Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tarotlinjen Schema

Vecka: 08

Klicka på “Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Pernilla
07:00
08:00
Rebecka
08:00
10:00

Rebecka
15:00
16:00

Anki
08:00
11:00

Anki
18:00
21:00

Lila
08:00
13:00

Wargmåne
09:00
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Annika
09:00
12:00

Mira Hilaria
09:00
13:00

Lotta
10:00
13:00

Vitulv
10:00
14:00

Elenor H
11:00
12:00

Elenor H
16:00
17:00

Nettan
11:00
12:00

Monika
11:00
13:00

Monika
17:00
19:00

Kristin
12:00
14:00

Kristin
18:00
20:00

Johanna
12:00
15:00

Johanna
20:00
01:00

Kentaur
13:00
15:00

Kentaur
16:00
22:00

Ramona
13:00
15:00

Aldarana
13:00
16:00

Helena
13:00
16:00

Peter
13:00
17:00

Peter
17:00
18:00

Peter
20:00
23:00

Kicki C
14:00
15:00

Kicki C
17:00
18:00

Marya
15:00
22:00

Camilla
16:00
17:00

Camilla
21:00
22:00

Eliza
16:00
18:00

Eliza
22:00
01:00

Agneta
17:00
21:00

Marie
18:00
20:00

Marie
21:00
23:00

Åsa M
19:00
21:00

Martti
21:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Agneta
17:00
21:00

Mån

Mån
Aldarana
13:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Anki
08:00
11:00
Anki
18:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Annika
09:00
12:00

Mån

Mån
Åsa M
19:00
21:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Camilla
16:00
17:00
Camilla
21:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Elenor H
11:00
12:00
Elenor H
16:00
17:00

Mån

Mån
Mån
Eliza
16:00
18:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Helena
13:00
16:00

Mån

Mån
Johanna
12:00
15:00

Mån

Mån
Josie
22:00
00:00

Mån

Mån
Kentaur
13:00
15:00
Kentaur
16:00
22:00

Mån

Mån
Kicki C
14:00
15:00
Kicki C
17:00
18:00

Mån

Mån
Kristin
12:00
14:00
Kristin
18:00
20:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Lila
08:00
13:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Lotta
10:00
13:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00
Marie
21:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Martti
21:00
00:00

Mån

Mån
Marya
15:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mira Hilaria
09:00
13:00

Mån

Mån
Monika
11:00
13:00
Monika
17:00
19:00

Mån

Mån
Nettan
11:00
12:00

Mån

Mån
Pernilla
07:00
08:00

Mån

Mån
Peter
13:00
17:00
Peter
17:00
18:00
Peter
20:00
23:00

Mån

Mån
Ramona
13:00
15:00

Mån

Mån
Rebecka
08:00
10:00
Rebecka
15:00
16:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Vitulv
10:00
14:00

Mån

Mån
Mån
Wargmåne
09:00
10:00
Wargmåne
15:00
17:00

Mån

Tis
Vitulv
07:00
09:00

Vitulv
12:00
15:00

Vitulv
17:00
20:00

Annika
08:00
09:00

Annika
15:00
17:00

Peter
08:00
09:00

Peter
12:00
16:00

Peter
16:00
18:00

Peter
22:00
00:00

Anki
08:00
12:00

Wargmåne
09:00
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Wargmåne
21:00
22:00

Lila
09:00
11:00

Lila
13:00
16:00

Ramona
09:00
12:00

Ramona
17:00
20:00

Ramona
21:00
22:00

Eliza
10:00
12:00

Eliza
13:00
15:00

Tindra
10:00
12:00

Anna
10:00
14:00

Anna
19:00
22:00

Kentaur
11:00
13:00

Kentaur
14:00
21:00

Camilla
12:00
14:00

Camilla
21:00
23:00

Johanna
12:00
15:00

Johanna
20:00
01:00

Rebecka
13:00
15:00

Rebecka
17:00
19:00

Kicki C
15:00
17:00

Kristin
16:00
18:00

Lilian
16:00
18:00

Marya
16:00
21:00

Marya
23:00
00:00

Helena
17:00
01:00

Aldarana
18:00
21:00

Caroline
18:00
21:00

Martti
20:00
22:00

Anna Selma
20:00
23:00

Belle
21:00
22:00

Regina
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Aldarana
18:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Anki
08:00
12:00

Tis

Tis
Anna
10:00
14:00
Anna
19:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Anna Selma
20:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Annika
08:00
09:00
Annika
15:00
17:00

Tis

Tis
Tis
Belle
21:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Camilla
12:00
14:00
Camilla
21:00
23:00

Tis

Tis
Caroline
18:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Eliza
10:00
12:00
Eliza
13:00
15:00

