Tarotlinjen Schema

Vecka: 29

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Johanna
08:00
12:00

Johanna
17:00
20:00

Johanna
22:00
00:00

Sara Charlotte
08:00
12:00

Lila
08:00
13:00

Lila
16:00
17:00

Wargmåne
08:15
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Ewa
09:00
12:00

Ewa
19:00
21:00

Aldarana
10:00
12:00

Aldarana
14:00
17:00

Peter
10:00
12:00

Peter
16:00
19:00

Peter
20:00
22:00

Monika
12:00
13:00

Monika
17:00
19:00

Sarah
12:00
13:00

Sarah
20:00
22:00

Alexandra
12:00
14:00

Vitulv
12:00
14:00

Vitulv
18:00
20:00

Lotta
13:00
15:00

Lotta
16:00
17:00

Marya
13:00
16:00

Marya
17:00
19:00

Marya
20:00
22:00

Regina
14:00
15:00

Regina
16:00
17:00

Lola Ravenstar
15:00
20:00

Lola Ravenstar
21:00
22:00

Maria
16:00
19:00

Marie
18:00
20:00

Marie
22:00
00:00

Kicki C
19:00
20:00

Lady Casha
19:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Theodora
22:00
23:00

Liv
22:00
00:00

Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
10:00
12:00
Aldarana
14:00
17:00

Mån

Mån
Alexandra
12:00
14:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Cecilia
20:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Ewa
09:00
12:00
Ewa
19:00
21:00

Mån

 • Ewa
  09:00 - 12:00
 • Ewa
  19:00 - 21:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Johanna
08:00
12:00
Johanna
17:00
20:00
Johanna
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Kicki C
19:00
20:00

Mån

Mån
Lady Casha
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Lila
08:00
13:00
Lila
16:00
17:00

Mån

Mån
Mån
Liv
22:00
00:00

Mån

 • Liv
  22:00 - 00:00
Mån
Mån
Mån
Lola Ravenstar
15:00
20:00
Lola Ravenstar
21:00
22:00

Mån

Mån
Lotta
13:00
15:00
Lotta
16:00
17:00

Mån

Mån
Maria
16:00
19:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00
Marie
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Marya
13:00
16:00
Marya
17:00
19:00
Marya
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Monika
12:00
13:00
Monika
17:00
19:00

Mån

Mån
Peter
10:00
12:00
Peter
16:00
19:00
Peter
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Regina
14:00
15:00
Regina
16:00
17:00

Mån

Mån
Mån
Sara Charlotte
08:00
12:00

Mån

Mån
Sarah
12:00
13:00
Sarah
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Theodora
22:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Vera
23:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Vitulv
12:00
14:00
Vitulv
18:00
20:00

Mån

Mån
Wargmåne
08:15
10:00
Wargmåne
15:00
17:00

Mån

Tis
Annelie
08:00
10:00

Annelie
13:00
14:00

Wargmåne
08:15
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Johanna
09:00
10:00

Johanna
11:00
13:00

Johanna
15:00
20:00

Johanna
22:00
00:00

Lila
09:00
10:00

Lila
12:00
13:00

Lila
15:00
18:00

Ewa
09:00
12:00

Marya
10:00
11:00

Marya
13:00
15:00

Marya
16:00
19:00

Marya
20:00
22:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Sarah
10:00
12:00

Sarah
15:00
16:00

Peter
10:00
13:00

Peter
13:00
16:00

Peter
17:00
19:00

Peter
21:00
23:00

Annette
11:00
12:00

Annette
18:00
20:00

Falköga
11:00
14:00

Vera
11:00
16:00

Annika
12:00
14:00

Åsa M
14:00
16:00

Helena
16:00
21:00

Maria
17:00
20:00

Vitulv
18:00
19:00

Tindra
19:00
21:00

Elicabeth
19:00
22:00

Eva
19:00
22:00

Alexandra
20:00
22:00

Eugenia
20:00
22:00

Liv
22:00
00:00
Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Alexandra
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Annelie
08:00
10:00
Annelie
13:00
14:00

Tis

Tis
Annette
11:00
12:00
Annette
18:00
20:00

Tis

Tis
Annika
12:00
14:00

Tis

Tis
Åsa M
14:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Elicabeth
19:00
22:00

