Tarotlinjen Schema

Vecka: 09

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Johanna
08:00
12:00

Johanna
17:00
22:00

Wargmåne
08:30
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Sandra
09:00
12:00

Vitulv
09:00
14:00

Vitulv
18:00
20:00

Aldarana
10:00
12:00

Aldarana
14:00
16:00

Aldarana
19:00
22:00

Falköga
10:00
12:00

Peter
10:00
12:00

Peter
16:00
19:00

Peter
20:00
22:00

Vivi
11:00
00:00

Vivi
15:00
16:00

Vivi
18:00
19:00

Lola Ravenstar
11:00
15:00

Lola Ravenstar
18:00
22:00

Marina
12:00
13:00

Marina
14:00
16:00

Monika
12:00
13:00

Monika
17:00
20:00

Rebecka
12:00
15:00

Marie S
12:00
16:00

Lotta
12:00
17:00

Catarina
13:00
14:00

Emmy
14:00
16:00

Emmy
21:00
22:00

Helena
15:00
18:00

Marya
15:00
22:00

Annika
16:00
18:00

Maria
16:00
19:00

Camilla
17:00
19:00

Camilla
21:00
22:00

Kicki C
18:00
20:00

Marie
18:00
20:00

Marie
22:00
00:00

Elenor H
19:00
20:00

Lady Casha
19:00
22:00

Eliza
20:00
22:00

Sarah
20:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Theodora
20:00
23:00

Alexandra
21:00
23:00

Liv
22:00
00:00

Mira Hilaria
22:00
00:00
Camilla
23:00
00:00

Emmy
23:00
00:00

Grete
23:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
10:00
12:00
Aldarana
14:00
16:00
Aldarana
19:00
22:00

Mån

Mån
Alexandra
21:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Annika
16:00
18:00

Mån

Mån
Mån
Camilla
17:00
19:00
Camilla
21:00
22:00
Camilla
23:00
00:00

Mån

Mån
Catarina
13:00
14:00

Mån

Mån
Cecilia
20:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Elenor H
19:00
20:00

Mån

Mån
Mån
Eliza
20:00
22:00

Mån

Mån
Emmy
14:00
16:00
Emmy
21:00
22:00
Emmy
23:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Falköga
10:00
12:00

Mån

Mån
Grete
23:00
00:00

Mån

Mån
Helena
15:00
18:00

Mån

Mån
Johanna
08:00
12:00
Johanna
17:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Kicki C
18:00
20:00

Mån

Mån
Lady Casha
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Liv
22:00
00:00

Mån

 • Liv
  22:00 - 00:00
Mån
Mån
Lola Ravenstar
11:00
15:00
Lola Ravenstar
18:00
22:00

Mån

Mån
Lotta
12:00
17:00

Mån

Mån
Maria
16:00
19:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00
Marie
22:00
00:00

Mån

Mån
Marie S
12:00
16:00

Mån

Mån
Marina
12:00
13:00
Marina
14:00
16:00

Mån

Mån
Marya
15:00
22:00

Mån

Mån
Mira Hilaria
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Monika
12:00
13:00
Monika
17:00
20:00

Mån

Mån
Mån
Peter
10:00
12:00
Peter
16:00
19:00
Peter
20:00
22:00

Mån

Mån
Rebecka
12:00
15:00

Mån

Mån
Mån
Sandra
09:00
12:00

Mån

Mån
Mån
Sarah
20:00
22:00

Mån

Mån
Theodora
20:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Vitulv
09:00
14:00
Vitulv
18:00
20:00

Mån

Mån
Vivi
11:00
00:00
Vivi
15:00
16:00
Vivi
18:00
19:00

Mån

Mån
Wargmåne
08:30
10:00
Wargmåne
15:00
17:00

Mån

Tis
Marina
08:00
09:00

Marina
14:00
15:00

Marina
19:00
22:00

Rebecka
08:00
10:00

Rebecka
20:00
22:00

Vitulv
08:00
11:00

Vitulv
12:00
15:00

Vitulv
17:00
19:00

Wargmåne
08:30
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Mira Hilaria
09:00
13:00

Eliza
10:00
11:00

Eliza
14:00
16:00

Eliza
20:00
22:00

Peter
10:00
13:00

Peter
13:00
16:00

Peter
17:00
19:00

Peter
21:00
23:00

Peter
23:00
00:00

Nettan
10:00
14:00

Nettan
18:00
21:00

Emmy
11:00
14:00

Falköga
11:00
14:00

Annika
12:00
13:00

Vivi
12:00
13:00

Vivi
18:00
19:00

Elenor H
14:00
15:00

Åsa M
14:00
16:00

Camilla
14:00
16:00

Camilla
20:00
22:00

Camilla
22:00
00:00

Lola Ravenstar
15:00
16:00

Johanna
15:00
20:00

Johanna
22:00
00:00

Marya
15:00
22:00

Kicki C
16:00
18:00

Lila
16:00
18:00

Helena
16:00
21:00

Linda
16:00
21:00

Maria
17:00
20:00

Annette
18:00
20:00

Grete
19:00
21:00

Tindra
19:00
21:00

Eugenia
20:00
22:00

Regina
21:00
23:00

Lady Casha
22:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Annette
18:00
20:00