Tis

Tis
Tis
Tis

Tis

Tis
Johanna
12:00
15:00

Tis

Tis
Josie
22:00
00:00

Tis

Tis
Kentaur
11:00
13:00
Kentaur
14:00
21:00

Tis

Tis
Kicki C
15:00
17:00

Tis

Tis
Kristin
16:00
18:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Lila
09:00
11:00
Lila
13:00
16:00

Tis

Tis
Lilian
16:00
18:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Martti
20:00
22:00

Tis

Tis
Marya
16:00
21:00
Marya
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Peter
08:00
09:00
Peter
12:00
16:00
Peter
16:00
18:00
Peter
22:00
00:00

Tis

Tis
Ramona
09:00
12:00
Ramona
17:00
20:00
Ramona
21:00
22:00

Tis

Tis
Rebecka
13:00
15:00
Rebecka
17:00
19:00

Tis

Tis
Regina
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Tindra
10:00
12:00

Tis

Tis
Tis
Vitulv
07:00
09:00
Vitulv
12:00
15:00
Vitulv
17:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Wargmåne
09:00
10:00
Wargmåne
15:00
17:00
Wargmåne
21:00
22:00

Tis

Ons
Marya
00:00
01:00
Eliza
07:00
08:00

Eliza
15:00
17:00

Eliza
20:00
23:00

Vitulv
07:00
09:00

Vitulv
17:00
11:00

Lotta
07:00
12:00

Anki
08:00
11:00

Anki
19:00
22:00

Wargmåne
09:00
10:00

Wargmåne
19:00
20:00

Pernilla
09:00
12:00

Pernilla
13:00
16:00

Anna
10:00
13:00

Anna
15:00
18:00

Anna
20:00
22:00

Monika
10:00
13:00

Monika
16:00
19:00

Rebecka
11:00
13:00

Rebecka
16:00
18:00

Camilla
12:00
14:00

Elenor H
12:00
15:00

Peter
12:00
16:00

Peter
16:00
17:00

Peter
22:00
00:00

Kentaur
13:00
23:00

Birgitta
14:00
15:00

Birgitta
18:00
20:00

Ramona
14:00
16:00

Ramona
18:00
19:00

Ramona
21:00
22:00

Annika
15:00
18:00

Marie
16:00
17:00

Marie
19:00
21:00

Lila
16:00
18:00

Helena
16:00
19:00

Helena
20:00
21:00

Aldarana
17:00
19:00

Lilian
17:00
20:00

Dorthe
18:00
20:00

Sigrid
19:00
21:00

Martti
19:00
22:00

Lady Casha
19:00
00:00

Dana
20:00
21:00

Tindra
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Aldarana
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Anki
08:00
11:00
Anki
19:00
22:00

Ons

Ons
Anna
10:00
13:00
Anna
15:00
18:00
Anna
20:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Annika
15:00
18:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Birgitta
14:00
15:00
Birgitta
18:00
20:00

Ons

Ons
Camilla
12:00
14:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Dana
20:00
21:00

Ons

Ons
Dorthe
18:00
20:00

Ons

Ons
Elenor H
12:00
15:00

Ons

Ons
Ons
Eliza
07:00
08:00
Eliza
15:00
17:00
Eliza
20:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Helena
16:00
19:00
Helena
20:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Kentaur
13:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Lady Casha
19:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Lila
16:00
18:00

Ons

Ons
Lilian
17:00
20:00

Ons

Ons
Ons
Lotta
07:00
12:00

Ons

Ons
Marie
16:00
17:00
Marie
19:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Martti
19:00
22:00

Ons

Ons
Marya
00:00
01:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Monika
10:00
13:00
Monika
16:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Pernilla
09:00
12:00
Pernilla
13:00
16:00

Ons

Ons
Peter
12:00
16:00
Peter
16:00
17:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ramona
14:00
16:00
Ramona
18:00
19:00
Ramona
21:00
22:00

Ons

Ons
Rebecka
11:00
13:00
Rebecka
16:00
18:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Sigrid
19:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Tindra
21:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Vitulv
07:00
09:00

