Tarotlinjen Schema

Vecka: 50

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Rebecka
08:00
10:00

Rebecka
15:00
18:00

Sanne
08:00
10:00

Lila
08:00
13:00

Sot
09:00
13:00

Cecilia
10:00
13:00

Cecilia
19:00
22:00

Lotta
10:00
13:00

Elisabeth
12:00
15:00

Elisabeth
16:00
19:00

Kicki
13:00
15:00

Aldarana
13:00
16:00

Aldarana
21:00
22:00

Helena
13:00
16:00

Karin
13:00
16:00

Liza
15:00
19:00

Indy
16:00
19:00

Indy
19:00
22:00

Lola Ravenstar
16:00
20:00

Eva
16:00
22:00

Peter
17:00
18:00

Peter
20:00
22:00

Peter
22:00
23:00


Marie
18:00
20:00

Marie
21:00
23:00

Liv
18:00
22:00

Åsa M
19:00
21:00

Marya
19:00
21:00

Elicabeth
19:00
22:00

Jemabi
19:00
22:00

Manda
21:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
13:00
16:00
Aldarana
21:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Åsa M
19:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Cecilia
10:00
13:00
Cecilia
19:00
22:00

Mån

Mån
Elicabeth
19:00
22:00

Mån

Mån
Elisabeth
12:00
15:00
Elisabeth
16:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Eva
16:00
22:00

Mån

 • Eva
  16:00 - 22:00
Mån
Mån
Mån
Helena
13:00
16:00

Mån

Mån
Indy
16:00
19:00
Indy
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Jemabi
19:00
22:00

Mån

Mån

Mån

Mån
Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Karin
13:00
16:00

Mån

Mån
Kicki
13:00
15:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Lila
08:00
13:00

Mån

Mån
Liv
18:00
22:00

Mån

 • Liv
  18:00 - 22:00
Mån
Liza
15:00
19:00

Mån

Mån
Lola Ravenstar
16:00
20:00

Mån

Mån
Lotta
10:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Manda
21:00
00:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00
Marie
21:00
23:00

Mån

Mån
Marya
19:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Peter
17:00
18:00
Peter
20:00
22:00
Peter
22:00
23:00

Mån

Mån
Rebecka
08:00
10:00
Rebecka
15:00
18:00

Mån

Mån
Sanne
08:00
10:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Sot
09:00
13:00

Mån

 • Sot
  09:00 - 13:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Tis
Peter
08:00
09:00

Elisabeth
08:00
10:00

Sanne
08:00
10:00

Lila
09:00
10:00

Indy
09:00
11:00

Sot
09:00
13:00

Tindra
10:00
12:00

Cecilia
10:00
13:00

Sara Charlotte
10:00
13:00

Annika
12:00
13:00

Monika
12:00
13:00
Eva
13:00
16:00

Lila
13:00
16:00

Liv
13:00
17:00

Liv
18:00
22:00

Karin
15:00
16:00

Indy
16:00
18:00

Peter
16:00
18:00

Marya
16:00
22:00

Monika
17:00
18:00

Monika
18:00
21:00

Cecilia
17:00
19:00

Helena
17:00
19:00

Rebecka
17:00
19:00

Sanne
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Elicabeth
19:00
22:00

Isa-Bel
19:00
22:00

Manda
20:00
22:00

Jemabi
21:00
22:00
Josie
22:00
00:00

Rebecka
22:00
23:00

Eva
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Annika
12:00
13:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Cecilia
10:00
13:00
Cecilia
17:00
19:00

Tis

Tis
Elicabeth
19:00
22:00

Tis

Tis
Elisabeth
08:00
10:00

Tis

Tis
Tis
Eva
13:00
16:00
Eva
22:00
00:00

Tis

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  22:00 - 00:00
Tis
Tis
Tis
Helena
17:00
19:00

Tis

Tis
Indy
09:00
11:00
Indy
16:00
18:00

Tis

Tis
Isa-Bel
19:00
22:00

Tis

Tis
Jemabi
21:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Karin
15:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Lila
09:00
10:00
Lila
13:00
16:00

