lotta
19:00
22:00

Sarah
09:00
10:00

Sarah
17:00
19:00

Eugenia
10:00
13:00

Lila
10:00
15:00

Lila
21:00
22:00

Indy
10:00
19:00

Mia
11:00
13:00

Mia
15:00
17:00

Mia
18:00
20:00

Aldarana
13:00
16:00

Josie
13:00
16:00

Eva
13:00
20:00

Liv
14:00
22:00

Monika
16:00
18:00

Monika
18:00
20:00

Monika
21:00
22:00

Carina
16:00
19:00

Carina
20:00
22:00

Liza
18:00
22:00

Rebecka
19:00
20:00

Tina
19:00
21:00

Åsa M
19:00
22:00

Annelie
20:00
21:00

Nina
20:00
22:00

Anna
21:00
21:45

Manda
21:00
23:00

Cecilia
22:00
23:00

Ewa
22:00
00:00

Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Anna
21:00
21:45

Sön

Sön
Annelie
20:00
21:00

Sön

Sön
Sön
Åsa M
19:00
22:00

Sön

Sön
Carina
16:00
19:00
Carina
20:00
22:00

Sön

Sön
Carlos
08:00
10:00
Carlos
22:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Cecilia
22:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Eugenia
10:00
13:00

Sön

Sön
Eva
13:00
20:00

Sön

 • Eva
  13:00 - 20:00
Sön
Ewa
22:00
00:00

Sön

 • Ewa
  22:00 - 00:00
Sön
Sön
Sön
Sön
Indy
10:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Josie
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
15:00
Lila
21:00
22:00

Sön

Sön
Liv
14:00
22:00

Sön

 • Liv
  14:00 - 22:00
Sön
Liza
18:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Lotta
08:00
13:00
Lotta
19:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Manda
21:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Mia
11:00
13:00
Mia
15:00
17:00
Mia
18:00
20:00

Sön

 • Mia
  11:00 - 13:00
 • Mia
  15:00 - 17:00
 • Mia
  18:00 - 20:00
Sön
Sön
Sön
Monika
16:00
18:00
Monika
18:00
20:00
Monika
21:00
22:00

Sön

Sön
Nina
20:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Rebecka
19:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sarah
09:00
10:00
Sarah
17:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Tina
19:00
21:00

Sön

Sön
Sön
Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Sön

Vecka: 27

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Rebecka
00:00
00:00
Wargmåne
08:00
10:00

Lila
08:00
13:00

Lila
15:00
17:00

Anna
09:00
10:00

Aldarana
10:00
12:00

Aldarana
14:00
16:00

Peter
10:00
12:00

Peter
16:00
19:00

Peter
20:00
22:00

Elisabeth
10:00
13:00

Cecilia
12:00
14:00

Cecilia
20:00
23:00

Rebecka
12:00
15:00

Annelie
13:00
15:00

Lotta
13:00
15:00

Lotta
16:00
17:00

Marya
13:00
16:00

Marya
17:00
19:00

Liza
15:00
19:00

Lilljemo
16:00
17:00

Lilljemo
21:00
22:00

Indy
16:00
18:00

Indy
19:00
22:00

Marie
18:00
20:00

Marie
22:00
00:00

Monica Å
18:00
20:00

Monica Å
22:00
00:00

Monika
18:00
20:00

Karin
19:00
20:00

Elicabeth
19:00
21:00

Elicabeth
19:00
21:00

Ewa
19:00
21:00

Lady Casha
19:00
22:00

Jemabi
19:00
22:00

Mia
19:00
22:00

Sarah
20:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Liv
22:00
00:00

Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
10:00
12:00
Aldarana
14:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Anna
09:00
10:00

Mån

Mån
Annelie
13:00
15:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Cecilia
12:00
14:00
Cecilia
20:00
23:00

Mån

Mån
Elicabeth
19:00
21:00

Mån

Mån
Elicabeth
19:00
21:00

Mån

Mån
Elisabeth
10:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Ewa
19:00
21:00

Mån

 • Ewa
  19:00 - 21:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Indy
16:00
18:00
Indy
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Jemabi
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Karin
19:00
20:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Lady Casha
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Lila
08:00
13:00
Lila
15:00
17:00