Ons

Ons
Ons
Wargmåne
09:00
10:00
Wargmåne
19:00
20:00

Ons

Tors
Åsa M
00:00
00:00
Lotta
07:00
10:00

Lotta
17:00
19:00

Peter
08:00
09:00

Peter
12:00
13:00

Peter
13:00
15:00

Peter
15:00
16:00

Peter
22:00
00:00

Wargmåne
09:00
10:00

Lila
09:00
11:00

Lila
12:00
15:00

Anki
09:00
12:00

Anki
15:00
17:00

Anki
17:00
22:00

Aldarana
10:00
13:00

Aldarana
16:00
18:00

Kentaur
11:00
15:00

Kentaur
19:00
00:00

Ramona
12:00
15:00

Camilla
12:00
16:00

Kicki C
14:00
15:00

Marya
15:00
22:00

Marie
16:00
17:00

Marie
20:00
23:00

Monika
17:00
20:00

Monika
21:00
22:00

Johanna
17:00
22:00

Annika
18:00
20:30

Agneta
18:00
21:00

Angelia
18:00
22:00

Angelia
18:09
22:00

Dana
20:00
22:00

Josie
22:00
00:00

Helena
22:00
01:00

Eliza
22:00
00:00

Martti
22:00
00:00

Tors

Tors
Agneta
18:00
21:00

Tors

Tors
Aldarana
10:00
13:00
Aldarana
16:00
18:00

Tors

Tors
Angelia
18:09
22:00

Tors

Tors
Angelia
18:00
22:00

Tors

Tors
Anki
09:00
12:00
Anki
15:00
17:00
Anki
17:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Annika
18:00
20:30

Tors

Tors
Åsa M
00:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Camilla
12:00
16:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Dana
20:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Eliza
22:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors

Tors

Tors
Johanna
17:00
22:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Kentaur
11:00
15:00
Kentaur
19:00
00:00

Tors

Tors
Kicki C
14:00
15:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Lila
09:00
11:00
Lila
12:00
15:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Lotta
07:00
10:00
Lotta
17:00
19:00

Tors

Tors
Marie
16:00
17:00
Marie
20:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Martti
22:00
00:00

Tors

Tors
Marya
15:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Monika
17:00
20:00
Monika
21:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Peter
08:00
09:00
Peter
12:00
13:00
Peter
13:00
15:00
Peter
15:00
16:00
Peter
22:00
00:00

Tors

Tors
Ramona
12:00
15:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Wargmåne
09:00
10:00

Tors

Fre
Lilian
07:00
08:00
Lila
08:00
10:00

Lila
16:00
20:00

Anki
08:00
11:00

Anki
16:00
21:00

Rebecka
09:00
11:00

Rebecka
13:00
16:00

Eliza
09:00
12:00

Eliza
19:00
22:00

Anna
10:00
11:00

Anna
10:00
11:00

Vera
10:00
13:00

Monika
11:00
13:00

Lilian
12:00
14:00

Lilian
19:00
22:00

Marya
12:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Camilla
13:00
14:00

Ramona
13:00
14:00

Ramona
17:00
19:00

Annette
14:00
15:00

Annette
18:00
21:00

Kicki C
14:00
15:00

Vitulv
14:00
17:00

Johanna
15:00
17:00

Johanna
20:00
01:00

Agneta
16:00
19:00

Kentaur
16:00
00:00

Peter
17:00
19:00

Peter
22:00
00:00

Angelia
18:00
22:00

Angelia
18:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Lady Casha
20:00
01:00

Martti
21:00
00:00

Regina
21:00
23:00

Mira Hilaria
22:00
01:00

Sigrid
22:00
23:00

Fre

Fre
Agneta
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Angelia
18:00
22:00

Fre

Fre
Angelia
18:00
22:00

Fre

Fre
Anki
08:00
11:00
Anki
16:00
21:00

Fre

Fre
Anna
10:00
11:00

Anna
10:00
11:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Annette
14:00
15:00
Annette
18:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Åsa M
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Camilla
13:00
14:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Eliza
09:00
12:00
Eliza
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Johanna
15:00
17:00

Fre

Fre
Fre
Kentaur
16:00
00:00

Fre

Fre
Kicki C
14:00
15:00

Fre

Fre
Fre

Fre

Fre
Fre
Lila
08:00
10:00
Lila
16:00
20:00

Fre

Fre
Lilian
07:00
08:00
Lilian
12:00
14:00
Lilian
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Martti
21:00
00:00

Fre

Fre
Marya
12:00
18:00
Marya
19:00
21:00

Fre

Fre
Fre

Fre

Fre
Monika
11:00
13:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Peter
17:00
19:00
Peter
22:00
00:00

Fre

Fre
Ramona
13:00
14:00
Ramona
17:00
19:00

Fre

Fre
Rebecka
09:00
11:00
Rebecka
13:00
16:00

Fre

Fre
Regina
21:00
23:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Sigrid
22:00
23:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Vera
10:00
13:00

Fre

Fre
Vitulv
14:00
17:00

Fre

Fre
Fre
Lör
Anna
08:00
11:00

Ramona
08:00
13:00

Ramona
16:00
22:00

Lila
10:00
11:00

Lila
12:00
14:00

Lila
16:00
19:00

Monika
10:00
11:00

Anna Selma
10:00
13:00

Agneta
11:00
12:00

Agneta
18:00
21:00

Anna G
11:00
12:00

Anna G
15:00
17:00

Anna G
20:00
22:00

Lilian
11:00
13:00

Lilian
14:00
16:00

Kentaur
11:00
00:00

Johanna
12:00
15:00

Johanna
19:00
01:00

Marya
12:00
16:00

Annette
13:00
15:00

Josie
13:00
16:00

Kicki C
14:00
16:00

Martti
15:00
16:00

Martti
18:00
20:00

Martti
21:00
23:00

Anki
16:00
00:00

Dorthe
17:00
20:00

Cecilia
19:00
22:00

Pernilla
20:00
22:00

Eliza
20:00
23:00

Mira Hilaria
22:00
01:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Agneta
11:00
12:00
Agneta
18:00
21:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Anki
16:00
00:00