Tis

Tis
Annika
12:00
13:00

Tis

Tis
Åsa M
14:00
16:00

Tis

Tis
Camilla
14:00
16:00
Camilla
20:00
22:00
Camilla
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Elenor H
14:00
15:00

Tis

Tis
Tis
Eliza
10:00
11:00
Eliza
14:00
16:00
Eliza
20:00
22:00

Tis

Tis
Emmy
11:00
14:00

Tis

Tis
Eugenia
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Falköga
11:00
14:00

Tis

Tis
Grete
19:00
21:00

Tis

Tis
Helena
16:00
21:00

Tis

Tis
Johanna
15:00
20:00
Johanna
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Kicki C
16:00
18:00

Tis

Tis
Lady Casha
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Lila
16:00
18:00

Tis

Tis
Linda
16:00
21:00

Tis

Tis
Liv
22:00
00:00

Tis

 • Liv
  22:00 - 00:00
Tis
Tis
Lola Ravenstar
15:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Maria
17:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Marina
08:00
09:00
Marina
14:00
15:00
Marina
19:00
22:00

Tis

Tis
Marya
15:00
22:00

Tis

Tis
Mira Hilaria
09:00
13:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Nettan
10:00
14:00
Nettan
18:00
21:00

Tis

Tis
Peter
10:00
13:00
Peter
13:00
16:00
Peter
17:00
19:00
Peter
21:00
23:00
Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Rebecka
08:00
10:00
Rebecka
20:00
22:00

Tis

Tis
Regina
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Tindra
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Vitulv
08:00
11:00
Vitulv
12:00
15:00
Vitulv
17:00
19:00

Tis

Tis
Vivi
12:00
13:00
Vivi
18:00
19:00

Tis

Tis
Wargmåne
08:30
10:00
Wargmåne
15:00
17:00

Tis

Ons
Marina
08:00
09:00

Marina
14:00
17:00

Lotta
08:00
12:00

Lotta
13:00
15:00

Mira Hilaria
08:00
12:00

Wargmåne
08:30
10:00

Sandra
09:00
10:00

Sandra
12:00
13:00

Sandra
17:00
18:00

Tindra
10:00
11:00

Tindra
22:00
23:00

Monika
10:00
12:00

Monika
17:00
19:00

Sarah
11:00
12:00

Sarah
21:00
22:00

Lila
11:00
13:00

Lila
15:00
16:00

Lila
18:00
19:00

Annette
12:00
13:00

Annette
19:00
21:00

Vivi
12:00
13:00

Vivi
15:00
16:00

Vivi
18:00
19:00

Peter
12:00
14:00

Peter
16:00
18:00

Peter
21:00
22:00

Peter
22:00
00:00

Eliza
12:00
15:00

Eliza
18:00
19:00

Eliza
22:00
00:00

Vitulv
12:00
17:00

Rebecka
13:00
15:00

Emmy
15:00
17:00

Emmy
20:00
21:00

Helena
15:00
18:00

Helena
19:00
20:00

Marya
15:00
22:00

Eva
16:00
22:00

Maria
17:00
19:00

Eugenia
18:00
19:00

Nettan
18:00
21:00

Liza
18:00
22:00

Aldarana
19:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Linda
20:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Cecilia
22:00
00:00

Ons

Ons
Aldarana
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Annette
12:00
13:00
Annette
19:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Åsa M
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Cecilia
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Eliza
12:00
15:00
Eliza
18:00
19:00
Eliza
22:00
00:00

Ons

Ons
Emmy
15:00
17:00
Emmy
20:00
21:00

Ons

Ons
Eugenia
18:00
19:00

Ons

Ons
Eva
16:00
22:00

Ons

 • Eva
  16:00 - 22:00
Ons
Ons
Ons
Ons
Helena
15:00
18:00
Helena
19:00
20:00

Ons

Ons
Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Lila
11:00
13:00
Lila
15:00
16:00
Lila
18:00
19:00

Ons

Ons
Linda
20:00
23:00

Ons

Ons
Liv
22:00
00:00

Ons

 • Liv
  22:00 - 00:00
Ons
Liza
18:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Lotta
08:00
12:00
Lotta
13:00
15:00

Ons

Ons
Maria
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Marina
08:00
09:00
Marina
14:00
17:00

Ons

Ons
Marya
15:00
22:00

Ons

Ons
Mira Hilaria
08:00
12:00

Ons

Ons
Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
17:00
19:00

Ons

Ons
Nettan
18:00
21:00

Ons

Ons
Peter
12:00
14:00
Peter
16:00
18:00
Peter
21:00
22:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Rebecka
13:00
15:00