Mån

Mån
Lilljemo
16:00
17:00
Lilljemo
21:00
22:00

Mån

Mån
Liv
22:00
00:00

Mån

 • Liv
  22:00 - 00:00
Mån
Liza
15:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Lotta
13:00
15:00
Lotta
16:00
17:00

Mån

Mån
Mån
Manda
21:00
23:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00
Marie
22:00
00:00

Mån

Mån
Marya
13:00
16:00
Marya
17:00
19:00

Mån

Mån
Mia
19:00
22:00

Mån

 • Mia
  19:00 - 22:00
Mån
Mån
Monica Å
18:00
20:00
Monica Å
22:00
00:00

Mån

Mån
Monika
18:00
20:00

Mån

Mån
Mån
Peter
10:00
12:00
Peter
16:00
19:00
Peter
20:00
22:00

Mån

Mån
Rebecka
00:00
00:00
Rebecka
12:00
15:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Sarah
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Wargmåne
08:00
10:00

Mån

Tis
Sara Charlotte
08:00
09:00

Rebecka
08:00
10:00

Rebecka
20:00
22:00

Lila
09:00
10:00

Lila
12:00
13:00

Lila
15:00
18:00

Ewa
09:00
13:00

Anna
10:00
11:00

Lilljemo
10:00
12:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Mira Hilaria
20:00
21:00

Mira Hilaria
22:00
23:00

Karin
10:00
13:00

Peter
10:00
13:00

Peter
13:00
16:00

Peter
17:00
19:00

Peter
21:00
23:00

Peter
23:00
00:00

Annelie
11:00
12:00

Catja
12:00
14:00

Marya
13:00
15:00

Marya
17:00
20:00

Indy
13:00
16:00

Indy
18:00
22:00

Grete
14:00
15:00

Grete
16:00
17:00

Grete
19:00
21:00

Lola Ravenstar
15:00
16:00

Lola Ravenstar
23:00
00:00

Jemabi
16:00
19:00

Kicki C
16:00
19:00

Carlos
17:00
19:00

Carlos
20:00
22:00

Helena
17:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Tindra
19:00
21:00

Elicabeth
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Eugenia
20:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Monica Å
22:00
23:00

Lady Casha
22:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Anna
10:00
11:00

Tis

Tis
Annelie
11:00
12:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Carlos
17:00
19:00
Carlos
20:00
22:00

Tis

Tis
Catja
12:00
14:00

Tis

Tis
Tis
Elicabeth
19:00
22:00

Tis

Tis
Elicabeth
19:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Eugenia
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Ewa
09:00
13:00

Tis

 • Ewa
  09:00 - 13:00
Tis
Tis
Grete
14:00
15:00
Grete
16:00
17:00
Grete
19:00
21:00

Tis

Tis
Helena
17:00
19:00

Tis

Tis
Indy
13:00
16:00
Indy
18:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Jemabi
16:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Karin
10:00
13:00

Tis

Tis
Tis
Kicki C
16:00
19:00

Tis

Tis
Lady Casha
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Lila
09:00
10:00
Lila
12:00
13:00
Lila
15:00
18:00

Tis

Tis
Lilljemo
10:00
12:00

Tis

Tis
Liv
22:00
00:00

Tis

 • Liv
  22:00 - 00:00
Tis
Liza
18:00
22:00

Tis

Tis
Lola Ravenstar
15:00
16:00
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Manda
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Marya
13:00
15:00
Marya
17:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Mira Hilaria
10:00
12:00
Mira Hilaria
20:00
21:00
Mira Hilaria
22:00
23:00

Tis

Tis
Monica Å
22:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Peter
10:00
13:00
Peter
13:00
16:00
Peter
17:00
19:00
Peter
21:00
23:00
Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Rebecka
08:00
10:00
Rebecka
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Sara Charlotte
08:00
09:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tindra
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Ons
Sara Charlotte
08:00
10:00