Tis

Tis
Liv
13:00
17:00
Liv
18:00
22:00

Tis

 • Liv
  13:00 - 17:00
 • Liv
  18:00 - 22:00
Tis
Liza
18:00
22:00

Tis

Tis
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Manda
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Marya
16:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Monika
12:00
13:00
Monika
17:00
18:00
Monika
18:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Peter
08:00
09:00
Peter
16:00
18:00
Peter
22:00
00:00

Tis

Tis
Rebecka
17:00
19:00
Rebecka
22:00
23:00

Tis

Tis
Sanne
08:00
10:00
Sanne
18:00
20:00

Tis

Tis
Sara Charlotte
10:00
13:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Sot
09:00
13:00

Tis

 • Sot
  09:00 - 13:00
Tis
Tis
Tindra
10:00
12:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Ons
Lotta
08:00
12:00

Carina
Extra
09:00
10:00

Lila
09:00
13:00

Lila
22:00
23:00

Tindra
10:00
11:00

Tindra
21:00
23:00

Jemabi
10:00
12:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Monika
10:00
12:00

Monika
16:00
19:00

Catja
12:00
14:00

Liza
12:00
15:00

Liza
17:00
22:00

Peter
12:00
16:00

Peter
16:00
17:00

Peter
22:00
00:00

Eva
13:00
16:00

Aldarana
14:00
16:00

Liv
14:00
16:00

Liv
18:00
22:00

Indy
15:00
18:00

Indy
19:00
22:00

Rebecka
15:00
18:00

Elisabeth
16:00
18:00

Marie
16:00
18:00

Marie
19:00
22:00


Helena
17:00
19:00

Eugenia
19:00
21:00

Isa-Bel
19:00
22:00

Mia
19:00
22:00

Sarah
19:00
22:00

Josie
22:00
00:00

Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Aldarana
14:00
16:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Carina
Extra
09:00
10:00

Ons

Ons
Catja
12:00
14:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Elisabeth
16:00
18:00

Ons

Ons
Eugenia
19:00
21:00

Ons

Ons
Eva
13:00
16:00

Ons

 • Eva
  13:00 - 16:00
Ons
Ons
Ons
Helena
17:00
19:00

Ons

Ons
Indy
15:00
18:00
Indy
19:00
22:00

Ons

Ons
Isa-Bel
19:00
22:00

Ons

Ons
Jemabi
10:00
12:00

Ons

Ons

Ons

Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Lila
09:00
13:00
Lila
22:00
23:00

Ons

Ons
Liv
14:00
16:00
Liv
18:00
22:00

Ons

 • Liv
  14:00 - 16:00
 • Liv
  18:00 - 22:00
Ons
Liza
12:00
15:00
Liza
17:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Lotta
08:00
12:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Marie
16:00
18:00
Marie
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Mia
19:00
22:00

Ons

 • Mia
  19:00 - 22:00
Ons
Mira Hilaria
10:00
12:00

Ons

Ons
Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
16:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Peter
12:00
16:00
Peter
16:00
17:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Rebecka
15:00
18:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Sarah
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
21:00
23:00

Ons

Ons
Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Tors
Peter
08:00
09:00

Peter
12:00
13:00

Peter
13:00
15:00

Peter
22:00
00:00

Grete
08:00
10:00

Lotta
08:00
10:00

Lotta
15:00
22:00

Indy
09:00
11:00

Indy
16:00
19:00

Lila
09:00
13:00

Anna
10:00
11:00

Elisabeth
10:00
12:00

Cecilia
11:00
13:00

Cecilia
16:00
18:00

Liv
11:00
14:00

Liv
18:00
22:00

Aldarana
12:00
13:00

Annika
12:00
13:00

Sot
13:00
16:00

Marya
13:00
19:00

Marya
13:00
19:00

Lola Ravenstar
14:00
15:00

Marie
15:00
18:00

Marie
19:00
23:00

Sarah
17:00
19:00

Liza
17:00
20:00

Monika
18:00
19:00

Monika
19:00
22:00

Isa-Bel
19:00
22:00
Medial Vägledning


Eugenia
19:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Elicabeth
20:00
22:00

Josie
22:00
00:00

Jemabi
22:00
00:00

Tors

Tors
Aldarana
12:00
13:00

Tors

Tors
Tors
Anna
10:00
11:00

Tors

Tors
Annika
12:00
13:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Cecilia
11:00
13:00
Cecilia
16:00
18:00