Ons

Ons
Ons
Sandra
09:00
10:00
Sandra
12:00
13:00
Sandra
17:00
18:00

Ons

Ons
Ons
Sarah
11:00
12:00
Sarah
21:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
22:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Vitulv
12:00
17:00

Ons

Ons
Vivi
12:00
13:00
Vivi
15:00
16:00
Vivi
18:00
19:00

Ons

Ons
Wargmåne
08:30
10:00

Ons

Tors
Lotta
08:00
12:00

Mira Hilaria
08:00
13:00

Wargmåne
08:30
09:00

Wargmåne
14:00
16:00

Eugenia
09:00
11:00

Vitulv
09:00
15:00

Vitulv
16:00
19:00

Sarah
10:00
12:00

Sarah
20:00
22:00

Eva
10:00
13:00

Monika
10:00
13:00

Monika
17:00
20:00

Monika
21:00
22:00

Vivi
12:00
13:00

Vivi
15:00
16:00

Vivi
18:00
19:00

Annette
12:00
14:00

Annette
19:00
21:00

Lila
12:00
16:00

Catarina
13:00
14:00

Peter
13:00
16:00

Peter
16:00
18:00

Peter
19:00
22:00

Peter
23:00
00:00

Camilla
13:00
17:00

Camilla
20:00
22:00

Helena
14:00
16:00

Helena
18:00
19:00

Johanna
14:00
22:00

Annika
16:00
18:00

Marya
16:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Aldarana
16:00
19:00

Linda
17:00
18:00

Linda
19:00
21:00

Linda
22:00
23:00

Kicki C
17:00
19:00

Lola Ravenstar
17:00
19:00

Marie
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Lady Casha
19:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Nettan
19:00
22:00

Theodora
21:00
23:00

Emmy
21:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Cecilia
22:00
23:00

Eliza
22:00
00:00

Tors

Tors
Aldarana
16:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Annette
12:00
14:00
Annette
19:00
21:00

Tors

Tors
Annika
16:00
18:00

Tors

Tors
Åsa M
19:00
22:00

Tors

Tors
Camilla
13:00
17:00
Camilla
20:00
22:00

Tors

Tors
Catarina
13:00
14:00

Tors

Tors
Cecilia
22:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Eliza
22:00
00:00

Tors

Tors
Emmy
21:00
00:00

Tors

Tors
Eugenia
09:00
11:00

Tors

Tors
Eva
10:00
13:00

Tors

 • Eva
  10:00 - 13:00
Tors
Tors
Tors
Tors
Helena
14:00
16:00
Helena
18:00
19:00

Tors

Tors
Johanna
14:00
22:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Kicki C
17:00
19:00

Tors

Tors
Lady Casha
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Lila
12:00
16:00

Tors

Tors
Linda
17:00
18:00
Linda
19:00
21:00
Linda
22:00
23:00

Tors

Tors
Liv
22:00
00:00

Tors

 • Liv
  22:00 - 00:00
Tors
Liza
18:00
22:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
17:00
19:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
12:00

Tors

Tors
Tors
Marie
18:00
20:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Marya
16:00
18:00
Marya
19:00
21:00

Tors

Tors
Mira Hilaria
08:00
13:00

Tors

Tors
Tors
Monika
10:00
13:00
Monika
17:00
20:00
Monika
21:00
22:00

Tors

Tors
Nettan
19:00
22:00

Tors

Tors
Peter
13:00
16:00
Peter
16:00
18:00
Peter
19:00
22:00
Peter
23:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Sarah
10:00
12:00
Sarah
20:00
22:00

Tors

Tors
Theodora
21:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Vitulv
09:00
15:00
Vitulv
16:00
19:00

Tors

Tors
Vivi
12:00
13:00
Vivi
15:00
16:00
Vivi
18:00
19:00

Tors

Tors
Wargmåne
08:30
09:00
Wargmåne
14:00
16:00

Tors

Fre
Annika
08:00
10:00

Mira Hilaria
08:00
12:00

Mira Hilaria
20:00
22:00

Vitulv
08:00
12:00

Vitulv
14:00
16:00

Wargmåne
08:30
10:00

Kicki C
10:00
11:00

Kicki C
12:00
13:00

Sandra
10:00
11:00

Sarah
10:00
12:00

Falköga
10:00
13:00

Falköga
16:00
18:00

Veronica
10:00
13:00

Rebecka
10:00
14:00

Eugenia
11:00
13:00

Eugenia
19:00
22:00

Monika
12:00
13:00

Monika
16:00
19:00

Vivi
12:00
13:00

Elenor H
12:00
14:00

Elenor H
19:00
20:00

Marie S
12:00
16:00

Eva
13:00
16:00

Linda
13:00
17:00

Linda
18:00
22:00

Johanna
14:00
17:00

Johanna
19:00
00:00

Emmy
15:00
18:00

Ewa
16:00
18:00

Eliza
16:00
19:00

Annette
16:00
21:00

Marie
17:00
19:00

Marya
17:00
22:00

Elicabeth
18:00
20:00

Lila
18:00
20:00

Nettan
18:00
22:00

Camilla
18:00
00:00

Lady Casha
19:00
00:00

Liv
20:00
00:00

Regina
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Annette
16:00
21:00

Fre

Fre
Annika
08:00
10:00

Fre

Fre
Fre
Camilla
18:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Elenor H
12:00
14:00
Elenor H
19:00
20:00