Sara Charlotte
14:00
15:00

Wargmåne
08:00
10:00

Lotta
08:00
12:00

Lila
09:00
13:00

Lila
15:00
16:00

Lila
18:00
19:00

Tindra
10:00
11:00

Lilljemo
10:00
12:00

Monika
10:00
12:00

Monika
17:00
18:00

Monika
19:00
20:00

Monika
20:00
21:00

Indy
11:00
14:00

Indy
16:00
22:00

Sanne
12:00
13:00

Peter
12:00
14:00

Peter
16:00
18:00

Peter
21:00
22:00

Rebecka
12:00
15:00

Mira Hilaria
13:00
14:00

Catja
13:00
15:00

Marya
13:00
16:00

Marya
17:00
19:00

Lola Ravenstar
14:00
15:00

Lola Ravenstar
16:00
17:00

Lola Ravenstar
19:00
20:00

Liv
14:00
16:00

Liv
20:00
22:00

Helena
15:00
17:00

Jemabi
16:00
17:00

Eva
16:00
22:00

Liza
17:00
22:00

Eugenia
18:00
19:00

Sarah
19:00
20:00

Åsa M
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Mia
19:00
22:00
Josie
22:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Monica Å
22:00
00:00

Tindra
22:00
23:00

Cecilia
22:00
00:00

Jemabi
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Åsa M
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Catja
13:00
15:00

Ons

Ons
Cecilia
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Elicabeth
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Eugenia
18:00
19:00

Ons

Ons
Eva
16:00
22:00

Ons

 • Eva
  16:00 - 22:00
Ons
Ons
Ons
Ons
Helena
15:00
17:00

Ons

Ons
Indy
11:00
14:00
Indy
16:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Jemabi
16:00
17:00
Jemabi
22:00
00:00

Ons

Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Lila
09:00
13:00
Lila
15:00
16:00
Lila
18:00
19:00

Ons

Ons
Lilljemo
10:00
12:00

Ons

Ons
Liv
14:00
16:00
Liv
20:00
22:00
Liv
22:00
00:00

Ons

 • Liv
  14:00 - 16:00
 • Liv
  20:00 - 22:00
 • Liv
  22:00 - 00:00
Ons
Liza
17:00
22:00

Ons

Ons
Lola Ravenstar
14:00
15:00
Lola Ravenstar
16:00
17:00
Lola Ravenstar
19:00
20:00

Ons

Ons
Lotta
08:00
12:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Marya
13:00
16:00
Marya
17:00
19:00

Ons

Ons
Mia
19:00
22:00

Ons

 • Mia
  19:00 - 22:00
Ons
Mira Hilaria
13:00
14:00

Ons

Ons
Monica Å
22:00
00:00

Ons

Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
17:00
18:00
Monika
19:00
20:00
Monika
20:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Peter
12:00
14:00
Peter
16:00
18:00
Peter
21:00
22:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Rebecka
12:00
15:00

Ons

Ons
Sanne
12:00
13:00

Ons

Ons
Sara Charlotte
08:00
10:00
Sara Charlotte
14:00
15:00

Ons

Ons
Sarah
19:00
20:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
22:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Wargmåne
08:00
10:00

Ons

Tors
Elisabeth
00:00
16:00

Grete
08:00
10:00

Indy
08:00
10:00

Indy
13:00
19:00

Indy
20:00
23:00

Anna
09:00
10:00

Ewa
09:00
13:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Mira Hilaria
17:00
18:00

Monika
10:00
12:00

Monika
12:00
13:00

Monika
18:00
20:00

Monika
21:00
22:00

Eva
10:00
13:00

Lotta
10:00
13:00

Lotta
19:00
22:00

Annelie
13:00
15:00

Lila
13:00
16:00

Peter
13:00
16:00

Peter
16:00
18:00

Peter
19:00
22:00

Peter
23:00
00:00

Wargmåne
14:00
16:00

Sara Charlotte
15:00
16:00

Jemabi
15:00
17:00

Marya
16:00
18:00

Marya
18:00
19:00

Marya
19:00
21:00

Aldarana
16:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Liv
18:00
19:00

Liv
22:00
00:00

Rebecka
18:00
19:00

Spero
18:00
19:00

Elicabeth
19:00
21:00

Lady Casha
19:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Sarah
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Cecilia
22:00
23:00

Tors

Tors
Aldarana
16:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Anna
09:00
10:00