Tis

Tis
Eugenia
20:00
22:00

Tis

Tis
Eva
19:00
22:00

Tis

 • Eva
  19:00 - 22:00
Tis
Ewa
09:00
12:00

Tis

 • Ewa
  09:00 - 12:00
Tis
Falköga
11:00
14:00

Tis

Tis
Tis
Helena
16:00
21:00

Tis

Tis
Johanna
09:00
10:00
Johanna
11:00
13:00
Johanna
15:00
20:00
Johanna
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Lila
09:00
10:00
Lila
12:00
13:00
Lila
15:00
18:00

Tis

Tis
Tis
Liv
22:00
00:00

Tis

 • Liv
  22:00 - 00:00
Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Maria
17:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Marya
10:00
11:00
Marya
13:00
15:00
Marya
16:00
19:00
Marya
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Mira Hilaria
10:00
12:00

Tis

Tis
Tis
Peter
10:00
13:00
Peter
13:00
16:00
Peter
17:00
19:00
Peter
21:00
23:00
Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Sarah
10:00
12:00
Sarah
15:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tindra
19:00
21:00

Tis

Tis
Vera
11:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Vitulv
18:00
19:00

Tis

Tis
Wargmåne
08:15
10:00
Wargmåne
15:00
17:00

Tis

Ons
Lotta
08:00
12:00

Lotta
13:00
15:00

Regina
08:00
12:00

Regina
13:00
15:00

Wargmåne
08:15
10:00

Lila
09:00
13:00

Lila
15:00
16:00

Lila
18:00
19:00

Tindra
10:00
11:00

Falköga
10:00
12:00

Monika
10:00
12:00

Monika
17:00
19:00

Monika
19:00
21:00

Mira Hilaria
10:00
14:00

Sarah
11:00
12:00

Sarah
14:00
15:00

Sarah
19:00
22:00

Peter
12:00
14:00

Peter
16:00
18:00

Peter
21:00
22:00

Vitulv
12:00
17:00

Marya
13:00
16:00

Marya
17:00
19:00

Marya
20:00
22:00

Lola Ravenstar
14:00
15:00

Johanna
14:00
19:00

Helena
15:00
18:00

Helena
19:00
20:00

Annika
16:00
19:00

Eva
16:00
22:00

Maria
17:00
19:00

Eugenia
18:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Annette
19:00
21:00

Åsa M
19:00
22:00
Josie
22:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Tindra
22:00
23:00

Cecilia
22:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Annette
19:00
21:00

Ons

Ons
Annika
16:00
19:00

Ons

Ons
Åsa M
19:00
22:00

Ons

Ons
Cecilia
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Eugenia
18:00
19:00

Ons

Ons
Eva
16:00
22:00

Ons

 • Eva
  16:00 - 22:00
Ons
Ons
Falköga
10:00
12:00

Ons

Ons
Ons
Helena
15:00
18:00
Helena
19:00
20:00

Ons

Ons
Johanna
14:00
19:00

Ons

Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Lila
09:00
13:00
Lila
15:00
16:00
Lila
18:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Liv
22:00
00:00

Ons

 • Liv
  22:00 - 00:00
Ons
Ons
Liza
18:00
22:00

Ons

Ons
Lola Ravenstar
14:00
15:00

Ons

Ons
Lotta
08:00
12:00
Lotta
13:00
15:00

Ons

Ons
Maria
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Marya
13:00
16:00
Marya
17:00
19:00
Marya
20:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Mira Hilaria
10:00
14:00

Ons

Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
17:00
19:00
Monika
19:00
21:00

Ons

Ons
Peter
12:00
14:00
Peter
16:00
18:00
Peter
21:00
22:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Regina
08:00
12:00
Regina
13:00
15:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Sarah
11:00
12:00
Sarah
14:00
15:00
Sarah
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
22:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Vitulv
12:00
17:00

Ons

Ons
Wargmåne
08:15
10:00

Ons

Tors
Annika
08:00
10:00

Regina
08:00
10:00

Lotta
08:00
13:00

Wargmåne
08:15
10:00

Ewa
09:00
12:00

Ewa
18:00
20:00

Sarah
10:00
11:00

Sarah
11:00
12:00

Sarah
20:00
22:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Mira Hilaria
13:00
14:00