Lör

Lör
Anna
08:00
11:00

Lör

Lör
Lör
Anna G
11:00
12:00
Anna G
15:00
17:00
Anna G
20:00
22:00

Lör

Lör
Anna Selma
10:00
13:00

Lör

Lör
Annette
13:00
15:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Cecilia
19:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Dorthe
17:00
20:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Eliza
20:00
23:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Johanna
12:00
15:00

Lör

Lör
Josie
13:00
16:00

Lör

Lör
Kentaur
11:00
00:00

Lör

Lör
Kicki C
14:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lila
10:00
11:00
Lila
12:00
14:00
Lila
16:00
19:00

Lör

Lör
Lilian
11:00
13:00
Lilian
14:00
16:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Martti
15:00
16:00
Martti
18:00
20:00
Martti
21:00
23:00

Lör

Lör
Marya
12:00
16:00

Lör

Lör
Lör

Lör

Lör
Monika
10:00
11:00

Lör

Lör
Lör
Pernilla
20:00
22:00

Lör

Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Ramona
08:00
13:00
Ramona
16:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Sön
Anna
08:00
11:00

Lilian
08:00
13:00

Lilian
17:00
20:00

Annika
09:00
11:00

Annika
16:00
18:30

Anna G
10:00
12:00

Anna G
17:00
19:00

Anna G
20:00
21:00

Martti
10:00
12:00

Martti
17:00
19:00

Angelia
10:00
13:00

Angelia
18:00
20:00

Angelia
10:00
13:00

Angelia
18:00
20:00

Lila
10:00
15:00

Lila
18:00
19:00

Johanna
12:00
15:00

Johanna
19:00
01:00

Anki
12:00
19:00

Aldarana
13:00
16:00

Aldarana
19:00
22:00

Josie
13:00
16:00

Kentaur
13:00
17:00

Kentaur
18:00
00:00

Ramona
13:00
17:00

Birgitta
15:00
16:00

Annette
16:00
18:00

Monika
16:00
19:00

Rebecka
18:00
21:00

Anna Selma
19:00
22:00

Anna Selma
22:00
00:00

Åsa M
19:00
22:00

Pernilla
19:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Belle
21:00
23:00

Savanna
21:00
00:00

Eliza
22:00
01:00

Sön

Sön
Sön
Aldarana
13:00
16:00
Aldarana
19:00
22:00

Sön

Sön
Angelia
10:00
13:00
Angelia
18:00
20:00

Sön

Sön
Angelia
10:00
13:00
Angelia
18:00
20:00

Sön

Sön
Anki
12:00
19:00

Sön

Sön
Anna
08:00
11:00

Sön

Sön
Sön
Anna G
10:00
12:00
Anna G
17:00
19:00
Anna G
20:00
21:00

Sön

Sön
Anna Selma
19:00
22:00
Anna Selma
22:00
00:00

Sön

Sön
Annette
16:00
18:00

Sön

Sön
Annika
09:00
11:00
Annika
16:00
18:30

Sön

Sön
Åsa M
19:00
22:00

Sön

Sön
Belle
21:00
23:00

Sön

Sön
Birgitta
15:00
16:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Cecilia
20:00
23:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Johanna
12:00
15:00

Sön

Sön
Josie
13:00
16:00

Sön

Sön
Kentaur
13:00
17:00
Kentaur
18:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Lila
10:00
15:00
Lila
18:00
19:00

Sön

Sön
Lilian
08:00
13:00
Lilian
17:00
20:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Martti
10:00
12:00
Martti
17:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Monika
16:00
19:00

Sön

Sön
Sön
Pernilla
19:00
22:00

Sön

Sön
Sön
Ramona
13:00
17:00

Sön

Sön
Rebecka
18:00
21:00

Sön

Sön
Sön
Savanna
21:00
00:00

Sön

Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön
Sön

Vecka: 09

Klicka på “Alla vägledare” för att se önskad vägledare

Mån
Pernilla
07:00
08:00

Pernilla
13:00
15:00

Vitulv
07:00
13:00

Vitulv
18:00
19:00

Lila
08:00
10:00

Lila
12:00
13:00

Lila
16:00
17:00

Anki
08:00
11:00

Anki
17:00
20:00

Wargmåne
09:00
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Wargmåne
19:00
20:00