Tors

Tors
Elicabeth
20:00
22:00

Tors

Tors
Elisabeth
10:00
12:00

Tors

Tors
Eugenia
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Grete
08:00
10:00

Tors

Tors
Tors
Indy
09:00
11:00
Indy
16:00
19:00

Tors

Tors
Isa-Bel
19:00
22:00
Medial Vägledning

Tors

Tors
Jemabi
22:00
00:00

Tors

Tors

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Lila
09:00
13:00

Tors

Tors
Liv
11:00
14:00
Liv
18:00
22:00

Tors

 • Liv
  11:00 - 14:00
 • Liv
  18:00 - 22:00
Tors
Liza
17:00
20:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
14:00
15:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
10:00
Lotta
15:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Marie
15:00
18:00
Marie
19:00
23:00

Tors

Tors
Marya
13:00
19:00

Marya
13:00
19:00

Tors

Tors
Mia
19:00
00:00

Tors

 • Mia
  19:00 - 00:00
Tors
Tors
Tors
Monika
18:00
19:00
Monika
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Peter
08:00
09:00
Peter
12:00
13:00
Peter
13:00
15:00
Peter
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Sarah
17:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Sot
13:00
16:00

Tors

 • Sot
  13:00 - 16:00
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Fre
Isa-Bel
08:00
10:00

Lila
08:00
13:00

Lila
18:00
22:00

Sot
09:00
12:00

Mira Hilaria
10:00
11:00

Aldarana
10:00
12:00

Aldarana
15:00
17:00

Monika
10:00
13:00

Sanne
12:00
14:00

Lola Ravenstar
12:00
15:00

Lola Ravenstar
18:00
20:00

Marya
12:00
18:00

Eva
13:00
19:00

Lotta
13:00
19:00

Lotta
21:00
22:00

Elisabeth
14:00
15:00

Liv
15:00
17:00

Liv
18:00
22:00


Spero
17:00
19:00

Indy
17:00
21:00

Indy
22:00
00:00

Liza
17:00
22:00

Sarah
19:00
21:00

Åsa M
19:00
22:00

Carina
19:00
22:00

Carina
22:00
00:00

Rebecka
19:00
23:00

Manda
22:00
00:00

Fre

Fre
Aldarana
10:00
12:00
Aldarana
15:00
17:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Åsa M
19:00
22:00

Fre

Fre
Carina
19:00
22:00
Carina
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Elisabeth
14:00
15:00

Fre

Fre
Fre
Eva
13:00
19:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 19:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Indy
17:00
21:00
Indy
22:00
00:00

Fre

Fre
Isa-Bel
08:00
10:00

Fre

Fre
Fre

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Lila
08:00
13:00
Lila
18:00
22:00

Fre

Fre
Liv
15:00
17:00
Liv
18:00
22:00

Fre

 • Liv
  15:00 - 17:00
 • Liv
  18:00 - 22:00
Fre
Liza
17:00
22:00

Fre

Fre
Lola Ravenstar
12:00
15:00
Lola Ravenstar
18:00
20:00

Fre

Fre
Lotta
13:00
19:00
Lotta
21:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Manda
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Marya
12:00
18:00

Fre

Fre
Fre
Mira Hilaria
10:00
11:00

Fre

Fre
Fre
Monika
10:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Rebecka
19:00
23:00

Fre

Fre
Sanne
12:00
14:00

Fre

Fre
Fre
Sarah
19:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Sot
09:00
12:00

Fre

 • Sot
  09:00 - 12:00
Fre
Spero
17:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Lotta
08:00
13:00

Lila
09:00
11:00

Lila
16:00
19:00

Lila
21:00
22:00

Indy
09:00
13:00

Indy
18:00
21:00

Vera
10:00
12:00

Vera
17:00
20:00

Vera
21:00
00:00

Liv
11:00
17:00

Liv
19:00
21:00

Liza
12:00
14:00

Liza
18:00
22:00

Marya
12:00
18:00

Eva
13:00
16:00

Eva
19:00
00:00

Josie
13:00
16:00

Carina
14:00
16:00

Carina
16:00
19:00

Carina
22:00
00:00

Mira Hilaria
17:00
18:00

Mira Hilaria
22:00
00:00

Sarah
18:00
20:00

Cecilia
19:00
22:00

Manda
21:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Carina
14:00
16:00
Carina
16:00
19:00
Carina
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Cecilia
19:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Eva
13:00
16:00
Eva
19:00
00:00