Eva
10:00
13:00

Monika
10:00
13:00

Monika
17:00
20:00

Monika
21:00
22:00

Johanna
11:00
19:00

Johanna
22:00
23:00

Annette
12:00
14:00

Annette
19:00
21:00

Lila
12:00
16:00

Peter
13:00
16:00

Peter
16:00
18:00

Peter
19:00
22:00

Vitulv
14:00
15:00

Vitulv
16:00
19:00

Helena
14:00
16:00

Helena
18:00
19:00

Maria
15:00
17:00

Marya
16:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Aldarana
16:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Lady Casha
19:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Lola Ravenstar
20:00
21:00

Sara Charlotte
20:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Liv
22:00
00:00

Cecilia
22:00
23:00
Peter
23:00
00:00

Tors

Tors
Aldarana
16:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Annette
12:00
14:00
Annette
19:00
21:00

Tors

Tors
Annika
08:00
10:00

Tors

Tors
Åsa M
19:00
22:00

Tors

Tors
Cecilia
22:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Eva
10:00
13:00

Tors

 • Eva
  10:00 - 13:00
Tors
Ewa
09:00
12:00
Ewa
18:00
20:00

Tors

 • Ewa
  09:00 - 12:00
 • Ewa
  18:00 - 20:00
Tors
Tors
Tors
Helena
14:00
16:00
Helena
18:00
19:00

Tors

Tors
Johanna
11:00
19:00
Johanna
22:00
23:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Lady Casha
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Lila
12:00
16:00

Tors

Tors
Tors
Liv
22:00
00:00

Tors

 • Liv
  22:00 - 00:00
Tors
Tors
Liza
18:00
22:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
20:00
21:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
13:00

Tors

Tors
Maria
15:00
17:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Marya
16:00
18:00
Marya
19:00
21:00

Tors

Tors
Tors
Mira Hilaria
10:00
12:00
Mira Hilaria
13:00
14:00

Tors

Tors
Monika
10:00
13:00
Monika
17:00
20:00
Monika
21:00
22:00

Tors

Tors
Peter
13:00
16:00
Peter
16:00
18:00
Peter
19:00
22:00
Peter
23:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Regina
08:00
10:00

Tors

Tors
Tors
Sara Charlotte
20:00
23:00

Tors

Tors
Sarah
10:00
11:00
Sarah
11:00
12:00
Sarah
20:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Vitulv
14:00
15:00
Vitulv
16:00
19:00

Tors

Tors
Wargmåne
08:15
10:00

Tors

Fre
Annelie
08:00
10:00

Annelie
12:00
15:00

Vitulv
08:00
14:00

Vitulv
15:00
16:00

Sara Charlotte
09:00
12:00

Alexandra
10:00
11:00

Lila
10:00
11:00

Lila
13:00
16:00

Lila
18:00
20:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Sarah
10:00
12:00

Sarah
16:00
19:00

Aldarana
10:00
13:00

Aldarana
16:00
19:00

Veronica
10:00
13:00

Eva
13:00
16:00

Johanna
14:00
17:00

Johanna
19:00
00:00

Ewa
16:00
19:00

Monika
16:00
19:00

Annette
16:00
21:00

Lola Ravenstar
18:00
20:00

Elicabeth
19:00
22:00

Eugenia
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Liv
20:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Aldarana
10:00
13:00
Aldarana
16:00
19:00

Fre

Fre
Alexandra
10:00
11:00

Fre

Fre
Fre
Annelie
08:00
10:00
Annelie
12:00
15:00

Fre

Fre
Annette
16:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Elicabeth
19:00
22:00

Fre

Fre
Eugenia
19:00
22:00

Fre

Fre
Eva
13:00
16:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 16:00
Fre
Ewa
16:00
19:00

Fre

 • Ewa
  16:00 - 19:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Johanna
14:00
17:00
Johanna
19:00
00:00

Fre

Fre
Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Lady Casha
19:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Lila
10:00
11:00
Lila
13:00
16:00
Lila
18:00
20:00

Fre

Fre
Fre
Liv
20:00
00:00

Fre

 • Liv
  20:00 - 00:00
Fre
Fre
Fre
Lola Ravenstar
18:00
20:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Mira Hilaria
10:00
12:00

Fre

Fre
Monika
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Sara Charlotte
09:00
12:00

Fre

Fre
Sarah
10:00
12:00
Sarah
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Veronica
10:00
13:00