Mira Hilaria
09:00
13:00

Annette
10:00
11:00

Peter
10:00
12:00

Peter
16:00
19:00

Peter
20:00
22:00

Monika
11:00
13:00

Monika
17:00
19:00

Monika
22:00
23:00

Johanna
12:00
15:00

Johanna
20:00
01:00

Kentaur
12:00
15:00

Kentaur
16:00
18:00

Rebecka
12:00
15:00

Annika
13:00
14:00

Annika
15:00
18:00

Lotta
13:00
15:00

Lotta
16:00
17:00

Ramona
13:00
15:00

Aldarana
14:00
16:00

Aldarana
19:00
22:00

Kristin
15:00
17:00

Lilian
15:00
17:00

Lilian
18:00
19:00

Helena
15:00
18:00

Marya
15:00
20:00

Camilla
17:00
19:00

Camilla
21:00
22:00

Kicki C
18:00
20:00

Marie
18:00
20:00

Marie
22:00
00:00

Dana
19:00
21:00

Lady Casha
19:00
22:00

Dorthe
20:00
22:00

Sigrid
20:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Martti
21:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Aldarana
14:00
16:00
Aldarana
19:00
22:00

Mån

Mån
Anki
08:00
11:00
Anki
17:00
20:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Annette
10:00
11:00

Mån

Mån
Annika
13:00
14:00
Annika
15:00
18:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Camilla
17:00
19:00
Camilla
21:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Cecilia
20:00
23:00

Mån

Mån
Dana
19:00
21:00

Mån

Mån
Dorthe
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Mån
Helena
15:00
18:00

Mån

Mån
Johanna
12:00
15:00

Mån

Mån
Mån
Kentaur
12:00
15:00
Kentaur
16:00
18:00

Mån

Mån
Kicki C
18:00
20:00

Mån

Mån
Kristin
15:00
17:00

Mån

Mån
Lady Casha
19:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Lila
08:00
10:00
Lila
12:00
13:00
Lila
16:00
17:00

Mån

Mån
Lilian
15:00
17:00
Lilian
18:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Lotta
13:00
15:00
Lotta
16:00
17:00

Mån

Mån
Marie
18:00
20:00
Marie
22:00
00:00

Mån

Mån
Mån
Martti
21:00
00:00

Mån

Mån
Marya
15:00
20:00

Mån

Mån
Mån
Mira Hilaria
09:00
13:00

Mån

Mån
Monika
11:00
13:00
Monika
17:00
19:00
Monika
22:00
23:00

Mån

Mån
Mån
Pernilla
07:00
08:00
Pernilla
13:00
15:00

Mån

Mån
Peter
10:00
12:00
Peter
16:00
19:00
Peter
20:00
22:00

Mån

Mån
Ramona
13:00
15:00

Mån

Mån
Rebecka
12:00
15:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Sigrid
20:00
22:00

Mån

Mån
Mån
Mån
Mån
Vitulv
07:00
13:00
Vitulv
18:00
19:00

Mån

Mån
Mån
Wargmåne
09:00
10:00
Wargmåne
15:00
17:00
Wargmåne
19:00
20:00

Mån

Tis
Elenor H
07:00
08:00

Eliza
07:00
08:00
Kentaur
08:00
10:00

Kentaur
11:00
13:00

Rebecka
08:00
10:00

Rebecka
20:00
22:00

Anki
08:00
11:00

Anki
16:00
19:00

Vitulv
08:00
15:00

Vitulv
17:00
19:00

Wargmåne
09:00
10:00

Wargmåne
15:00
17:00

Wargmåne
19:00
20:00

Annika
09:00
11:00

Annika
16:00
18:00

Lila
09:00
11:00

Lila
12:00
13:00

Lila
16:00
18:00

Eliza
10:00
12:00

Eliza
14:00
16:00

Eliza
20:00
22:00

Peter
10:00
13:00

Peter
13:00
16:00

Peter
17:00
19:00

Peter
21:00
23:00

Ramona
10:00
15:00

Ramona
18:00
20:00

Birgitta
11:00
12:00

Birgitta
13:00
16:00

Elenor H
11:00
12:00

Elenor H
13:00
14:00

Camilla
14:00
16:00

Camilla
19:00
20:00

Johanna
15:00
18:00

Johanna
20:00
01:00

Marya
15:00
22:00

Kicki C
16:00
18:00

Elicabeth
18:00
20:00

Lilian
18:00
20:00

Caroline
18:00
21:00

Helena
18:00
21:00

Helena
22:00
01:00

Tindra
19:00
21:00

Pernilla
19:00
22:00

Martti
21:00
00:00

Belle
21:00
22:00

Regina
21:00
23:00

Lady Casha
22:00
00:00

Anna Selma
22:00
00:00
Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Anki
08:00
11:00
Anki
16:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Anna Selma
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Annika
09:00
11:00
Annika
16:00
18:00