Tors

Tors
Annelie
13:00
15:00

Tors

Tors
Tors
Åsa M
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Cecilia
22:00
23:00

Tors

Tors
Elicabeth
19:00
21:00

Tors

Tors
Tors
Elisabeth
00:00
16:00

Tors

Tors
Tors
Eva
10:00
13:00

Tors

 • Eva
  10:00 - 13:00
Tors
Ewa
09:00
13:00

Tors

 • Ewa
  09:00 - 13:00
Tors
Tors
Grete
08:00
10:00

Tors

Tors
Tors
Indy
08:00
10:00
Indy
13:00
19:00
Indy
20:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Jemabi
15:00
17:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Lady Casha
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Lila
13:00
16:00

Tors

Tors
Tors
Liv
18:00
19:00
Liv
22:00
00:00

Tors

 • Liv
  18:00 - 19:00
 • Liv
  22:00 - 00:00
Tors
Liza
17:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Lotta
10:00
13:00
Lotta
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Marya
16:00
18:00
Marya
18:00
19:00
Marya
19:00
21:00

Tors

Tors
Mia
19:00
00:00

Tors

 • Mia
  19:00 - 00:00
Tors
Mira Hilaria
10:00
12:00
Mira Hilaria
17:00
18:00

Tors

Tors
Tors
Monika
10:00
12:00
Monika
12:00
13:00
Monika
18:00
20:00
Monika
21:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Peter
13:00
16:00
Peter
16:00
18:00
Peter
19:00
22:00
Peter
23:00
00:00

Tors

Tors
Rebecka
18:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Sara Charlotte
15:00
16:00

Tors

Tors
Sarah
21:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Spero
18:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Wargmåne
14:00
16:00

Tors

Fre
Karin
08:00
09:00

Karin
16:00
19:00

Wargmåne
08:00
09:00

Indy
08:00
10:00

Indy
14:00
18:00

Indy
19:00
22:00

Sara Charlotte
09:00
12:00

Aldarana
10:00
13:00

Aldarana
16:00
19:00

Jemabi
10:00
13:00

Veronica
10:00
13:00

Annelie
12:00
14:00

Eva
13:00
16:00

Lila
13:00
16:00

Lila
18:00
22:00

Lola Ravenstar
14:00
16:00

Carlos
16:00
17:00

Carlos
22:00
00:00

Ewa
16:00
19:00

Spero
17:00
19:00

Spero
20:00
22:00

Liza
17:00
22:00

Lilljemo
18:00
20:00

Carina
19:00
20:00

Eugenia
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Mia
19:00
00:00

Manda
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Aldarana
10:00
13:00
Aldarana
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Annelie
12:00
14:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Carina
19:00
20:00

Fre

Fre
Carlos
16:00
17:00
Carlos
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Eugenia
19:00
22:00

Fre

Fre
Eva
13:00
16:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 16:00
Fre
Ewa
16:00
19:00

Fre

 • Ewa
  16:00 - 19:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Indy
08:00
10:00
Indy
14:00
18:00
Indy
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Jemabi
10:00
13:00

Fre

Fre
Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Karin
08:00
09:00
Karin
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Lady Casha
19:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Lila
13:00
16:00
Lila
18:00
22:00

Fre

Fre
Lilljemo
18:00
20:00

Fre

Fre
Fre
Liza
17:00
22:00

Fre

Fre
Lola Ravenstar
14:00
16:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Manda
21:00
23:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Mia
19:00
00:00

Fre

 • Mia
  19:00 - 00:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Sara Charlotte
09:00
12:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Spero
17:00
19:00
Spero
20:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Veronica
10:00
13:00