Fre

Fre
Vitulv
08:00
14:00
Vitulv
15:00
16:00

Fre

Fre
Lör
Vitulv
08:00
10:00

Lila
09:00
15:00

Lila
16:00
18:00

Alexandra
10:00
11:00

Spero
10:00
12:00

Spero
12:00
13:00

Eugenia
10:00
13:00

Eugenia
18:00
20:00

Johanna
11:00
16:00

Johanna
18:00
00:00

Aldarana
13:00
16:00

Dorthe
13:00
16:00

Åsa M
13:00
17:00

Marie
15:00
18:00

Eva
16:00
19:00

Maria
16:00
19:00

Monika
16:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Josie
19:00
00:00

Ewa
19:00
22:00

Helena
19:00
00:00

Liv
20:00
00:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Aldarana
13:00
16:00

Lör

Lör
Alexandra
10:00
11:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Åsa M
13:00
17:00

Lör

Lör
Lör
Dorthe
13:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Eugenia
10:00
13:00
Eugenia
18:00
20:00

Lör

Lör
Eva
16:00
19:00

Lör

 • Eva
  16:00 - 19:00
Lör
Ewa
19:00
22:00

Lör

 • Ewa
  19:00 - 22:00
Lör
Lör
Lör
Helena
19:00
00:00

Lör

Lör
Johanna
11:00
16:00
Johanna
18:00
00:00

Lör

Lör
Josie
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lady Casha
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lila
09:00
15:00
Lila
16:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Liv
20:00
00:00

Lör

 • Liv
  20:00 - 00:00
Lör
Lör
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Maria
16:00
19:00

Lör

Lör
Marie
15:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Monika
16:00
19:00

Lör

Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Spero
10:00
12:00
Spero
12:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Vitulv
08:00
10:00

Lör

Lör
Sön
Annika
08:00
11:00

Eva
08:00
13:00

Eva
19:00
22:00

Åsa M
09:00
11:00

Johanna
09:00
11:00

Johanna
15:00
17:00

Johanna
19:00
00:00

Ewa
09:00
12:00

Eugenia
10:00
13:00

Lila
10:00
17:00

Vera
11:00
14:00

Vera
15:00
18:00

Theodora
12:00
13:00

Theodora
16:00
17:00

Theodora
22:00
00:00

Liv
13:00
15:00

Liv
17:00
18:00

Liv
22:00
00:00

Lola Ravenstar
13:00
15:00

Lola Ravenstar
18:00
19:00

Lola Ravenstar
21:00
22:00

Annette
14:00
15:00

Annette
16:00
18:00

Sarah
14:00
16:00

Monika
16:00
17:00

Monika
17:00
20:00

Monika
20:00
22:00

Maria
16:00
19:00

Marie
17:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Kicki C
19:00
20:00

Sara Charlotte
19:00
21:00

Lotta
19:00
22:00

Regina
19:00
22:00

Tindra
19:00
22:00

Helena
20:00
21:00

Helena
22:00
23:00

Marie S
20:00
21:00

Marie S
22:00
00:00

Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Annette
14:00
15:00
Annette
16:00
18:00

Sön

Sön
Annika
08:00
11:00

Sön

Sön
Åsa M
09:00
11:00

Sön

Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Eugenia
10:00
13:00

Sön

Sön
Eva
08:00
13:00
Eva
19:00
22:00

Sön

 • Eva
  08:00 - 13:00
 • Eva
  19:00 - 22:00
Sön
Ewa
09:00
12:00

Sön

 • Ewa
  09:00 - 12:00
Sön
Sön
Sön
Helena
20:00
21:00
Helena
22:00
23:00

Sön

Sön
Johanna
09:00
11:00
Johanna
15:00
17:00
Johanna
19:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Kicki C
19:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
17:00

Sön

Sön
Sön
Liv
13:00
15:00
Liv
17:00
18:00
Liv
22:00
00:00

Sön

 • Liv
  13:00 - 15:00
 • Liv
  17:00 - 18:00
 • Liv
  22:00 - 00:00
Sön
Sön
Liza
18:00
22:00

Sön

Sön
Lola Ravenstar
13:00
15:00
Lola Ravenstar
18:00
19:00
Lola Ravenstar
21:00
22:00

Sön

Sön
Lotta
19:00
22:00

Sön

Sön
Maria
16:00
19:00

Sön

Sön
Marie
17:00
19:00

Sön

Sön
Marie S
20:00
21:00
Marie S
22:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Monika
16:00
17:00
Monika
17:00
20:00
Monika
20:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Regina
19:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sara Charlotte
19:00
21:00

Sön

Sön
Sarah
14:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Theodora
12:00
13:00
Theodora
16:00
17:00
Theodora
22:00
00:00