Tis

Tis
Tis
Belle
21:00
22:00

Tis

Tis
Birgitta
11:00
12:00
Birgitta
13:00
16:00

Tis

Tis
Camilla
14:00
16:00
Camilla
19:00
20:00

Tis

Tis
Caroline
18:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Elenor H
07:00
08:00
Elenor H
11:00
12:00
Elenor H
13:00
14:00

Tis

Tis
Elicabeth
18:00
20:00

Tis

Tis
Eliza
07:00
08:00
Eliza
10:00
12:00
Eliza
14:00
16:00
Eliza
20:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Helena
18:00
21:00

Tis

Tis
Johanna
15:00
18:00

Tis

Tis
Tis
Kentaur
08:00
10:00
Kentaur
11:00
13:00

Tis

Tis
Kicki C
16:00
18:00

Tis

Tis
Tis
Lady Casha
22:00
00:00

Tis

Tis
Tis
Lila
09:00
11:00
Lila
12:00
13:00
Lila
16:00
18:00

Tis

Tis
Lilian
18:00
20:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Martti
21:00
00:00

Tis

Tis
Marya
15:00
22:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Pernilla
19:00
22:00

Tis

Tis
Peter
10:00
13:00
Peter
13:00
16:00
Peter
17:00
19:00
Peter
21:00
23:00
Peter
23:00
00:00

Tis

Tis
Ramona
10:00
15:00
Ramona
18:00
20:00

Tis

Tis
Rebecka
08:00
10:00
Rebecka
20:00
22:00

Tis

Tis
Regina
21:00
23:00

Tis

Tis
Tis
Tis
Tis
Tis
Tindra
19:00
21:00

Tis

Tis
Tis
Vitulv
08:00
15:00
Vitulv
17:00
19:00

Tis

Tis
Tis
Wargmåne
09:00
10:00
Wargmåne
15:00
17:00
Wargmåne
19:00
20:00

Tis

Ons
Åsa M
00:00
00:00
Lilian
07:00
08:00

Lilian
11:00
12:00

Lilian
16:00
19:00

Lotta
07:00
12:00

Anki
08:00
11:00

Anki
13:00
16:00

Anki
19:00
22:00

Elenor H
09:00
10:00

Lila
09:00
10:00

Lila
12:00
13:00

Lila
18:00
19:00

Wargmåne
09:00
10:00

Wargmåne
19:00
20:00

Birgitta
10:00
12:00

Birgitta
15:00
18:00

Pernilla
10:00
12:00

Monika
10:00
13:00

Monika
17:00
19:00

Annette
12:00
13:00

Annette
19:00
21:00

Peter
12:00
14:00

Peter
16:00
18:00

Peter
21:00
22:00

Peter
22:00
00:00

Rebecka
12:00
15:00

Vitulv
12:00
17:00

Eliza
13:00
15:00

Eliza
18:00
19:00

Eliza
22:00
23:00

Aldarana
14:00
16:00

Aldarana
19:00
22:00

Kentaur
14:00
17:00

Kentaur
19:00
00:00

Marya
15:00
22:00

Marie
16:00
18:00

Helena
17:00
19:00

Helena
21:00
22:00

Helena
23:00
01:00

Dorthe
18:00
20:00

Dorthe
21:00
22:00

Elicabeth
18:00
20:00

Ramona
18:00
22:00

Sigrid
19:00
22:00

Martti
20:00
21:00

Belle
22:00
00:00

Josie
22:00
00:00

Tindra
22:00
23:00

Cecilia
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Aldarana
14:00
16:00
Aldarana
19:00
22:00

Ons

Ons
Anki
08:00
11:00
Anki
13:00
16:00
Anki
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Annette
12:00
13:00
Annette
19:00
21:00

Ons

Ons
Ons
Åsa M
00:00
00:00

Ons

Ons
Belle
22:00
00:00

Ons

Ons
Birgitta
10:00
12:00
Birgitta
15:00
18:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Cecilia
22:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Dorthe
18:00
20:00
Dorthe
21:00
22:00

Ons

Ons
Elenor H
09:00
10:00

Ons

Ons
Elicabeth
18:00
20:00

Ons

Ons
Eliza
13:00
15:00
Eliza
18:00
19:00
Eliza
22:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Helena
17:00
19:00
Helena
21:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Josie
22:00
00:00

Ons

Ons
Kentaur
14:00
17:00
Kentaur
19:00
00:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Lila
09:00
10:00
Lila
12:00
13:00
Lila
18:00
19:00

Ons

Ons
Lilian
07:00
08:00
Lilian
11:00
12:00
Lilian
16:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Lotta
07:00
12:00

Ons

Ons
Marie
16:00
18:00

Ons

Ons
Ons
Martti
20:00
21:00

Ons

Ons
Marya
15:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Monika
10:00
13:00
Monika
17:00
19:00