Fre

Fre
Elicabeth
18:00
20:00

Fre

Fre
Eliza
16:00
19:00

Fre

Fre
Emmy
15:00
18:00

Fre

Fre
Eugenia
11:00
13:00
Eugenia
19:00
22:00

Fre

Fre
Eva
13:00
16:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 16:00
Fre
Ewa
16:00
18:00

Fre

 • Ewa
  16:00 - 18:00
Fre
Falköga
10:00
13:00
Falköga
16:00
18:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Johanna
14:00
17:00
Johanna
19:00
00:00

Fre

Fre
Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Kicki C
10:00
11:00
Kicki C
12:00
13:00

Fre

Fre
Lady Casha
19:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Lila
18:00
20:00

Fre

Fre
Linda
13:00
17:00
Linda
18:00
22:00

Fre

Fre
Liv
20:00
00:00

Fre

 • Liv
  20:00 - 00:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Marie
17:00
19:00

Fre

Fre
Marie S
12:00
16:00

Fre

Fre
Fre
Marya
17:00
22:00

Fre

Fre
Mira Hilaria
08:00
12:00
Mira Hilaria
20:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Monika
12:00
13:00
Monika
16:00
19:00

Fre

Fre
Nettan
18:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Rebecka
10:00
14:00

Fre

Fre
Regina
21:00
23:00

Fre

Fre
Sandra
10:00
11:00

Fre

Fre
Fre
Sarah
10:00
12:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Veronica
10:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Vitulv
08:00
12:00
Vitulv
14:00
16:00

Fre

Fre
Vivi
12:00
13:00

Fre

Fre
Wargmåne
08:30
10:00

Fre

Lör
Marina
08:00
10:00

Marina
11:00
13:00

Marina
20:00
22:00

Vitulv
08:00
10:00

Wargmåne
09:00
11:00

Lila
09:00
15:00

Lila
16:00
18:00

Eliza
10:00
11:00

Eliza
13:00
16:00

Emmy
10:00
11:00

Emmy
12:00
13:00

Emmy
21:00
22:00

Nettan
10:00
12:00

Nettan
14:00
16:00

Eugenia
10:00
13:00

Monika
11:00
12:00

Monika
16:00
18:00

Johanna
11:00
16:00

Johanna
18:00
00:00

Vivi
12:00
13:00

Vivi
15:00
16:00

Vivi
18:00
19:00

Annette
12:00
14:00

Dorthe
13:00
16:00

Linda
13:00
16:00

Linda
18:00
19:00

Åsa M
13:00
17:00

Marie
15:00
18:00

Camilla
15:00
19:00

Maria
16:00
19:00

Elenor H
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Josie
19:00
00:00

Helena
19:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Annette
12:00
14:00

Lör

Lör
Lör
Åsa M
13:00
17:00

Lör

Lör
Camilla
15:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Dorthe
13:00
16:00

Lör

Lör
Elenor H
18:00
20:00

Lör

Lör
Lör
Eliza
10:00
11:00
Eliza
13:00
16:00

Lör

Lör
Emmy
10:00
11:00
Emmy
12:00
13:00
Emmy
21:00
22:00

Lör

Lör
Eugenia
10:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Helena
19:00
00:00

Lör

Lör
Johanna
11:00
16:00
Johanna
18:00
00:00

Lör

Lör
Josie
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lila
09:00
15:00
Lila
16:00
18:00

Lör

Lör
Linda
13:00
16:00
Linda
18:00
19:00

Lör

Lör
Liv
22:00
00:00

Lör

 • Liv
  22:00 - 00:00
Lör
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Maria
16:00
19:00

Lör

Lör
Marie
15:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Marina
08:00
10:00
Marina
11:00
13:00
Marina
20:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Monika
11:00
12:00
Monika
16:00
18:00