Sön

Sön
Tindra
19:00
22:00

Sön

Sön
Vera
11:00
14:00
Vera
15:00
18:00

Sön

Sön
Sön
Sön

Vecka: 30

Klicka på ”Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Lila
08:00
13:00

Wargmåne
08:15
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Monika
09:00
10:00

Monika
11:00
13:00

Monika
17:00
19:00

Monika
19:00
20:00

Johanna
09:00
13:00

Johanna
17:00
00:00

Lotta
10:00
13:00

Sara Charlotte
11:00
13:00

Annika
12:00
14:00

Vitulv
12:00
18:00

Aldarana
13:00
16:00

Helena
13:00
16:00

Maria
13:00
16:00

Maria
21:00
22:00

Marya
13:00
17:00

Marya
19:00
21:00

Mira Hilaria
13:00
17:00

Mira Hilaria
23:00
00:00

Eva
16:00
22:00

Peter
17:00
18:00

Peter
20:00
23:00

Liv
18:00
00:00

Marie
18:00
20:00

Marie S
18:00
20:00

Marie S
21:00
23:00

Åsa M
19:00
21:00

Cecilia
19:00
22:00

Theodora
20:00
22:00

Regina
21:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Aldarana
13:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Annika
12:00
14:00

Mån

Mån
Åsa M
19:00
21:00

Mån

Mån
Cecilia
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Eva
16:00
22:00

Mån

 • Eva
  16:00 - 22:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Helena
13:00
16:00

Mån

Mån
Johanna
09:00
13:00
Johanna
17:00
00:00

Mån

Mån
Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Lila
08:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Liv
18:00
00:00

Mån

 • Liv
  18:00 - 00:00
Mån
Mån
Mån
Mån
Lotta
10:00
13:00

Mån

Mån
Maria
13:00
16:00
Maria
21:00
22:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00

Mån

Mån
Marie S
18:00
20:00
Marie S
21:00
23:00

Mån

Mån
Marya
13:00
17:00
Marya
19:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Mira Hilaria
13:00
17:00
Mira Hilaria
23:00
00:00

Mån

Mån
Monika
09:00
10:00
Monika
11:00
13:00
Monika
17:00
19:00
Monika
19:00
20:00

Mån

Mån
Peter
17:00
18:00
Peter
20:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Regina
21:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Sara Charlotte
11:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Theodora
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Vitulv
12:00
18:00

Mån

Mån
Wargmåne
08:15
10:00
Wargmåne
15:00
17:00

Mån

Tis
Peter
08:00
09:00

Peter
16:00
18:00

Peter
22:00
00:00

Vitulv
08:00
10:00

Vitulv
14:00
15:00

Vitulv
17:00
20:00

Mira Hilaria
08:00
15:00

Mira Hilaria
17:00
18:00

Mira Hilaria
19:00
22:00

Wargmåne
08:15
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Annelie
09:00
11:00

Annelie
13:00
15:00

Lila
09:00
11:00

Lila
13:00
16:00

Sarah
10:00
12:00

Sarah
20:00
21:00

Tindra
10:00
12:00

Johanna
10:00
13:00

Johanna
16:00
18:00

Johanna
21:00
22:00

Monika
11:00
13:00

Monika
17:00
19:00

Monika
19:00
21:00

Annika
13:00
16:00

Eva
13:00
16:00

Eva
22:00
00:00

Kicki C
15:00
17:00

Kicki C
21:00
22:00

Lola Ravenstar
15:00
17:00

Lola Ravenstar
23:00
00:00

Lotta
16:00
17:00

Lotta
19:00
23:00

Marya
16:00
22:00

Helena
17:00
21:00

Liv
18:00
00:00

Maria
18:00
19:00

Aldarana
18:00
21:00

Elicabeth
19:00
20:00

Alexandra
20:00
22:00

Regina
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Aldarana
18:00
21:00

Tis

Tis
Alexandra
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Annelie
09:00
11:00
Annelie
13:00
15:00

Tis

Tis
Tis
Annika
13:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Elicabeth
19:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Eva
13:00
16:00
Eva
22:00
00:00

Tis

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  22:00 - 00:00
Tis
Tis
Tis
Tis
Helena
17:00
21:00

Tis

Tis
Johanna
10:00
13:00
Johanna
16:00
18:00
Johanna
21:00
22:00

Tis

Tis
Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Kicki C
15:00
17:00
Kicki C
21:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Lila
09:00
11:00
Lila
13:00
16:00