Ons

Ons
Ons
Pernilla
10:00
12:00

Ons

Ons
Peter
12:00
14:00
Peter
16:00
18:00
Peter
21:00
22:00
Peter
22:00
00:00

Ons

Ons
Ramona
18:00
22:00

Ons

Ons
Rebecka
12:00
15:00

Ons

Ons
Ons
Ons
Ons
Sigrid
19:00
22:00

Ons

Ons
Ons
Tindra
22:00
23:00

Ons

Ons
Ons
Vitulv
12:00
17:00

Ons

Ons
Ons
Wargmåne
09:00
10:00
Wargmåne
19:00
20:00

Ons

Tors
Annika
08:00
10:00

Annika
13:00
14:00

Annika
15:00
18:00

Anki
08:00
12:00

Anki
18:00
21:00

Lotta
08:00
12:00

Wargmåne
09:00
10:00

Wargmåne
14:00
16:00

Wargmåne
19:00
20:00

Ramona
09:00
11:00

Ramona
17:00
22:00

Elenor H
10:00
11:00

Monika
11:00
13:00

Monika
17:00
20:00

Kentaur
11:00
15:00

Vitulv
11:00
19:00

Lila
12:00
13:00

Annette
12:00
14:00

Annette
19:00
21:00

Peter
13:00
16:00

Peter
16:00
18:00

Peter
23:00
00:00

Camilla
13:00
17:00

Camilla
20:00
22:00

Helena
14:00
16:00

Helena
18:00
19:00

Helena
21:00
22:00

Johanna
15:00
18:00

Johanna
20:00
01:00

Marya
16:00
18:00

Marya
19:00
21:00

Marya
23:00
00:00

Aldarana
16:00
19:00

Kicki C
17:00
19:00

Agneta
17:00
20:00

Lady Casha
19:00
22:00

Åsa M
19:00
22:00

Martti
20:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Eliza
22:00
01:00

Cecilia
22:00
23:00

Anna Selma
22:00
00:00

Tors

Tors
Agneta
17:00
20:00

Tors

Tors
Aldarana
16:00
19:00

Tors

Tors
Anki
08:00
12:00
Anki
18:00
21:00

Tors

Tors
Tors
Anna Selma
22:00
00:00

Tors

Tors
Annette
12:00
14:00
Annette
19:00
21:00

Tors

Tors
Annika
08:00
10:00
Annika
13:00
14:00
Annika
15:00
18:00

Tors

Tors
Åsa M
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Camilla
13:00
17:00
Camilla
20:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Cecilia
22:00
23:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Elenor H
10:00
11:00

Tors

Tors
Tors

Tors

Tors
Tors
Tors
Helena
14:00
16:00
Helena
18:00
19:00
Helena
21:00
22:00

Tors

Tors
Johanna
15:00
18:00

Tors

Tors
Josie
22:00
00:00

Tors

Tors
Kentaur
11:00
15:00

Tors

Tors
Kicki C
17:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Lady Casha
19:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Lila
12:00
13:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Lotta
08:00
12:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Martti
20:00
23:00

Tors

Tors
Marya
16:00
18:00
Marya
19:00
21:00
Marya
23:00
00:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Monika
11:00
13:00
Monika
17:00
20:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Peter
13:00
16:00
Peter
16:00
18:00
Peter
23:00
00:00

Tors

Tors
Ramona
09:00
11:00
Ramona
17:00
22:00

Tors

Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Vitulv
11:00
19:00

Tors

Tors
Tors
Wargmåne
09:00
10:00
Wargmåne
14:00
16:00
Wargmåne
19:00
20:00

Tors

Fre
Marya
00:00
01:00
Lilian
07:00
09:00

Lilian
14:00
17:00

Lilian
19:00
22:00

Vitulv
07:00
16:00

Annika
08:00
10:00

Anki
08:00
11:00

Anki
14:00
22:00

Kicki C
09:00
10:00

Wargmåne
09:00
10:00

Wargmåne
19:00
20:00

Eliza
10:00
12:00

Eliza
16:00
19:00

Birgitta
11:00
14:00

Kentaur
11:00
18:00

Monika
12:00
13:00

Monika
16:00
19:00

Elenor H
12:00
14:00

Lila
13:00
16:00

Lila
18:00
20:00

Peter
14:00
15:00

Peter
20:00
23:00

Johanna
15:00
18:00

Johanna
22:00
01:00

Dorthe
16:00
19:00

Agneta
17:00
18:00

Agneta
19:00
21:00

Camilla
18:00
01:00

Elicabeth
18:00
20:00

Ramona
18:00
22:00

Lady Casha
20:00
01:00

Martti
21:00
23:00

Regina
21:00
23:00

Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Agneta
17:00
18:00
Agneta
19:00
21:00

Fre

Fre
Fre
Anki
08:00
11:00
Anki
14:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Annika
08:00
10:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Birgitta
11:00
14:00