Lör

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  19:00 - 00:00
Lör
Lör
Lör
Lör
Indy
09:00
13:00
Indy
18:00
21:00

Lör

Lör
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Lör

Lör
Lör
Josie
13:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lila
09:00
11:00
Lila
16:00
19:00
Lila
21:00
22:00

Lör

Lör
Liv
11:00
17:00
Liv
19:00
21:00

Lör

 • Liv
  11:00 - 17:00
 • Liv
  19:00 - 21:00
Lör
Liza
12:00
14:00
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lotta
08:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Manda
21:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Marya
12:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Mira Hilaria
17:00
18:00
Mira Hilaria
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Sarah
18:00
20:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Vera
10:00
12:00
Vera
17:00
20:00
Vera
21:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Sön
Sarah
09:00
10:00
Lila
10:00
15:00

Lila
21:00
00:00

Mia
11:00
13:00

Mia
15:00
16:00

Mia
18:00
20:00

Aldarana
13:00
16:00

Josie
13:00
16:00

Indy
13:00
19:00

Eva
13:00
20:00

Liv
14:00
22:00

Monika
16:00
18:00

Monika
18:00
19:00

Monika
19:00
22:00

Carina
16:00
19:00

Carina
20:00
22:00

Carina
22:00
00:00

Sarah
17:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Signe
19:00
22:00

Rebecka
20:00
21:00

Nina
20:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Manda
20:00
23:00

Mira Hilaria
22:00
00:00

Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Åsa M
19:00
22:00

Sön

Sön
Carina
16:00
19:00
Carina
20:00
22:00
Carina
22:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Eva
13:00
20:00

Sön

 • Eva
  13:00 - 20:00
Sön
Sön
Sön
Sön
Indy
13:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Josie
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
15:00
Lila
21:00
00:00

Sön

Sön
Liv
14:00
22:00

Sön

 • Liv
  14:00 - 22:00
Sön
Liza
17:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Manda
20:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Mia
11:00
13:00
Mia
15:00
16:00
Mia
18:00
20:00

Sön

 • Mia
  11:00 - 13:00
 • Mia
  15:00 - 16:00
 • Mia
  18:00 - 20:00
Sön
Mira Hilaria
22:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Monika
16:00
18:00
Monika
18:00
19:00
Monika
19:00
22:00

Sön

Sön
Nina
20:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Rebecka
20:00
21:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sarah
09:00
10:00
Sarah
17:00
19:00

Sön

Sön
Signe
19:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Sön

Vecka: 51

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Rebecka
00:00
00:00
Sanne
08:00
10:00

Sanne
14:00
16:00

Lila
08:00
13:00

Sot
08:00
13:00

Aldarana
09:00
12:00

Aldarana
14:00
16:00

Peter
10:00
12:00

Peter
16:00
19:00

Peter
20:00
22:00

Elisabeth
10:00
13:00

Mira Hilaria
10:00
13:00

Cecilia
12:00
14:00

Cecilia
20:00
23:00

Rebecka
12:00
15:00

Rebecka
22:00
00:00

Lotta
13:00
15:00

Lotta
16:00
17:00

Marya
13:00
16:00

Marya
17:00
19:00

Anna
14:00
15:00

Manda
15:00
17:00

Manda
20:00
21:00

Helena
15:00
18:00

Liza
15:00
19:00

Indy
16:00
18:00

Indy
19:00
22:00

Marie
16:00
20:00

Marie
22:00
00:00

Lola Ravenstar
17:00
20:00

Karin
18:00
20:00

Elicabeth
19:00
22:00

Jemabi
19:00
22:00

Mia
19:00
22:00

Sarah
20:00
22:00

Monica Å
22:00
00:00

Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
09:00
12:00
Aldarana
14:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Anna
14:00
15:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Cecilia
12:00
14:00
Cecilia
20:00
23:00

Mån

Mån
Elicabeth
19:00
22:00

Mån

Mån
Elisabeth
10:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Helena
15:00
18:00

Mån

Mån
Indy
16:00
18:00
Indy
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Jemabi
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Karin
18:00
20:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Lila
08:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Liza
15:00
19:00