Tis

Tis
Tis
Liv
18:00
00:00

Tis

 • Liv
  18:00 - 00:00
Tis
Tis
Tis
Lola Ravenstar
15:00
17:00
Lola Ravenstar
23:00
00:00

Tis

Tis
Lotta
16:00
17:00
Lotta
19:00
23:00

Tis

Tis
Maria
18:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Marya
16:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Mira Hilaria
08:00
15:00
Mira Hilaria
17:00
18:00
Mira Hilaria
19:00
22:00

Tis

Tis
Monika
11:00
13:00
Monika
17:00
19:00
Monika
19:00
21:00

Tis

Tis
Peter
08:00
09:00
Peter
16:00
18:00
Peter
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Regina
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Sarah
10:00
12:00
Sarah
20:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tindra
10:00
12:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Vitulv
08:00
10:00
Vitulv
14:00
15:00
Vitulv
17:00
20:00

Tis

Tis
Wargmåne
08:15
10:00
Wargmåne
15:00
17:00

Tis

Ons
Vitulv
08:00
09:00

Vitulv
17:00
19:00

Lotta
08:00
12:00

Lotta
13:00
17:00

Wargmåne
08:15
10:00

Annelie
09:00
11:00

Annelie
13:00
15:00

Ewa
09:00
12:00

Ewa
18:00
20:00

Lila
09:00
13:00

Lila
16:00
18:00

Tindra
10:00
11:00

Tindra
21:00
23:00

Monika
10:00
12:00

Monika
16:00
19:00

Mira Hilaria
10:00
14:00

Peter
12:00
16:00

Peter
16:00
17:00

Peter
22:00
00:00

Eva
13:00
16:00

Aldarana
14:00
16:00

Aldarana
17:00
19:00

Maria
14:00
16:00

Marie
16:00
18:00

Marie
19:00
22:00

Helena
16:00
19:00

Liv
18:00
00:00

Annika
18:00
20:00

Dorthe
18:00
20:00

Liza
18:00
22:00

Eugenia
19:00
21:00

Sarah
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Aldarana
14:00
16:00
Aldarana
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Annelie
09:00
11:00
Annelie
13:00
15:00

Ons

Ons
Ons
Annika
18:00
20:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Dorthe
18:00
20:00

Ons

Ons
Ons
Eugenia
19:00
21:00

Ons

Ons
Eva
13:00
16:00

Ons

 • Eva
  13:00 - 16:00
Ons
Ewa
09:00
12:00
Ewa
18:00
20:00

Ons

 • Ewa
  09:00 - 12:00
 • Ewa
  18:00 - 20:00
Ons
Ons
Ons
Helena
16:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Lady Casha
19:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Lila
09:00
13:00
Lila
16:00
18:00

Ons

Ons
Ons
Liv
18:00
00:00

Ons

 • Liv
  18:00 - 00:00
Ons
Ons
Liza
18:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Lotta
08:00
12:00
Lotta
13:00
17:00

Ons

Ons
Maria
14:00
16:00

Ons

Ons
Marie
16:00
18:00
Marie
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Mira Hilaria
10:00
14:00

Ons

Ons
Monika
10:00
12:00
Monika
16:00
19:00

Ons

Ons
Peter
12:00
16:00
Peter
16:00
17:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Sarah
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Tindra
10:00
11:00
Tindra
21:00
23:00

Ons

Ons
Vera
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Vitulv
08:00
09:00
Vitulv
17:00
19:00

Ons

Ons
Wargmåne
08:15
10:00

Ons

Tors
Åsa M
00:00
00:00
Peter
08:00
09:00

Peter
12:00
13:00

Peter
13:00
15:00

Peter
15:00
16:00

Peter
22:00
00:00

Lotta
08:00
10:00

Lotta
11:00
14:00

Lotta
15:00
19:00

Wargmåne
08:15
10:00

Wargmåne
14:00
16:00

Lila
09:00
15:00

Annelie
10:00
11:00

Annelie
13:00
15:00

Johanna
10:00
12:00

Johanna
16:00
20:00

Sarah
10:00
12:00

Sarah
16:00
19:00

Aldarana
10:00
13:00

Mira Hilaria
10:00
14:00

Monika
12:00
13:00

Monika
17:00
18:00

Monika
18:00
20:00

Monika
20:00
22:00

Maria
13:00
16:00

Lola Ravenstar
14:00
17:00

Marya
15:00
22:00

Marie
16:00
18:00

Marie
19:00
23:00

Liv
18:00
00:00

Annette
18:00
20:00

Liza
18:00
21:00

Sara Charlotte
19:00
20:00

Elicabeth
19:00
22:00

Eugenia
19:00
22:00

Alexandra
20:00
22:00

Ewa
20:00
22:00

Regina
21:00
22:00

Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Aldarana
10:00
13:00

Tors

Tors
Alexandra
20:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Annelie
10:00
11:00
Annelie
13:00
15:00