Lör

Lör
Nettan
10:00
12:00
Nettan
14:00
16:00

Lör

Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Vitulv
08:00
10:00

Lör

Lör
Vivi
12:00
13:00
Vivi
15:00
16:00
Vivi
18:00
19:00

Lör

Lör
Wargmåne
09:00
11:00

Lör

Sön
Eliza
08:00
10:00

Eliza
14:00
16:00

Eliza
23:00
00:00

Eva
08:00
13:00

Eva
19:00
22:00

Åsa M
09:00
11:00

Johanna
09:00
11:00

Johanna
15:00
18:00

Johanna
19:00
00:00

Ewa
09:00
12:00

Eugenia
10:00
13:00

Eugenia
18:00
19:00

Lila
10:00
17:00

Camilla
11:00
15:00

Vivi
12:00
13:00

Vivi
15:00
16:00

Theodora
12:00
15:00

Theodora
16:00
18:00

Theodora
22:00
00:00

Elenor H
13:00
15:00

Aldarana
13:00
16:00

Aldarana
18:00
20:00

Sarah
14:00
16:00

Emmy
15:00
18:00

Emmy
19:00
21:00

Maria
16:00
19:00

Monika
16:00
19:00

Monika
19:00
20:00

Monika
20:00
21:00

Nettan
16:00
22:00

Sandra
17:00
18:00

Annika
17:00
19:00

Marie
17:00
19:00

Marie
21:00
00:00

Peter
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Tindra
19:00
22:00

Helena
20:00
21:00

Helena
22:00
23:00

Cecilia
20:00
23:00

Lola Ravenstar
21:00
22:00

Alexandra
21:00
23:00

Liv
22:00
00:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00
Aldarana
18:00
20:00

Sön

Sön
Alexandra
21:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Annika
17:00
19:00

Sön

Sön
Åsa M
09:00
11:00

Sön

Sön
Camilla
11:00
15:00

Sön

Sön
Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Elenor H
13:00
15:00

Sön

Sön
Sön
Eliza
08:00
10:00
Eliza
14:00
16:00
Eliza
23:00
00:00

Sön

Sön
Emmy
15:00
18:00
Emmy
19:00
21:00

Sön

Sön
Eugenia
10:00
13:00
Eugenia
18:00
19:00

Sön

Sön
Eva
08:00
13:00
Eva
19:00
22:00

Sön

 • Eva
  08:00 - 13:00
 • Eva
  19:00 - 22:00
Sön
Ewa
09:00
12:00

Sön

 • Ewa
  09:00 - 12:00
Sön
Sön
Sön
Helena
20:00
21:00
Helena
22:00
23:00

Sön

Sön
Johanna
09:00
11:00
Johanna
15:00
18:00
Johanna
19:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
17:00

Sön

Sön
Sön
Liv
22:00
00:00

Sön

 • Liv
  22:00 - 00:00
Sön
Liza
18:00
22:00

Sön

Sön
Lola Ravenstar
21:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Maria
16:00
19:00

Sön

Sön
Marie
17:00
19:00
Marie
21:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Monika
16:00
19:00
Monika
19:00
20:00
Monika
20:00
21:00

Sön

Sön
Nettan
16:00
22:00

Sön

Sön
Peter
18:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sandra
17:00
18:00

Sön

Sön
Sön
Sarah
14:00
16:00

Sön

Sön
Theodora
12:00
15:00
Theodora
16:00
18:00
Theodora
22:00
00:00

Sön

Sön
Tindra
19:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Vivi
12:00
13:00
Vivi
15:00
16:00

Sön

Sön

Vecka: 10

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Annika
08:00
09:00

Marina
08:00
09:00

Marina
12:00
15:00

Rebecka
08:00
10:00

Rebecka
15:00
18:00

Wargmåne
08:30
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Nettan
09:00
11:00

Nettan
15:00
19:00

Nettan
20:00
22:00

Johanna
09:00
13:00

Johanna
17:00
00:00

Eliza
10:00
12:00

Eliza
13:00
15:00

Eliza
22:00
00:00

Lotta
10:00
13:00

Vitulv
10:00
15:00

Vivi
11:00
12:00

Vivi
15:00
16:00

Vivi
18:00
19:00

Monika
11:00
13:00

Monika
17:00
19:00

Monika
19:00
20:00

Monika
22:00
23:00

Lola Ravenstar
11:00
15:00

Lola Ravenstar
18:00
22:00

Camilla
13:00
15:00

Camilla
16:00
17:00

Camilla
21:00
22:00

Aldarana
13:00
16:00

Helena
13:00
16:00

Dorthe
15:00
19:00

Emmy
15:00
19:00

Marya
15:00
22:00

Kicki C
17:00
18:00

Peter
17:00
18:00

Peter
20:00
23:00

Liv
18:00
00:00

Marie
18:00
20:00

Marie
21:00
23:00

Åsa M
19:00
21:00

Grete
19:00
21:00

Grete
22:00
00:00

Theodora
20:00
22:00

Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
13:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Annika
08:00
09:00

Mån

Mån
Åsa M
19:00
21:00

Mån

Mån
Camilla
13:00
15:00
Camilla
16:00
17:00
Camilla
21:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Dorthe
15:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Eliza
10:00
12:00
Eliza
13:00
15:00
Eliza
22:00
00:00

Mån

Mån
Emmy
15:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Grete
19:00
21:00
Grete
22:00
00:00

Mån

Mån
Helena
13:00
16:00

Mån

Mån
Johanna
09:00
13:00
Johanna
17:00
00:00

Mån

Mån
Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Kicki C
17:00
18:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Liv
18:00
00:00

Mån

 • Liv
  18:00 - 00:00
Mån
Mån
Lola Ravenstar
11:00
15:00
Lola Ravenstar
18:00
22:00