Mån

Mån
Lola Ravenstar
17:00
20:00

Mån

Mån
Lotta
13:00
15:00
Lotta
16:00
17:00

Mån

Mån
Mån
Manda
15:00
17:00
Manda
20:00
21:00

Mån

Mån
Marie
16:00
20:00
Marie
22:00
00:00

Mån

Mån
Marya
13:00
16:00
Marya
17:00
19:00

Mån

Mån
Mia
19:00
22:00

Mån

 • Mia
  19:00 - 22:00
Mån
Mira Hilaria
10:00
13:00

Mån

Mån
Monica Å
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Peter
10:00
12:00
Peter
16:00
19:00
Peter
20:00
22:00

Mån

Mån
Rebecka
00:00
00:00
Rebecka
12:00
15:00
Rebecka
22:00
00:00

Mån

Mån
Sanne
08:00
10:00
Sanne
14:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Sarah
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Sot
08:00
13:00

Mån

 • Sot
  08:00 - 13:00
Mån
Mån
Mån
Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Tis
Indy
08:00
09:00

Indy
13:00
16:00

Indy
19:00
22:00

Rebecka
08:00
09:00

Sot
08:00
10:00

Kicki
09:00
10:00

Sanne
09:00
11:00

Sanne
12:00
14:00

Sanne
16:00
19:00

Lila
09:00
13:00

Lila
15:00
18:00

Liv
09:00
13:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Mira Hilaria
22:00
00:00

Karin
10:00
13:00

Peter
10:00
13:00

Peter
13:00
16:00

Peter
17:00
19:00

Peter
21:00
23:00

Marya
13:00
15:00

Marya
16:00
20:00

Cecilia
14:00
17:00

Jemabi
16:00
19:00

Helena
17:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Elicabeth
19:00
21:00

Grete
19:00
21:00

Eva
19:00
22:00

Eugenia
20:00
22:00

Manda
21:00
23:00

Carina
22:00
00:00

Monica Å
22:00
23:00
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Carina
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Cecilia
14:00
17:00

Tis

Tis
Elicabeth
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Eugenia
20:00
22:00

Tis

Tis
Eva
19:00
22:00

Tis

 • Eva
  19:00 - 22:00
Tis
Tis
Grete
19:00
21:00

Tis

Tis
Helena
17:00
19:00

Tis

Tis
Indy
08:00
09:00
Indy
13:00
16:00
Indy
19:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Jemabi
16:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Karin
10:00
13:00

Tis

Tis
Kicki
09:00
10:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Lila
09:00
13:00
Lila
15:00
18:00

Tis

Tis
Liv
09:00
13:00

Tis

 • Liv
  09:00 - 13:00
Tis
Liza
18:00
22:00

Tis

Tis
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Manda
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Marya
13:00
15:00
Marya
16:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Mira Hilaria
10:00
12:00
Mira Hilaria
22:00
00:00

Tis

Tis
Monica Å
22:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Peter
10:00
13:00
Peter
13:00
16:00
Peter
17:00
19:00
Peter
21:00
23:00
Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Rebecka
08:00
09:00

Tis

Tis
Sanne
09:00
11:00
Sanne
12:00
14:00
Sanne
16:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Sot
08:00
10:00

Tis

 • Sot
  08:00 - 10:00
Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Ons
Sot
08:00
10:00

Lotta
08:00
12:00

Lila
09:00
13:00

Lila
15:00
16:00

Tindra
10:00
11:00

Monika
10:00
12:00

Monika
18:00
21:00

Cecilia
11:00
13:00

Indy
11:00
14:00

Indy
16:00
18:00

Indy
19:00
22:00

Mira Hilaria
12:00
14:00

Peter
12:00
14:00

Peter
16:00
18:00

Peter
21:00
22:00

Rebecka
12:00
15:00

Catja
13:00
15:00

Marya
13:00
16:00

Marya
17:00
19:00


Lola Ravenstar
14:00
17:00

Lola Ravenstar
19:00
22:00

Helena
15:00
17:00

Eva
16:00
22:00

Signe
17:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Eugenia
18:00
19:00

Sarah
19:00
20:00

Elicabeth
19:00
22:00

Mia
19:00
22:00

Sara Charlotte
20:00
22:00
Josie
22:00
00:00

Monica Å
22:00
00:00

Tindra
22:00
23:00

Cecilia
22:00
00:00

Jemabi
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Catja
13:00
15:00

Ons

Ons
Cecilia
11:00
13:00
Cecilia
22:00
00:00

Ons

Ons
Elicabeth
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Eugenia
18:00
19:00