Tors

Tors
Annette
18:00
20:00

Tors

Tors
Tors
Åsa M
00:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Elicabeth
19:00
22:00

Tors

Tors
Eugenia
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Ewa
20:00
22:00

Tors

 • Ewa
  20:00 - 22:00
Tors
Tors
Tors
Tors
Johanna
10:00
12:00
Johanna
16:00
20:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Lila
09:00
15:00

Tors

Tors
Tors
Liv
18:00
00:00

Tors

 • Liv
  18:00 - 00:00
Tors
Tors
Liza
18:00
21:00

Tors

Tors
Lola Ravenstar
14:00
17:00

Tors

Tors
Lotta
08:00
10:00
Lotta
11:00
14:00
Lotta
15:00
19:00

Tors

Tors
Maria
13:00
16:00

Tors

Tors
Marie
16:00
18:00
Marie
19:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Marya
15:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Mira Hilaria
10:00
14:00

Tors

Tors
Monika
12:00
13:00
Monika
17:00
18:00
Monika
18:00
20:00
Monika
20:00
22:00

Tors

Tors
Peter
08:00
09:00
Peter
12:00
13:00
Peter
13:00
15:00
Peter
15:00
16:00
Peter
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Regina
21:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Sara Charlotte
19:00
20:00

Tors

Tors
Sarah
10:00
12:00
Sarah
16:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Wargmåne
08:15
10:00
Wargmåne
14:00
16:00

Tors

Fre
Annika
08:00
10:00

Lila
08:00
10:00

Sara Charlotte
08:00
10:00

Wargmåne
08:15
10:00
Aldarana
10:00
12:00

Aldarana
15:00
18:00

Mira Hilaria
10:00
12:00

Vera
10:00
13:00

Monika
11:00
13:00

Lola Ravenstar
12:00
14:00

Lola Ravenstar
18:00
20:00

Marya
12:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Sarah
13:00
15:00

Eva
13:00
19:00

Annette
14:00
15:00

Annette
18:00
21:00

Johanna
15:00
17:00

Johanna
18:00
00:00

Vitulv
15:00
18:00

Vitulv
20:00
22:00

Kicki C
16:00
17:00

Kicki C
18:00
19:00

Lila
16:00
20:00

Maria
17:00
19:00

Liv
18:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Theodora
20:00
22:00

Ewa
20:00
23:00

Regina
20:00
00:00

Sara Charlotte
21:00
22:00

Fre

Fre
Aldarana
10:00
12:00
Aldarana
15:00
18:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Annette
14:00
15:00
Annette
18:00
21:00

Fre

Fre
Annika
08:00
10:00

Fre

Fre
Åsa M
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Eva
13:00
19:00

Fre

 • Eva
  13:00 - 19:00
Fre
Ewa
20:00
23:00

Fre

 • Ewa
  20:00 - 23:00
Fre
Fre
Fre
Fre
Johanna
15:00
17:00
Johanna
18:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Kicki C
16:00
17:00
Kicki C
18:00
19:00

Fre

Fre
Lady Casha
19:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Lila
08:00
10:00
Lila
16:00
20:00

Fre

Fre
Fre
Liv
18:00
22:00

Fre

 • Liv
  18:00 - 22:00
Fre
Fre
Fre
Lola Ravenstar
12:00
14:00
Lola Ravenstar
18:00
20:00

Fre

Fre
Fre
Maria
17:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Marya
12:00
18:00
Marya
19:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Mira Hilaria
10:00
12:00

Fre

Fre
Monika
11:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Regina
20:00
00:00

Fre

Fre
Fre
Sara Charlotte
08:00
10:00
Sara Charlotte
21:00
22:00

Fre

Fre
Sarah
13:00
15:00

Fre

Fre
Fre
Theodora
20:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Vera
10:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Vitulv
15:00
18:00
Vitulv
20:00
22:00