Fre

Fre

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Dorthe
16:00
19:00

Fre

Fre
Elenor H
12:00
14:00

Fre

Fre
Elicabeth
18:00
20:00

Fre

Fre
Eliza
10:00
12:00
Eliza
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Johanna
15:00
18:00

Fre

Fre
Josie
22:00
00:00

Fre

Fre
Kentaur
11:00
18:00

Fre

Fre
Kicki C
09:00
10:00

Fre

Fre
Fre

Fre

Fre
Fre
Lila
13:00
16:00
Lila
18:00
20:00

Fre

Fre
Lilian
07:00
09:00
Lilian
14:00
17:00
Lilian
19:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Martti
21:00
23:00

Fre

Fre
Marya
00:00
01:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Monika
12:00
13:00
Monika
16:00
19:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Peter
14:00
15:00
Peter
20:00
23:00

Fre

Fre
Ramona
18:00
22:00

Fre

Fre
Fre
Regina
21:00
23:00

Fre

Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Vitulv
07:00
16:00

Fre

Fre
Fre
Wargmåne
09:00
10:00
Wargmåne
19:00
20:00

Fre

Lör
Agneta
08:00
09:00

Agneta
15:00
17:00

Agneta
18:00
19:00

Vitulv
08:00
10:00

Wargmåne
09:00
11:00

Lila
09:00
15:00

Lila
16:00
18:00

Eliza
10:00
11:00

Eliza
14:00
15:00

Eliza
22:00
00:00

Martti
10:00
12:00

Martti
18:00
21:00

Annette
10:00
13:00

Lilian
10:00
13:00

Lilian
19:00
22:00

Monika
11:00
12:00

Monika
16:00
19:00

Ramona
11:00
16:00

Ramona
17:00
22:00

Kentaur
12:00
14:00

Kentaur
17:00
19:00

Kentaur
20:00
22:00

Johanna
12:00
15:00

Johanna
19:00
01:00

Åsa M
13:00
17:00

Marie
15:00
18:00

Camilla
15:00
21:00

Anki
16:00
22:00

Josie
19:00
00:00

Helena
19:00
01:00

Anna G
21:00
23:00

Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Agneta
08:00
09:00
Agneta
15:00
17:00
Agneta
18:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Anki
16:00
22:00

Lör

Lör
Anna G
21:00
23:00

Lör

Lör
Lör
Annette
10:00
13:00

Lör

Lör
Lör
Åsa M
13:00
17:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Camilla
15:00
21:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Eliza
10:00
11:00
Eliza
14:00
15:00
Eliza
22:00
00:00

Lör

Lör
Lör
Lör

Lör

Lör
Johanna
12:00
15:00

Lör

Lör
Josie
19:00
00:00

Lör

Lör
Kentaur
12:00
14:00
Kentaur
17:00
19:00
Kentaur
20:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lila
09:00
15:00
Lila
16:00
18:00

Lör

Lör
Lilian
10:00
13:00
Lilian
19:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Marie
15:00
18:00

Lör

Lör
Lör
Martti
10:00
12:00
Martti
18:00
21:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Monika
11:00
12:00
Monika
16:00
19:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Peter
22:00
00:00

Lör

Lör
Ramona
11:00
16:00
Ramona
17:00
22:00

Lör

Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Lör
Vitulv
08:00
10:00

Lör

Lör
Lör
Wargmåne
09:00
11:00

Lör

Sön
Eliza
08:00
10:00

Eliza
14:00
16:00

Eliza
22:00
00:00

Lilian
08:00
10:00

Lilian
12:00
14:00

Annika
09:00
11:00

Annika
13:00
15:00

Martti
10:00
12:00

Martti
17:00
19:00

Sigrid
10:00
13:00

Lila
10:00
14:00

Lila
15:00
17:00

Kentaur
10:00
15:00

Kentaur
16:00
18:00

Kentaur
19:00
22:00

Camilla
11:00
15:00

Johanna
12:00
15:00

Elenor H
13:00
15:00

Aldarana
13:00
16:00

Aldarana
18:00
20:00

Ramona
13:00
17:00

Caroline
14:00
16:00

Anki
14:00
20:00

Agneta
16:00
17:00

Monika
16:00
18:00

Monika
19:00
20:00

Birgitta
16:00
19:00

Marie
17:00
19:00

Marie
21:00
00:00

Dorthe
17:00
21:00

Annette
18:00
20:00

Peter
18:00
20:00

Pernilla
19:00
22:00

Tindra
19:00
22:00

Helena
20:00
21:00

Helena
22:00
01:00

Anna G
20:00
22:00

Dana
20:00
22:00

Cecilia
20:00
23:00

Nettan
21:00
22:00

Mira Hilaria
21:00
23:00

Savanna
22:00
00:00

Sön

Sön
Agneta
16:00
17:00

Sön

Sön
Aldarana
13:00
16:00
Aldarana
18:00
20:00

Sön