Ons

Ons
Eva
16:00
22:00

Ons

 • Eva
  16:00 - 22:00
Ons
Ons
Ons
Helena
15:00
17:00

Ons

Ons
Indy
11:00
14:00
Indy
16:00
18:00
Indy
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Jemabi
22:00
00:00

Ons

Ons

Ons

Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Lila
09:00
13:00
Lila
15:00
16:00

Ons

Ons
Ons
Liza
17:00
22:00

Ons

Ons
Lola Ravenstar
14:00
17:00
Lola Ravenstar
19:00
22:00

Ons

Ons
Lotta
08:00
12:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Marya
13:00
16:00
Marya
17:00
19:00

Ons

Ons
Mia
19:00
22:00

Ons

 • Mia
  19:00 - 22:00
Ons
Mira Hilaria
12:00
14:00

Ons

Ons
Monica Å
22:00
00:00

Ons

Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
18:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Peter
12:00
14:00
Peter
16:00
18:00
Peter
21:00
22:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Rebecka
12:00
15:00

Ons

Ons
Ons
Sara Charlotte
20:00
22:00

Ons

Ons
Sarah
19:00
20:00

Ons

Ons
Signe
17:00
19:00

Ons

Ons
Sot
08:00
10:00

Ons

 • Sot
  08:00 - 10:00
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
22:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Tors
Annika
08:00
10:00

Grete
08:00
10:00

Grete
19:00
20:00

Indy
08:00
10:00

Indy
13:00
16:00

Indy
16:00
19:00

Indy
20:00
23:00

Lotta
08:00
13:00

Lotta
19:00
22:00

Liv
09:00
13:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Monika
10:00
12:00

Monika
12:00
13:00

Monika
18:00
20:00

Monika
21:00
22:00

Eva
10:00
13:00

Cecilia
12:00
14:00

Cecilia
22:00
23:00

Peter
13:00
16:00

Peter
16:00
18:00

Peter
19:00
22:00

Lila
13:00
19:00

Anna
15:00
16:00

Marya
16:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Lola Ravenstar
17:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Elicabeth
19:00
22:00

Sara Charlotte
20:00
23:00

Sarah
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Peter
23:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Anna
15:00
16:00

Tors

Tors
Annika
08:00
10:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Cecilia
12:00
14:00
Cecilia
22:00
23:00

Tors

Tors
Elicabeth
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Eva
10:00
13:00

Tors

 • Eva
  10:00 - 13:00
Tors
Tors
Grete
08:00
10:00
Grete
19:00
20:00

Tors

Tors
Tors
Indy
08:00
10:00
Indy
13:00
16:00
Indy
16:00
19:00
Indy
20:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Lila
13:00
19:00

Tors

Tors
Liv
09:00
13:00

Tors

 • Liv
  09:00 - 13:00
Tors
Liza
17:00
22:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
17:00
19:00
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
13:00
Lotta
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Marya
16:00
18:00
Marya
19:00
21:00

Tors

Tors
Mia
19:00
00:00

Tors

 • Mia
  19:00 - 00:00
Tors
Mira Hilaria
10:00
12:00

Tors

Tors
Tors
Monika
10:00
12:00
Monika
12:00
13:00
Monika
18:00
20:00
Monika
21:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Peter
13:00
16:00
Peter
16:00
18:00
Peter
19:00
22:00
Peter
23:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Sara Charlotte
20:00
23:00

Tors

Tors
Sarah
21:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Fre
Indy
08:00
10:00

Indy
14:00
17:00

Indy
19:00
22:00

Isa-Bel
08:00
10:00

Sot
08:00
10:00

Sot
13:00
16:00

Sara Charlotte
09:00
12:00

Rebecka
10:00
12:00

Rebecka
12:00
14:00

Jemabi
10:00
13:00

Veronica
10:00
13:00

Cecilia
12:00
14:00

Eva
13:00
16:00

Lila
13:00
16:00

Lila
18:00
22:00

Aldarana
16:00
19:00

Karin
16:00
19:00

Monika
16:00
19:00

Liza
17:00
22:00

Mia
19:00
00:00

Carina
19:00
20:00

Eugenia
19:00
22:00

Sarah
20:00
22:00
Josie
22:00
00:00

Manda
22:00
00:00

Fre

Fre
Aldarana
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Carina
19:00
20:00