Mån

Mån
Lotta
10:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Marie
18:00
20:00
Marie
21:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Marina
08:00
09:00
Marina
12:00
15:00

Mån

Mån
Marya
15:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Monika
11:00
13:00
Monika
17:00
19:00
Monika
19:00
20:00
Monika
22:00
23:00

Mån

Mån
Nettan
09:00
11:00
Nettan
15:00
19:00
Nettan
20:00
22:00

Mån

Mån
Peter
17:00
18:00
Peter
20:00
23:00

Mån

Mån
Rebecka
08:00
10:00
Rebecka
15:00
18:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Theodora
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Vitulv
10:00
15:00

Mån

Mån
Vivi
11:00
12:00
Vivi
15:00
16:00
Vivi
18:00
19:00

Mån

Mån
Wargmåne
08:30
10:00
Wargmåne
15:00
17:00

Mån

Tis
Peter
08:00
09:00

Peter
16:00
18:00

Peter
22:00
00:00

Vitulv
08:00
09:00

Vitulv
12:00
20:00

Mira Hilaria
08:00
11:00

Wargmåne
08:30
10:00

Wargmåne
08:30
10:00

Nettan
09:00
13:00

Nettan
17:00
19:00

Nettan
21:00
22:00

Tindra
10:00
11:00

Eliza
10:00
12:00

Sarah
10:00
12:00

Johanna
10:00
13:00

Johanna
16:00
00:00

Monika
11:00
13:00

Camilla
11:00
14:00

Camilla
21:00
23:00

Falköga
11:00
14:00

Emmy
12:00
13:00

Emmy
15:00
16:00

Emmy
20:00
22:00

Marina
12:00
13:00

Marina
17:00
19:00

Marina
20:00
21:00

Rebecka
13:00
15:00

Rebecka
17:00
19:00

Eva
13:00
16:00

Eva
22:00
00:00

Lila
13:00
16:00

Linda
15:00
16:00

Linda
16:00
17:00

Linda
19:00
20:00

Linda
20:00
21:00

Linda
21:00
22:00

Linda
22:00
23:00

Lola Ravenstar
15:00
16:00

Kicki C
15:00
17:00

Marya
16:00
22:00

Helena
17:00
22:00

Helena
22:00
00:00

Liv
18:00
00:00

Vivi
18:00
19:00

Annika
18:00
20:00

Aldarana
18:00
21:00

Grete
19:00
21:00

Elenor H
19:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Regina
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Aldarana
18:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Annika
18:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Camilla
11:00
14:00
Camilla
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Elenor H
19:00
22:00

Tis

Tis
Elicabeth
19:00
22:00

Tis

Tis
Eliza
10:00
12:00

Tis

Tis
Emmy
12:00
13:00
Emmy
15:00
16:00
Emmy
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Eva
13:00
16:00
Eva
22:00
00:00

Tis

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  22:00 - 00:00
Tis
Tis
Falköga
11:00
14:00

Tis

Tis
Grete
19:00
21:00

Tis

Tis
Helena
17:00
22:00
Helena
22:00
00:00

Tis

Tis
Johanna
10:00
13:00
Johanna
16:00
00:00

Tis

Tis
Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Kicki C
15:00
17:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Lila
13:00
16:00

Tis

Tis
Linda
15:00
16:00
Linda
16:00
17:00
Linda
19:00
20:00
Linda
20:00
21:00
Linda
21:00
22:00
Linda
22:00
23:00

Tis

Tis
Liv
18:00
00:00

Tis

 • Liv
  18:00 - 00:00
Tis
Tis
Lola Ravenstar
15:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Marina
12:00
13:00
Marina
17:00
19:00
Marina
20:00
21:00

Tis

Tis
Marya
16:00
22:00

Tis

Tis
Mira Hilaria
08:00
11:00

Tis

Tis
Tis
Monika
11:00
13:00

Tis

Tis
Nettan
09:00
13:00
Nettan
17:00
19:00
Nettan
21:00
22:00

Tis

Tis
Peter
08:00
09:00
Peter
16:00
18:00
Peter
22:00
00:00

Tis

Tis
Rebecka
13:00
15:00
Rebecka
17:00
19:00

Tis

Tis
Regina
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Sarah
10:00
12:00

Tis

Tis
Tis
Tindra
10:00
11:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Vitulv
08:00
09:00
Vitulv
12:00
20:00