Fre

Fre
Wargmåne
08:15
10:00

Fre

Lör
Johanna
08:00
12:00

Johanna
16:00
17:00

Johanna
19:00
21:00

Lotta
08:00
13:00

Lila
09:00
11:00

Lila
12:00
14:00

Lila
16:00
19:00

Sarah
10:00
11:00

Sarah
18:00
20:00

Liv
11:00
22:00

Marya
12:00
19:00

Annette
13:00
15:00

Annette
18:00
20:00

Eva
13:00
16:00

Eva
19:00
00:00

Josie
13:00
16:00

Kicki C
14:00
16:00

Maria
16:00
18:00

Sara Charlotte
17:00
19:00

Liza
18:00
22:00

Cecilia
19:00
22:00

Eugenia
19:00
22:00

Theodora
19:00
00:00

Vitulv
20:00
22:00

Peter
22:00
00:00

Vera
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Annette
13:00
15:00
Annette
18:00
20:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Cecilia
19:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Eugenia
19:00
22:00

Lör

Lör
Eva
13:00
16:00
Eva
19:00
00:00

Lör

 • Eva
  13:00 - 16:00
 • Eva
  19:00 - 00:00
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Johanna
08:00
12:00
Johanna
16:00
17:00
Johanna
19:00
21:00

Lör

Lör
Josie
13:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Kicki C
14:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lila
09:00
11:00
Lila
12:00
14:00
Lila
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Liv
11:00
22:00

Lör

 • Liv
  11:00 - 22:00
Lör
Lör
Liza
18:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lotta
08:00
13:00

Lör

Lör
Maria
16:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Marya
12:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Sara Charlotte
17:00
19:00

Lör

Lör
Sarah
10:00
11:00
Sarah
18:00
20:00

Lör

Lör
Lör
Theodora
19:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Vera
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Vitulv
20:00
22:00

Lör

Lör
Sön
Annika
08:00
11:00

Lotta
08:00
13:00

Lotta
19:00
22:00

Johanna
08:00
17:00

Johanna
20:00
21:00

Johanna
22:00
00:00

Ewa
09:00
12:00

Sarah
10:00
12:00

Sarah
17:00
19:00

Eugenia
10:00
13:00

Lila
10:00
15:00

Lila
21:00
22:00

Mia
11:00
13:00

Mia
15:00
17:00

Mia
18:00
20:00

Maria
13:00
15:00

Aldarana
13:00
16:00

Josie
13:00
16:00

Eva
13:00
20:00

Liv
14:00
22:00

Mira Hilaria
16:00
17:00

Annette
16:00
18:00

Dorthe
16:00
19:00

Monika
16:00
20:00

Monika
20:00
22:00

Liza
18:00
22:00

Kicki C
19:00
20:00

Åsa M
19:00
22:00

Marie S
20:00
21:00

Marie S
22:00
00:00

Cecilia
20:00
23:00

Theodora
21:00
00:00

Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Annette
16:00
18:00

Sön

Sön
Annika
08:00
11:00

Sön

Sön
Åsa M
19:00
22:00

Sön

Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Dorthe
16:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Eugenia
10:00
13:00

Sön

Sön
Eva
13:00
20:00

Sön

 • Eva
  13:00 - 20:00
Sön
Ewa
09:00
12:00

Sön

 • Ewa
  09:00 - 12:00
Sön
Sön
Sön
Sön
Johanna
08:00
17:00
Johanna
20:00
21:00
Johanna
22:00
00:00

Sön

Sön
Josie
13:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Kicki C
19:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
15:00
Lila
21:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Liv
14:00
22:00

Sön

 • Liv
  14:00 - 22:00
Sön
Sön
Liza
18:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Lotta
08:00
13:00
Lotta
19:00
22:00

Sön

Sön
Maria
13:00
15:00

Sön

Sön
Sön
Marie S
20:00
21:00
Marie S
22:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Mia
11:00
13:00
Mia
15:00
17:00
Mia
18:00
20:00

Sön

 • Mia
  11:00 - 13:00
 • Mia
  15:00 - 17:00
 • Mia
  18:00 - 20:00
Sön
Mira Hilaria
16:00
17:00

Sön

Sön
Monika
16:00
20:00
Monika
20:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sarah
10:00
12:00
Sarah
17:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Theodora
21:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Vera
23:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Sön