Fre

Fre
Wargmåne
08:00
09:00

Fre

Lör
Elisabeth
00:00
00:00
Carlos
08:00
10:00

Carlos
11:00
12:00

Carlos
14:00
16:00

Jemabi
08:00
10:00

Sarah
08:00
11:00

Lila
09:00
15:00

Lila
16:00
18:00

Eugenia
10:00
13:00

Spero
10:00
13:00

Indy
10:00
16:00

Indy
18:00
22:00

Carina
13:00
16:00

Carina
17:00
19:00

Åsa M
13:00
17:00

Kicki C
14:00
16:00

Mira Hilaria
16:00
18:00

Mira Hilaria
19:00
22:00

Eva
16:00
19:00

Monika
16:00
19:00

Rebecka
17:00
19:00

Rebecka
22:00
00:00

Karin
18:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Josie
19:00
00:00

Catja
19:00
20:00

Ewa
19:00
22:00

Helena
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Grete
20:00
21:00

Manda
21:00
23:00

Liv
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Åsa M
13:00
17:00

Lör

Lör
Carina
13:00
16:00
Carina
17:00
19:00

Lör

Lör
Carlos
08:00
10:00
Carlos
11:00
12:00
Carlos
14:00
16:00

Lör

Lör
Catja
19:00
20:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Elisabeth
00:00
00:00

Lör

Lör
Eugenia
10:00
13:00

Lör

Lör
Eva
16:00
19:00

Lör

 • Eva
  16:00 - 19:00
Lör
Ewa
19:00
22:00

Lör

 • Ewa
  19:00 - 22:00
Lör
Lör
Grete
20:00
21:00

Lör

Lör
Helena
19:00
22:00

Lör

Lör
Indy
10:00
16:00
Indy
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Lör

Lör
Josie
19:00
00:00

Lör

Lör
Karin
18:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Kicki C
14:00
16:00

Lör

Lör
Lady Casha
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lila
09:00
15:00
Lila
16:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Liv
22:00
00:00

Lör

 • Liv
  22:00 - 00:00
Lör
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Manda
21:00
23:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Mira Hilaria
16:00
18:00
Mira Hilaria
19:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Monika
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Rebecka
17:00
19:00
Rebecka
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Sarah
08:00
11:00

Lör

Lör
Lör
Spero
10:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Sön
Mira Hilaria
08:00
09:00

Eva
08:00
13:00

Åsa M
09:00
11:00

Ewa
09:00
12:00

Eugenia
10:00
13:00

Indy
10:00
18:00

Vera
11:00
14:00

Vera
15:00
18:00

Vera
23:00
00:00

Lilljemo
13:00
15:00

Nina
13:00
15:00

Aldarana
13:00
16:00

Aldarana
18:00
20:00

Sarah
14:00
16:00

Lila
14:00
17:00

Monika
15:00
18:00

Monika
18:00
20:00

Monika
20:00
23:00

Elicabeth
17:00
19:00

Elicabeth
17:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Peter
18:00
20:00

Liv
19:00
00:00

Grete
19:00
21:00

Annelie
19:00
22:00

Tindra
19:00
22:00

Mia
20:00
00:00

Anna
20:00
21:00

Lotta
20:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Carlos
21:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Marie
21:00
00:00

Lady Casha
22:00
00:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00
Aldarana
18:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Anna
20:00
21:00

Sön

Sön
Annelie
19:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Åsa M
09:00
11:00

Sön

Sön
Sön
Carlos
21:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Elicabeth
17:00
19:00

Elicabeth
17:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Eugenia
10:00
13:00

Sön

Sön
Eva
08:00
13:00

Sön

 • Eva
  08:00 - 13:00
Sön
Ewa
09:00
12:00

Sön

 • Ewa
  09:00 - 12:00
Sön
Sön
Grete
19:00
21:00

Sön

Sön
Sön
Indy
10:00
18:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Lady Casha
22:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Lila
14:00
17:00

Sön

Sön
Lilljemo
13:00
15:00

Sön

Sön
Liv
19:00
00:00

Sön

 • Liv
  19:00 - 00:00
Sön
Liza
17:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Lotta
20:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Manda
21:00
23:00

Sön

Sön
Marie
21:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Mia
20:00
00:00

Sön

 • Mia
  20:00 - 00:00
Sön
Mira Hilaria
08:00
09:00

Sön

Sön
Sön
Monika
15:00
18:00
Monika
18:00
20:00
Monika
20:00
23:00

Sön

Sön
Nina
13:00
15:00

Sön

Sön
Peter
18:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sarah
14:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Tindra
19:00
22:00

Sön

Sön
Vera
11:00
14:00
Vera
15:00
18:00
Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Sön