Tis

Tis
Vivi
18:00
19:00

Tis

Tis
Wargmåne
08:30
10:00

Wargmåne
08:30
10:00

Tis

Ons
Vitulv
08:00
10:00

Vitulv
17:00
19:00

Lotta
08:00
12:00

Lotta
13:00
15:00

Lotta
22:00
00:00

Mira Hilaria
08:00
12:00

Nettan
09:00
11:00

Nettan
13:00
16:00

Nettan
18:00
22:00

Ewa
09:00
12:00

Ewa
18:00
20:00

Tindra
10:00
11:00

Tindra
21:00
23:00

Falköga
10:00
13:00

Monika
10:00
13:00

Monika
16:00
19:00

Marya
10:30
12:00

Vivi
11:00
12:00

Vivi
15:30
16:30

Vivi
18:00
19:00

Rebecka
11:00
13:00

Rebecka
16:00
18:00

Eliza
12:00
13:00

Eliza
15:00
17:00

Eliza
20:00
21:00

Annette
12:00
14:00

Camilla
12:00
14:00

Camilla
20:00
21:00

Peter
12:00
16:00

Peter
16:00
17:00

Peter
22:00
00:00

Eva
13:00
16:00

Aldarana
14:00
16:00

Aldarana
17:00
19:00

Maria
14:00
16:00

Marie
16:00
18:00

Marie
19:00
22:00

Helena
16:00
19:00

Dorthe
16:00
20:00

Lila
17:00
18:00

Liv
18:00
00:00

Linda
18:00
00:00

Elicabeth
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Eugenia
19:00
21:00

Grete
19:00
21:00

Marina
19:00
22:00

Sarah
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Theodora
20:00
22:00

Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Aldarana
14:00
16:00
Aldarana
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Annette
12:00
14:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Camilla
12:00
14:00
Camilla
20:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Dorthe
16:00
20:00

Ons

Ons
Ons
Elicabeth
18:00
20:00

Ons

Ons
Eliza
12:00
13:00
Eliza
15:00
17:00
Eliza
20:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Eugenia
19:00
21:00

Ons

Ons
Eva
13:00
16:00

Ons

 • Eva
  13:00 - 16:00
Ons
Ewa
09:00
12:00
Ewa
18:00
20:00

Ons

 • Ewa
  09:00 - 12:00
 • Ewa
  18:00 - 20:00
Ons
Falköga
10:00
13:00

Ons

Ons
Grete
19:00
21:00

Ons

Ons
Helena
16:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Lady Casha
19:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Lila
17:00
18:00

Ons

Ons
Linda
18:00
00:00

Ons

Ons
Liv
18:00
00:00

Ons

 • Liv
  18:00 - 00:00
Ons
Liza
18:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Lotta
08:00
12:00
Lotta
13:00
15:00
Lotta
22:00
00:00

Ons

Ons
Maria
14:00
16:00

Ons

Ons
Marie
16:00
18:00
Marie
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Marina
19:00
22:00

Ons

Ons
Marya
10:30
12:00

Ons

Ons
Mira Hilaria
08:00
12:00

Ons

Ons
Ons
Monika
10:00
13:00
Monika
16:00
19:00

Ons

Ons
Nettan
09:00
11:00
Nettan
13:00
16:00
Nettan
18:00
22:00

Ons

Ons
Peter
12:00
16:00
Peter
16:00
17:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Rebecka
11:00
13:00
Rebecka
16:00
18:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Sarah
19:00
22:00

Ons

Ons
Theodora
20:00
22:00

Ons

Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
21:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Vitulv
08:00
10:00
Vitulv
17:00
19:00

Ons

Ons
Vivi
11:00
12:00
Vivi
15:30
16:30
Vivi
18:00
19:00

Ons

Ons
Tors
Åsa M
00:00
00:00
Peter
08:00
09:00

Peter
12:00
13:00

Peter
13:00
15:00

Peter
15:00
16:00

Peter
22:00
00:00

Lotta
08:00
10:00

Lotta
15:00
19:00

Mira Hilaria
08:00
12:00

Wargmåne
08:30
10:00

Wargmåne
14:00
16:00

Sandra
09:00
10:00

Sandra
12:00
13:00

Nettan
09:00
11:00

Nettan
12:00
15:00

Nettan
18:00
21:00

Eliza
09:00
12:00

Eliza
22:00
00:00

Sarah
10:00
12:00

Sarah
17:00
19:00

Aldarana
10:00
13:00

Aldarana
16:00
18:00

Annika
12:00
13:00

Vivi
12:00
13:00

Vivi
15:00
16:00

Vivi
18:00
19:00

Camilla
12:00
14:00

Camilla
23:00
00:00

Maria
13:00
16:00

Lola Ravenstar
14:00
17:00

Helena
15:00
18:00

Helena
22:00
00:00

Linda
15:00
19:00

Marya
15:00
22:00

Marie
16:00
18:00

Marie
19:00
23:00

Johanna
16:00
22:00

Monika
17:00
20:00

Monika
21:00
22:00

Liv
18:00
00:00

Annette
18:00
20:00

Annette
21:00
22:00

Elicabeth
19:00
21:00

Eugenia
19:00
22:00

Liza
19:00
22:00

Ewa
20:00
22:00

Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Aldarana
10:00
13:00
Aldarana
16:00
18:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Annette
18:00
20:00
Annette
21:00
22:00

Tors

Tors
Annika
12:00
13:00

Tors

Tors
Åsa M
00:00
00:00

Tors

Tors
Camilla
12:00
14:00
Camilla
23:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Elicabeth
19:00
21:00