Fre

Fre
Fre
Cecilia
12:00
14:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Eugenia
19:00
22:00

Fre

Fre
Eva
13:00
16:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 16:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Indy
08:00
10:00
Indy
14:00
17:00
Indy
19:00
22:00

Fre

Fre
Isa-Bel
08:00
10:00

Fre

Fre
Jemabi
10:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Karin
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Lila
13:00
16:00
Lila
18:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Liza
17:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Manda
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Mia
19:00
00:00

Fre

 • Mia
  19:00 - 00:00
Fre
Fre
Fre
Monika
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Rebecka
10:00
12:00
Rebecka
12:00
14:00

Fre

Fre
Fre
Sara Charlotte
09:00
12:00

Fre

Fre
Sarah
20:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Sot
08:00
10:00
Sot
13:00
16:00

Fre

 • Sot
  08:00 - 10:00
 • Sot
  13:00 - 16:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Veronica
10:00
13:00

Fre

Fre
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Sarah
08:00
11:00

Sarah
12:00
15:00

Signe
09:00
10:00

Lila
09:00
14:00

Lila
16:00
18:00

Indy
10:00
13:00

Indy
19:00
23:00

Eugenia
10:00
13:00

Monika
11:00
12:00

Monika
16:00
19:00

Carina
13:00
16:00

Carina
17:00
19:00

Liza
14:00
16:00

Liza
18:00
22:00

Anna
15:00
16:00

Marie
15:00
18:00

Marie
19:00
22:00

Eva
16:00
19:00

Rebecka
17:00
19:00

Josie
19:00
00:00

Helena
19:00
22:00

Manda
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Anna
15:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Carina
13:00
16:00
Carina
17:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Eugenia
10:00
13:00

Lör

Lör
Eva
16:00
19:00

Lör

 • Eva
  16:00 - 19:00
Lör
Lör
Lör
Helena
19:00
22:00

Lör

Lör
Indy
10:00
13:00
Indy
19:00
23:00

Lör

Lör
Lör
Jemabi
08:00
10:00

Lör

Lör
Lör
Josie
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lila
09:00
14:00
Lila
16:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Liza
14:00
16:00
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Manda
22:00
00:00

Lör

Lör
Marie
15:00
18:00
Marie
19:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Monika
11:00
12:00
Monika
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Rebecka
17:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Sarah
08:00
11:00
Sarah
12:00
15:00

Lör

Lör
Signe
09:00
10:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Sön
Eva
08:00
13:00

Eva
19:00
22:00

Eugenia
10:00
13:00

Lila
10:00
17:00

Indy
10:00
18:00

Vera
11:00
14:00

Vera
15:00
18:00

Vera
23:00
00:00

Aldarana
13:00
16:00

Nina
13:00
16:00

Sarah
14:00
16:00

Marie
16:00
19:00

Marie
21:00
00:00

Liza
17:00
22:00

Peter
18:00
20:00

Sanne
18:00
20:00

Mia
18:00
00:00

Sara Charlotte
19:00
21:00

Tindra
19:00
22:00

Anna
20:00
21:00

Cecilia
20:00
23:00

Manda
21:00
23:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Anna
20:00
21:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Eugenia
10:00
13:00

Sön

Sön
Eva
08:00
13:00
Eva
19:00
22:00

Sön

 • Eva
  08:00 - 13:00
 • Eva
  19:00 - 22:00
Sön
Sön
Sön
Sön
Indy
10:00
18:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
17:00

Sön

Sön
Sön
Liza
17:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Manda
21:00
23:00

Sön

Sön
Marie
16:00
19:00
Marie
21:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Mia
18:00
00:00

Sön

 • Mia
  18:00 - 00:00
Sön
Sön
Sön
Sön
Nina
13:00
16:00

Sön

Sön
Peter
18:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sanne
18:00
20:00

Sön

Sön
Sara Charlotte
19:00
21:00

Sön

Sön
Sarah
14:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Tindra
19:00
22:00

Sön

Sön
Vera
11:00
14:00
Vera
15:00
18:00
Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Sön