Tors

Tors
Eliza
09:00
12:00
Eliza
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Eugenia
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Ewa
20:00
22:00

Tors

 • Ewa
  20:00 - 22:00
Tors
Tors
Tors
Helena
15:00
18:00
Helena
22:00
00:00

Tors

Tors
Johanna
16:00
22:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Linda
15:00
19:00

Tors

Tors
Liv
18:00
00:00

Tors

 • Liv
  18:00 - 00:00
Tors
Liza
19:00
22:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
14:00
17:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
10:00
Lotta
15:00
19:00

Tors

Tors
Maria
13:00
16:00

Tors

Tors
Marie
16:00
18:00
Marie
19:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Marya
15:00
22:00

Tors

Tors
Mira Hilaria
08:00
12:00

Tors

Tors
Tors
Monika
17:00
20:00
Monika
21:00
22:00

Tors

Tors
Nettan
09:00
11:00
Nettan
12:00
15:00
Nettan
18:00
21:00

Tors

Tors
Peter
08:00
09:00
Peter
12:00
13:00
Peter
13:00
15:00
Peter
15:00
16:00
Peter
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Sandra
09:00
10:00
Sandra
12:00
13:00

Tors

Tors
Tors
Sarah
10:00
12:00
Sarah
17:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Vivi
12:00
13:00
Vivi
15:00
16:00
Vivi
18:00
19:00

Tors

Tors
Wargmåne
08:30
10:00
Wargmåne
14:00
16:00

Tors

Fre
Linda
00:00
16:00

Linda
18:00
22:00

Annika
08:00
10:00

Sara Charlotte
08:00
10:00

Eliza
08:00
12:00

Eliza
19:00
22:00

Wargmåne
08:30
10:00

Rebecka
09:00
11:00

Rebecka
13:00
16:00

Nettan
09:00
13:00

Nettan
19:00
22:00

Aldarana
10:00
12:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Falköga
10:00
13:00

Vera
10:00
13:00

Monika
11:00
13:00

Elenor H
11:00
14:00

Vivi
12:00
12:45

Vivi
15:00
16:00

Vivi
17:00
18:00

Marya
12:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Camilla
13:00
14:00

Camilla
22:00
23:00

Lola Ravenstar
13:00
15:00

Sarah
13:00
15:00

Eva
13:00
19:00

Annette
14:00
15:00

Annette
18:00
21:00

Emmy
15:00
16:00

Emmy
17:00
20:00

Emmy
21:00
00:00

Johanna
15:00
17:00

Johanna
18:00
00:00

Vitulv
15:00
18:00

Vitulv
20:00
22:00

Kicki C
16:00
17:00

Kicki C
18:00
19:00

Lila
16:00
20:00

Maria
17:00
19:00

Liv
18:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Åsa M
19:00
22:00

Theodora
20:00
00:00

Victoria
21:00
22:00

Regina
21:00
23:00

Lotta
22:00
23:00

Fre

Fre
Aldarana
10:00
12:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Annette
14:00
15:00
Annette
18:00
21:00

Fre

Fre
Annika
08:00
10:00

Fre

Fre
Åsa M
19:00
22:00

Fre

Fre
Camilla
13:00
14:00
Camilla
22:00
23:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Elenor H
11:00
14:00

Fre

Fre
Fre
Eliza
08:00
12:00
Eliza
19:00
22:00

Fre

Fre
Emmy
15:00
16:00
Emmy
17:00
20:00
Emmy
21:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Eva
13:00
19:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 19:00
Fre
Fre
Falköga
10:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Johanna
15:00
17:00
Johanna
18:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Kicki C
16:00
17:00
Kicki C
18:00
19:00

Fre

Fre
Lady Casha
19:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Lila
16:00
20:00

Fre

Fre
Linda
00:00
16:00
Linda
18:00
22:00

Fre

Fre
Liv
18:00
22:00

Fre

 • Liv
  18:00 - 22:00
Fre
Fre
Lola Ravenstar
13:00
15:00

Fre

Fre
Lotta
22:00
23:00

Fre

Fre
Maria
17:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Marya
12:00
18:00
Marya
19:00
21:00

Fre

Fre
Mira Hilaria
10:00
12:00

Fre

Fre
Fre
Monika
11:00
13:00

Fre

Fre
Nettan
09:00
13:00
Nettan
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Rebecka
09:00
11:00
Rebecka
13:00
16:00

Fre

Fre
Regina
21:00
23:00

Fre

Fre
Fre
Sara Charlotte
08:00
10:00

Fre

Fre
Sarah
13:00
15:00

Fre

Fre
Theodora
20:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Vera
10:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Victoria
21:00
22:00

Fre

Fre
Vitulv
15:00
18:00
Vitulv
20:00
22:00

Fre

Fre
Vivi
12:00
12:45
Vivi
15:00
16:00
Vivi
17:00
18:00

Fre

Fre
Wargmåne
08:30
10:00

Fre